Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Uluslararası Ticarette Yeni Korumacılık ve Ticaret Savaşları
(New Protection And Commercial Wars In International Trade )

Yazar : Cem Barlas ARSLAN   & Esma Yağmur SÖNMEZ  
Türü :
Baskı Yılı : 2019
Sayı : 32
Sayfa : 1756-1764
107    125


Özet

Uluslararası ticarette korumacı politikalar ilk olarak merkantalist akım ile ortaya çıkmıştır. Korumacı politikaların temelinde ihracatın ithalattan fazla olması ile ülkeden servet çıkışının önüne geçilmesi bulunmaktadır. Kolonyalist anlayışın bir yansıması olarak ortaya çıkan korumacılık, klasik iktisat anlayışıyla yerini serbest ticarete bırakmıştır. Dönemsel olarak korumacı politikalar uygulanmakla birlikte genel itibariyle kapitalist sistemin işleyişi serbest ticarete dayanmaktadır. Özellikle İkinci Dünya Savaşı sonrasında dünya ekonomisi ve ticaret sistemi yoğun bir serbestleşme sürecine girmiştir. Ancak, 2008 küresel krizi sonrasında uluslararası ticarette korumacı politikalar tekrar uygulanmaya başlamış ve yoğun bir ticaret savaşına girilmiştir. Geçmişte de küresel ekonomik krizler sonrasında korumacı politikalar tercih edilmiştir. Büyük Avrupa Depresyonu ve 1929 krizi sonrasında da yoğun bir korumacılık söz konusu olmuştur. Dikkat çekici nokta ise ekonomik krizler ve ardından uygulanan korumacı politikalardan sonra küresel çapta ekonomik daralmanın olduğu ve sürecin sıcak çatışmaya gitmesidir. Sürecin geçmişteki gibi tekrar etmesi ihtimal dahilindedir. Keza, tarih tekerrürden ibarettir…Anahtar Kelimeler
Merkantalizm, Ekonomik Kriz, Yeni Korumacılık, Ticaret Savaşları

Abstract

Protectionist policies in international trade first emerged with mercantilist current. On the basis of protectionist policies, exports are more than imports, and there is a loss of wealth from the country. Protectionism, which has emerged as a reflection of the colonialist concept, has been replaced with free trade by classical economics. While conservative policies are implemented periodically, the functioning of the capitalist system in general is based on free trade. Particularly after the Second World War, the world economy and trade system entered into an intense liberalization process. However, after the global crisis of 2008, protectionist policies in international trade began to be re-implemented and an intense trade war broke out. In the past, protectionist policies were preferred after the global economic crises. After the Great European Depression and the 1929 crisis, there was intense protectionism. Remarkable point is the global economic downturn after the economic crises and the protectionist policies implemented and the process to go into hot conflict. There is a possibility that the process will repeat as in the past. In fact, history consists of repetition…Keywords
Mercantilism, Economic Crisis, New Protectionism, Trade Wars

Gelişmiş Arama


Duyurular

  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi Cosmos Impact Factor tarafından indekslenmektedir


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi Science Library Index tarafından indekslenmektedir


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi OCLC WorldCat tarafından indekslenmektedir


  İndeks Taraması

  SSSjournal dergisi Active Search Results Engineer (ASR) tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

  SSSJournal dergisi I2OR Indexing Services & Evaluation of Publication Impact Factor (PIF) tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi Society of Economics and Development tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

  SSSJournal Scientific World Index ( SCIWIN) tarafından taranmaya başlamıştır


  İndeks Taraması

  SSSJournal, Directory of Research Journals Indexing (DRJI) tarafından indekslenmeye başlamıştır. 


  İndeks Taraması

  SSSJournal General Impact Factor (Universal Digital Object Information) tarafından indekslenmeye başlamıştır. 


  İndeks Taraması

  SSSJournal dergisi Scientific Indexing Services (SIS) tarafından indekslenmeye başlamıştır.


  İndeks Taraması

  SSSJournal dergisi International Index Copernicus tarafından indekslenmeye başlamıştır.

   


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi infoBase ındex tarafından indekslenmeye başlamıştır.

   


  İndeks Taraması

  SSSJournal Social Science Research Network (SSRN) tarafından taranmaya başlamıştır.


  İndeks Taraması

  SSSJournal Directory of Indexing and Impact Fact (DIIF) tarafından taranmaya başlamıştır.


  İndeks Taraması

  SSSJournal Advanced Science Index tarafından taranmaya başlamıştır.


  İndeks Taraması

  SSSJurnal ResearchBible (Academic Resource Index) tarafından taranmaya başlamıştır. 


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi Eurasian Scientific Journal Index (ESJI) tarafından indekslenmeye başlamıştır.


  2016 Yılı Sayısı Yayındadır

  SSSJournal dergisi 2016 Şubat sayısı yayındadır


  2015 Yılı Sayısı Yayındadır

  SSSJournal dergisinin 2015 Kasın Sayısı YayındadırAdres :Azerbaijan National Academy of Sciences Baku / Azerbaijan
Telefon :+90 507 823 22 47 (WhatsApp & GSM Turkey) Faks :
Eposta :sssjournal.info@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri