Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Vergi Hukukunda Gecikme Faizi Uygulaması
(Overdue Interest Application In Tax Law )

Yazar : M. Ezhan DOĞRUSÖZ   & Nergis Feride KAPLAN  
Türü :
Baskı Yılı : 2019
Sayı : 32
Sayfa : 1810-1818
112    67


Özet

Mükellefin vergi borcunu zamanında ödememesinin, vergi alacaklısı devlet açısından ortaya çıkardığı olumsuzluklardan biri de ekonomik yönlü olmaktadır. Özellikle bu olumsuzluğun giderilmesinde rol oynayan ve ek bir ödeme mahiyetinde olarak gecikme faizi kavramı, vergi hukukumuzda da gerek yargı kararları gerekse de doktrin açısından üzerinde durulan bir kavram olmaktadır. Vergi Usul Kanununda yapılan düzenleme uyarınca, tarhiyatın dava konusu yapılması ya da yapılmamasına göre bir ayırıma tabi tutulabilecek olan gecikme faizi uygulamasında, vergi borcunun içinde bulunduğu aşama ve buna göre dikkate alınacak süre hesaplaması önem arz etmektedir.Anahtar Kelimeler
Tarh, Tahakkuk, Vergi Davası, Gecikme Faizi, Gecikme Zammı

Abstract

One of the drawbacks in the case that amenable does not pay their tax in time is the burden on the state in terms of tax collection. Overdue interest concept that plays a role in relieving this negativity and an extra payment issue is a subject focused on not only in judicial decision but also in view of doctrine. According to the change in tax procedure law, in the case of whether the assessment should be sent to court or not can be assessed, the stage of tax liability and the term to be taken into consideration are of significance.Keywords
assessment, accrual, tax case, overdue interest, delay hike

Gelişmiş Arama


Duyurular

  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi Cosmos Impact Factor tarafından indekslenmektedir


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi Science Library Index tarafından indekslenmektedir


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi OCLC WorldCat tarafından indekslenmektedir


  İndeks Taraması

  SSSjournal dergisi Active Search Results Engineer (ASR) tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

  SSSJournal dergisi I2OR Indexing Services & Evaluation of Publication Impact Factor (PIF) tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi Society of Economics and Development tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

  SSSJournal Scientific World Index ( SCIWIN) tarafından taranmaya başlamıştır


  İndeks Taraması

  SSSJournal, Directory of Research Journals Indexing (DRJI) tarafından indekslenmeye başlamıştır. 


  İndeks Taraması

  SSSJournal General Impact Factor (Universal Digital Object Information) tarafından indekslenmeye başlamıştır. 


  İndeks Taraması

  SSSJournal dergisi Scientific Indexing Services (SIS) tarafından indekslenmeye başlamıştır.


  İndeks Taraması

  SSSJournal dergisi International Index Copernicus tarafından indekslenmeye başlamıştır.

   


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi infoBase ındex tarafından indekslenmeye başlamıştır.

   


  İndeks Taraması

  SSSJournal Social Science Research Network (SSRN) tarafından taranmaya başlamıştır.


  İndeks Taraması

  SSSJournal Directory of Indexing and Impact Fact (DIIF) tarafından taranmaya başlamıştır.


  İndeks Taraması

  SSSJournal Advanced Science Index tarafından taranmaya başlamıştır.


  İndeks Taraması

  SSSJurnal ResearchBible (Academic Resource Index) tarafından taranmaya başlamıştır. 


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi Eurasian Scientific Journal Index (ESJI) tarafından indekslenmeye başlamıştır.


  2016 Yılı Sayısı Yayındadır

  SSSJournal dergisi 2016 Şubat sayısı yayındadır


  2015 Yılı Sayısı Yayındadır

  SSSJournal dergisinin 2015 Kasın Sayısı YayındadırAdres :Azerbaijan National Academy of Sciences Baku / Azerbaijan
Telefon :+90 507 823 22 47 (WhatsApp & GSM Turkey) Faks :
Eposta :sssjournal.info@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri