Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Tamamlayıcı ve Bütünleşik Bir Bakım Uygulaması: Aromaterapi
(A Complementary And Integrative Care Practice: Aromatherapy )

Yazar : Nazlı BALTACI   & Hümeyra TÜLEK DENİZ  
Türü :
Baskı Yılı : 2019
Sayı : 32
Sayfa : 1802-1809
118    256


Özet

Amaç: Bu derlemenin amacı, tamamlayıcı ve bütünleşik bir bakım uygulaması olan aromaterapi hakkında bilgi sunmaktır. Aromaterapi, damıtma ve sıkma yoluyla çiçeklerden, bitkilerden, ağaç kabukları, meyveler ve köklerden elde edilen esansiyel yağların iyileşme amacıyla yaygın olarak kullanıldığı tamamlayıcı ve bütünleşik uygulamalardan biridir. Esansiyel yağlar oral, inhalasyon, çeşitli aromatik banyolar, masaj ve kompres şeklinde uygulanabilmektedir. Aromaterapi sırasında dikkat edilmesi gereken hususlar bulunmaktadır. Esansiyel yağlarda bulunan çeşitli maddeler, sinir sistemi ve kan dolaşımı yoluyla bireyi fiziksel ve psikolojik olarak etkilemektedir. Aromaterapi klinikte pediatrik, immünolojik, kardiyolojik, psikiyatrik, onkolojik ya da yaşam sonu bakım, yoğun bakım ve kadın doğuma ilişkin sorunlarda; ağrı, stres, uykusuzluk, bulantı ve kusma gibi çeşitli durumlarda etkili olarak kullanılmaktadır. Değişen ve gelişen dünyada sağlık bakım sisteminin bir parçası olmaya başlayan aromaterapi, hemşirelerin hasta bakımını geliştirmek için kullandıkları en yaygın araçlardan biridir. Klinik aromaterapi, hemşirelik bilimine olduğu kadar, sanatına da katkı verdiği için hemşireliği güçlendirmektedir. Bakım sürecinde hemşirelerin ruhsal ve fiziksel sağlığı iyileştirmek için aromaterapiyi kullanmaları, bireye noninvazif ve bütüncül olarak yaklaşmalarını ve yaptıkları işten tatmin olmalarını sağlamaktadır. Sonuç: Hemşireler uygulanan aromaterapinin hastaya uygunluğunun farkında olmalı, hastanın eksik ve yanlış uygulamalarını saptamalı, bu yöntemlerin bakımda yeterli ve doğru şekilde kullanılmasını sağlamalıdır. Hemşirelerin aromaterapi uygulamalarını çeşitli sağlık bakım alanlarında etkin ve doğru kullanması için bu konuda donanımlı olması ve bilimsel çalışmalar yapması gerekmektedir.Anahtar Kelimeler
Aromaterapi, esansiyel yağ, tamamlayıcı tedaviler, hemşirelik bakımı

Abstract

Objective: The purpose of this review is to provide information on aromatherapy, a complementary and integrative care practice. Aromatherapy is one of the complementary and integrative practices in which essential oils derived from flowers, plants, barks, fruits and roots are used for healing through distillation and pressing. Essential oils can be applied in oral, inhalation, various aromatic baths, massage and compress forms. There are some points to be considered during aromatherapy. Various substances in essential oils affect the individual physically and psychologically through the nerve system and blood circulation. Clinically, aromatherapy is used effectively in paediatric, immunologic, cardiologic, psychiatric, oncological or end-of-life care, intensive care and gynaecologic related problems and also in various conditions such as pain, stress, insomnia, nausea and vomiting. Aromatherapy, which has become a part of the health care system in the changing and developing world, is one of the most common tools used by nurses to improve patient care. The aromatherapy applied by nurses in order to improve the mental and physical health during nursing, ensures them to approach the individual non-invasively and holistically, and to get satisfied with their work. Conclusion: Nurses should be aware of the suitability of aromatherapy for the patient, determine the incomplete and incorrect practices of the patient, ensure that these methods are used adequately and properly in care. In order for nurses to use aromatherapy practices effectively and suitabiy in various health care fields, they are reguired to be eguipped in this respect and to do scientific researches.Keywords
Aromatherapy, essential oil, complementary therapies, nursing care

Gelişmiş Arama


Duyurular

  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi Cosmos Impact Factor tarafından indekslenmektedir


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi Science Library Index tarafından indekslenmektedir


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi OCLC WorldCat tarafından indekslenmektedir


  İndeks Taraması

  SSSjournal dergisi Active Search Results Engineer (ASR) tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

  SSSJournal dergisi I2OR Indexing Services & Evaluation of Publication Impact Factor (PIF) tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi Society of Economics and Development tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

  SSSJournal Scientific World Index ( SCIWIN) tarafından taranmaya başlamıştır


  İndeks Taraması

  SSSJournal, Directory of Research Journals Indexing (DRJI) tarafından indekslenmeye başlamıştır. 


  İndeks Taraması

  SSSJournal General Impact Factor (Universal Digital Object Information) tarafından indekslenmeye başlamıştır. 


  İndeks Taraması

  SSSJournal dergisi Scientific Indexing Services (SIS) tarafından indekslenmeye başlamıştır.


  İndeks Taraması

  SSSJournal dergisi International Index Copernicus tarafından indekslenmeye başlamıştır.

   


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi infoBase ındex tarafından indekslenmeye başlamıştır.

   


  İndeks Taraması

  SSSJournal Social Science Research Network (SSRN) tarafından taranmaya başlamıştır.


  İndeks Taraması

  SSSJournal Directory of Indexing and Impact Fact (DIIF) tarafından taranmaya başlamıştır.


  İndeks Taraması

  SSSJournal Advanced Science Index tarafından taranmaya başlamıştır.


  İndeks Taraması

  SSSJurnal ResearchBible (Academic Resource Index) tarafından taranmaya başlamıştır. 


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi Eurasian Scientific Journal Index (ESJI) tarafından indekslenmeye başlamıştır.


  2016 Yılı Sayısı Yayındadır

  SSSJournal dergisi 2016 Şubat sayısı yayındadır


  2015 Yılı Sayısı Yayındadır

  SSSJournal dergisinin 2015 Kasın Sayısı YayındadırAdres :Azerbaijan National Academy of Sciences Baku / Azerbaijan
Telefon :+90 507 823 22 47 (WhatsApp & GSM Turkey) Faks :
Eposta :sssjournal.info@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri