Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Canan’ın ‘’Kaf Dağı’nın Ardında’’ Sergisi ve Anne Arketipi Okuması
(Canan's ''Behind Mount Qaf'' Exhibition And Mother Archetype )

Yazar : Ayşe Begüm TEKAY    
Türü :
Baskı Yılı : 2019
Sayı : 32
Sayfa : 1864-1879
97    115


Özet

Canan Türkiye’de feminist sanatçılar deyince akla gelen isimlerden bir tanesidir. Feminist akımın etkilerini düşünsel, görsel ve öncelikli olarak hayatının içinde uygulamaya koyan sanatçılardandır. Minyatür, fotoğraf, video, performans, heykel gibi çeşitli sanatsal ifadelerden yararlanarak yapıtlarını ortaya koyan Canan kendini aktivist bir sanatçı olarak da tanımlar. Günümüzde sanatın üretim biçimini ele aldığımızda disiplinler arası bir yaklaşım görüyoruz. Bu yaklaşımlardan birisi de tarih öncesi zamanlardan beri günümüze kadar devam eden, insanın gördüğü gerçekliği ifade etmesinin yanında hissettiği, kendi bilincinde yaşadığı gerçekliğin psikolojik boyutunu da ifade eden biçimler, renkler, formlardır. Canan’ın sanat yaşamı boyunca ürettiği işler toplumsal meselelere dayanmakla birlikte İslamiyet öncesi Türkiye coğrafyasındaki kadın imajından günümüz Türkiye’ sinde cinsiyet, cinsel istismar, aile içi şiddet, toplumsal rollerin getirdiği zorunluluklar gibi konulara da odaklanmaktadır. Kaf Dağı’nın Ardında sergisiyle birlikte Canan kendi ile özdeşleşen bir kadın ve anne arketipi yaratmıştır. Toplumda var olan bir bireyin yaşam döngülerinin karşılıklarını izlediğimiz Kaf Dağı’nın Ardında sergisi, analitik psikoloji teorisinin kurucusu Carl Gustav Jung’un anne arketipi üzerinden değerlendirilmiştir. Bu inceleme ile anne imgesinin dönüşümlerini eserlerinde okuyabildiğimiz Canan‘ın çalışmalarının disiplinler arası olgulara dikkat çekeceği umulmaktadır.Anahtar Kelimeler
jung, arketip, anne arketipi, Canan, Kaf Dağı’nın Ardında

Abstract

Canan is one of the feminist artists in Turkey that comes to mind. She is one of the artists who put into feminist intellectual, visual and the effects of the stream as a priority in her life. It is also possible to define her as an activist artist who works by using various artistic expressions such as miniature, photography, video, performance and sculpture. Today, when we consider the way of production of art, it is possible to see an interdisciplinary approach. One of these approaches is the forms are colors and forms that have continued since the prehistoric times to the present day, expressing the reality of the human as well as expressing the psychological dimension of the reality in which they live. Canan’s artworks also based on social issues, to being woman before Islamic, gender perception in Turkey today, sexual abuse, domestic violence and, issues such as the obligations imposed by social roles. Behind Mount Qaf is along with a woman and her mother archetype of Canan synonymous with their own. An individual's life cycle of existing in society to relate at Behind Mount Qaf, the founder of the theory of analytical psychology Carl Gustav Jung's archetype was evaluated through with the "mother". It is possible to read the conversions of the "mother" image to Canan’s artworks. This study hoped that with Canan's artworks work will draw attention to the interdisciplinary phenomenon.Keywords
: jung, archetype, mother archetype, Canan, Behind Mount Qaf

Gelişmiş Arama


Duyurular

  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi Cosmos Impact Factor tarafından indekslenmektedir


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi Science Library Index tarafından indekslenmektedir


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi OCLC WorldCat tarafından indekslenmektedir


  İndeks Taraması

  SSSjournal dergisi Active Search Results Engineer (ASR) tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

  SSSJournal dergisi I2OR Indexing Services & Evaluation of Publication Impact Factor (PIF) tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi Society of Economics and Development tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

  SSSJournal Scientific World Index ( SCIWIN) tarafından taranmaya başlamıştır


  İndeks Taraması

  SSSJournal, Directory of Research Journals Indexing (DRJI) tarafından indekslenmeye başlamıştır. 


  İndeks Taraması

  SSSJournal General Impact Factor (Universal Digital Object Information) tarafından indekslenmeye başlamıştır. 


  İndeks Taraması

  SSSJournal dergisi Scientific Indexing Services (SIS) tarafından indekslenmeye başlamıştır.


  İndeks Taraması

  SSSJournal dergisi International Index Copernicus tarafından indekslenmeye başlamıştır.

   


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi infoBase ındex tarafından indekslenmeye başlamıştır.

   


  İndeks Taraması

  SSSJournal Social Science Research Network (SSRN) tarafından taranmaya başlamıştır.


  İndeks Taraması

  SSSJournal Directory of Indexing and Impact Fact (DIIF) tarafından taranmaya başlamıştır.


  İndeks Taraması

  SSSJournal Advanced Science Index tarafından taranmaya başlamıştır.


  İndeks Taraması

  SSSJurnal ResearchBible (Academic Resource Index) tarafından taranmaya başlamıştır. 


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi Eurasian Scientific Journal Index (ESJI) tarafından indekslenmeye başlamıştır.


  2016 Yılı Sayısı Yayındadır

  SSSJournal dergisi 2016 Şubat sayısı yayındadır


  2015 Yılı Sayısı Yayındadır

  SSSJournal dergisinin 2015 Kasın Sayısı YayındadırAdres :Azerbaijan National Academy of Sciences Baku / Azerbaijan
Telefon :+90 507 823 22 47 (WhatsApp & GSM Turkey) Faks :
Eposta :sssjournal.info@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri