Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Azerbaycan Cumhuriyeti’nin Dış Politikasının Oluşum Sürecinde Uluslararası Örgütlerin Rolü
(The Role Of Iternational Organizations In The Formation Process Of The Foreign Policy Of The Republic Of Azerbaijan )

Yazar : Gunel SHAMİYEVA    
Türü :
Baskı Yılı : 2019
Sayı : 31
Sayfa : 1620-1627
27    24


Özet

Bağımsızlık kazandıktan sonra Azerbaycan dış dünyayla ve uluslararası organizasyonlarla ilişkiler kurmak için uygun dış politikalar belirlemiştir. Zengin ekonomik potansiyeli ve elverişli jeopolitik konumu, dış politik ilişkilerin güçlendirilmesinde Azerbaycan'a büyük üstünlük sağlamıştır. Azerbaycan’ın dış politika faaliyetlerinin öncelikli yönlerinin oluşturulması ve tanımlanması Cumhurbaşkanı Haydar Aliyev’in adıyla ilişkilendirilmiştir. İlham Aliyev'in cumhurbaşkanlığı döneminde devlet çokkültürlülük ve medeniyetlerarası diyaloğun merkezine, siyasal, ekonomik, medeniyet alanlarında küresel meselelerin tartışıldığı mekana çevrilmiştir. Azerbaycan Cumhuriyeti iç ve dış politikası ile mevcut güvenlik durumuna yönelik tehditleri kontrol altına almaya ve ortadan kaldırmaya devam etmenin yanı sıra, ülkenin ulusal çıkarlarını sağlamaya yönelik ulusal güvenlik politikası oluşturmaya ve uygulamaya devam etmektedir. Azerbaycan'da sosyo-ekonomik gelişimi, siyasi kalkınmayı teşvik eden küresel ekonomik projelerin uygulanması için atılan tutarlı adımlar devam etmektedir. Bugün modern Azerbaycan, bölgede ve dünyada meydana gelen temel ekonomik, politik, kültürel olay ve süreçlerde oldukça iyi temsil edilmektedir. Bu çalışma, Azerbaycan Cumhuriyeti’nin dış politikasının gelişim sürecinde mevcut önceliklerini tespit etmekte, bölgedeki politik, ekonomik, kültürel işbirliği alanlarını karakterize etmektedir ve uluslararası örgütlerin Azerbaycan'ın dış politikasındakı rolü meselelerine odaklanmaktadır. Burada, Haydar Aliyev ve İlham Aliyev'in yönetim dönemlerinde uluslararası örgütlerin faaliyetleri de incelenmiştir.Anahtar Kelimeler
Azerbaycan, Uluslararası örgütler, Haydar Aliyev, İlham Aliyev, Dış Politika.

Abstract

After independence, Azerbaijan has determined appropriate foreign policies to establish relations with the outside world and international organizations. The rich economic potential and favorable geopolitical position of Azerbaijan has given him a great advantage in strengthening foreign political relations. The formation and definition of the priority aspects of the foreign policy activities of Azerbaijan is associated with the name of President Heydar Aliyev. During the presidency of Ilham Aliyev, the state has been transformed into the center of multiculturalism and intercultural dialogue, where global issues are discussed in the fields of political, economic and civilization. In addition to continuing to control and eliminate the threats to the current security situation, the Republic of Azerbaijan continues to implement the national security policy to ensure the national interests of the country. In Azerbaijan, consistent steps are underway for the implementation of global economic projects that promote socio-economic development and political development. Today, modern Azerbaijan is well represented in basic economic, political and cultural events and processes in the region and the world. The article identifies the existing priorities for the development of the foreign policy of the Republic of Azerbaijan, describes the directions of political, economic and cultural cooperation in the region and emphasizes the role of international organizations in the foreign policy of Azerbaijan. Here, the activities of international organizations were examined in the period of administration of Heydar Aliyev and Ilham Aliyev.Keywords
Azerbaijan, International organizations, Heydar Aliyev, Ilham Aliyev, Foreign Policy.

Gelişmiş Arama


Duyurular

  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi Cosmos Impact Factor tarafından indekslenmektedir


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi Science Library Index tarafından indekslenmektedir


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi OCLC WorldCat tarafından indekslenmektedir


  İndeks Taraması

  SSSjournal dergisi Active Search Results Engineer (ASR) tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

  SSSJournal dergisi I2OR Indexing Services & Evaluation of Publication Impact Factor (PIF) tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi Society of Economics and Development tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

  SSSJournal Scientific World Index ( SCIWIN) tarafından taranmaya başlamıştır


  İndeks Taraması

  SSSJournal, Directory of Research Journals Indexing (DRJI) tarafından indekslenmeye başlamıştır. 


  İndeks Taraması

  SSSJournal General Impact Factor (Universal Digital Object Information) tarafından indekslenmeye başlamıştır. 


  İndeks Taraması

  SSSJournal dergisi Scientific Indexing Services (SIS) tarafından indekslenmeye başlamıştır.


  İndeks Taraması

  SSSJournal dergisi International Index Copernicus tarafından indekslenmeye başlamıştır.

   


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi infoBase ındex tarafından indekslenmeye başlamıştır.

   


  İndeks Taraması

  SSSJournal Social Science Research Network (SSRN) tarafından taranmaya başlamıştır.


  İndeks Taraması

  SSSJournal Directory of Indexing and Impact Fact (DIIF) tarafından taranmaya başlamıştır.


  İndeks Taraması

  SSSJournal Advanced Science Index tarafından taranmaya başlamıştır.


  İndeks Taraması

  SSSJurnal ResearchBible (Academic Resource Index) tarafından taranmaya başlamıştır. 


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi Eurasian Scientific Journal Index (ESJI) tarafından indekslenmeye başlamıştır.


  2016 Yılı Sayısı Yayındadır

  SSSJournal dergisi 2016 Şubat sayısı yayındadır


  2015 Yılı Sayısı Yayındadır

  SSSJournal dergisinin 2015 Kasın Sayısı YayındadırAdres :Azerbaijan National Academy of Sciences Baku / Azerbaijan
Telefon :+90 507 823 22 47 (WhatsApp & GSM Turkey) Faks :
Eposta :sssjournal.info@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri