Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Kuyumculuk Sanatında Mıhlama Tekniği
(Setting Technique In Jewelery Art )

Yazar : Meral BÜYÜKYAZICI   & Onur ALTUNTAŞ  
Türü :
Baskı Yılı : 2019
Sayı : 32
Sayfa : 1765-1774
84    91


Özet

Mıhlama tekniği değerli veya yarı değerli taşların metal yüzey üzerine değişik yöntemlerle yerleştirilmesidir. Bu teknikler içerisinde alaturka mıhlama, alafranga mıhlama, amerikan mıhlama, kanal mıhlama, güverse mıhlama, sıvama mıhlama, tırnaklı mıhlama gibi çeşitleri bulunmaktadır. Mıhlama tekniğinde kolye, küpe, yüzük, bilezik gibi takı çeşitleri üretilebilmektedir. Bu tekniğin gelişen teknolojiye uyum sağlaması, el işi mıhlama yapan ustaların giderek azalması bu tekniğin kullanımının yaygınlaştırılması açısından yapılan çalışmaların önemli olduğu düşünülmektedir. Bu araştırmada mıhlama tekniğini kapsayan tarama modeli kullanılmıştır. Araştırma, evreni kuyumculukta kullanılan mıhlama tekniği oluşturmaktadır. Örneklemini ise; mıhlama tekniğinin uygulamasındaki farklılıklarla oluşan alaturka mıhlama, alafranga mıhlama, amerikan mıhlama, kanal mıhlama, güverse mıhlama, sıvama mıhlama, tırnaklı mıhlama çeşitleri oluşturmaktadır. Bu araştırmada, el sanatları içerisinde yer alan kuyumculuğun önemli tekniklerinden birisi olan mıhlama tekniğinin geçmişteki ve günümüzdeki durumu, tekniğin yapım aşamaları ve çeşitleri ile bu teknikle üretilen takılar konusunda bilgi vermek amaçlanmıştır. Bu alanda yapılan çalışmaların ve kaynakların az olması nedeniyle yapılacak çalışmalara kaynak olması açısından önem taşımaktadır.Anahtar Kelimeler
Mıhlama, Kuyumculuk, Altın

Abstract

Nail technique is the placement of precious or semi- precious gems on metal surface with different methods. These techniques include varieties such as alaturka style setting, alafranga style setting, American style setting, canal style setting, pigmentation, plaster style setting, nail style setting, etc. Various kinds of jewelry such as necklaces, earrings, rings and bracelets can be produced with the setting technique. The adaptation this technique to the developing technology, gradually decrease of craftsmen who oke handmade nailing, it is thought that the gradually decrease in the studies which made with regards to the dissemination of the use of this technique are important. In this research, the scanning model has been used wich involves setting technique. The research constitutes the technique of brimming the universe in jewelry. The sample consists of alaturka setting, alafranga setting, American setting polishing, canal setting, pigmentation, plastering, nail setting varieties, which are formed by differences in the application of the technique. In this study, it is aimed to give information about the past and present situation of the nail technique which is one of the important techniques of jewelry in handicrafts, the construction stages and types of the technique and the jewelry produced with this technique. Due to the low number of studies and resources in this field, this study is important in terms of being the source of the studies.Keywords
Setting, Jewellery, Gold

Gelişmiş Arama


Duyurular

  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi Cosmos Impact Factor tarafından indekslenmektedir


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi Science Library Index tarafından indekslenmektedir


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi OCLC WorldCat tarafından indekslenmektedir


  İndeks Taraması

  SSSjournal dergisi Active Search Results Engineer (ASR) tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

  SSSJournal dergisi I2OR Indexing Services & Evaluation of Publication Impact Factor (PIF) tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi Society of Economics and Development tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

  SSSJournal Scientific World Index ( SCIWIN) tarafından taranmaya başlamıştır


  İndeks Taraması

  SSSJournal, Directory of Research Journals Indexing (DRJI) tarafından indekslenmeye başlamıştır. 


  İndeks Taraması

  SSSJournal General Impact Factor (Universal Digital Object Information) tarafından indekslenmeye başlamıştır. 


  İndeks Taraması

  SSSJournal dergisi Scientific Indexing Services (SIS) tarafından indekslenmeye başlamıştır.


  İndeks Taraması

  SSSJournal dergisi International Index Copernicus tarafından indekslenmeye başlamıştır.

   


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi infoBase ındex tarafından indekslenmeye başlamıştır.

   


  İndeks Taraması

  SSSJournal Social Science Research Network (SSRN) tarafından taranmaya başlamıştır.


  İndeks Taraması

  SSSJournal Directory of Indexing and Impact Fact (DIIF) tarafından taranmaya başlamıştır.


  İndeks Taraması

  SSSJournal Advanced Science Index tarafından taranmaya başlamıştır.


  İndeks Taraması

  SSSJurnal ResearchBible (Academic Resource Index) tarafından taranmaya başlamıştır. 


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi Eurasian Scientific Journal Index (ESJI) tarafından indekslenmeye başlamıştır.


  2016 Yılı Sayısı Yayındadır

  SSSJournal dergisi 2016 Şubat sayısı yayındadır


  2015 Yılı Sayısı Yayındadır

  SSSJournal dergisinin 2015 Kasın Sayısı YayındadırAdres :Azerbaijan National Academy of Sciences Baku / Azerbaijan
Telefon :+90 507 823 22 47 (WhatsApp & GSM Turkey) Faks :
Eposta :sssjournal.info@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri