Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Sanatçının Aynası
(The Mirror Of The Artist )

Yazar : Mahpeyker YÖNSEL    
Türü :
Baskı Yılı : 2019
Sayı : 32
Sayfa : 1745-1755
135    109


Özet

Basit yapısına rağmen seyredenin narsist duygu, düşünce ve davranışlarını harekete geçiren ayna, zengin metaforlara sahip olması nedeniyle her dönem sanatçıların sıkça kullandığı önemli bir nesne konumundadır. Sanatçıların aynaya olan ilgisi görüntünün yansıtılması ile sınırlı değildir. Binbir türlü metafor yaratmaya olanak vermesi nedeni ile sanatçılar için ayna hep sıradışı bir kullanım nesnesi olmuştur. Aynanın mekanı ve nesneyi yansıtma, çoğaltma, anlamlandırma gibi sanatın önemli kavramlarını çözmede sanatçıya fırsatlar sunması günümüz sanatçılarının da ilgi odağındadır. Disiplinlerarası bir yaklaşımla çağdaş sanatın, yeni ve alternatifini oluşturan malzeme arayışında sanatçılar teknolojiden de yararlanıp ayna ve özelliğinden yola çıkarak bugüne kadar kullanılmamış şekilde sanat eserleri ortaya koymuşlardır. Enstalasyon, heykel ve hatta mimaride de aynanın sanatta farklı yansımalarını görmekteyiz. Sanatçılar aynaya farklı gerekçelerle, ya resmi yapılan bir nesne ya da eserin yapımında kullandıkları bir malzeme olarak hala yoğun ilgi göstermektedirler. Dönemlerin toplumsal yapıları değiştikçe aynaya yüklenen anlamlar ve aynanın kullanım şekli kendiliğinden değişim göstermektedir. Günümüz de ise ayna, tüm bu geçmişten gelen özelliklerine ek olarak parlak yüzeye sahip bir nesne olarak kabul edildi ve mekanlar arası (iç – dış mekan) geçişleri olanaklı kılan sihirli bir nesneye dönüştü. Anish Kaapor, Leandro Erlich, Michelangelo Pistoletto vb. gibi sanatçılar yansıtmacı özelliğini unutturan bambaşka bir boyuta, sanal gerçeklik duygusu yaratan yeni bir boyuta taşıdılar. Ayna, gündelik yaşam içinde kullanım nesnesi olarak önemini koruduğu ve sanatın yaşamla bağını koparmadığı sürece, sanatın argümanları ve enstrümanları ne olursa olsun ayna da tıpkı diğer tüm nesneler gibi anlamına yeni boyutlar ekleyerek ya da bambaşka biçimlere evrilerek sanatın vazgeçilmezleri arasında yerini korumaya devam edecektir.Anahtar Kelimeler
Ayna, Sanatçı, Görüntü, Yansıma, Disiplinlerarası Sanat

Abstract

In spite of its simple structure, the mirror, which moves the narcissist feelings, thoughts and behaviors of the viewer, is an important object frequently used by artists in every period because of having rich metaphors. The artist's interest in the mirror is not limited to reflecting the image. The mirror has always been an unusual object of use for artists because it allows the creation of thousands of metaphors. The focus of contemporary artists is to provide the opportunities of the mirror for compunding the important concepts of arts such as reflecting, replicating and interpreting the space and the object. With an interdisciplinary approach, in the search for new and alternative materials of the contemporary art, the artists also benefited from the technology and set out from the mirror and feature art works that have not been used until today. Different reflections of the mirror in art can be seen in installation, sculpture and even in architecture. The artists, with different reasons, still show great interest in the mirror either as an artwork or a material used in the construction of the artwork. As the social structure of the periods changes, the meanings loaded for the mirror and the used way change spontaneously. Today, the mirror has been accepted as an object with a shiny surface in addition to all these past features, and has become a magical object that allows inter-space (interior - exterior) transitions. The artists such as Anish Kaapor, Leandro Erlich, Michelangelo Pistoletto etc moved the project to a new dimension that created a sense of virtual reality. As long as the mirror maintains its importance as an object of use in everyday life and does not interfere with the life of art, the mirror, whatever the arguments and instruments of art, will continue to be one of the indispensables of art, just like all other objects, adding new dimensions to its meaning or evolving into completely different forms.Keywords
Mirror, Artist, Image, Reflection, Interdisciplinary Art

Gelişmiş Arama


Duyurular

  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi Cosmos Impact Factor tarafından indekslenmektedir


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi Science Library Index tarafından indekslenmektedir


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi OCLC WorldCat tarafından indekslenmektedir


  İndeks Taraması

  SSSjournal dergisi Active Search Results Engineer (ASR) tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

  SSSJournal dergisi I2OR Indexing Services & Evaluation of Publication Impact Factor (PIF) tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi Society of Economics and Development tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

  SSSJournal Scientific World Index ( SCIWIN) tarafından taranmaya başlamıştır


  İndeks Taraması

  SSSJournal, Directory of Research Journals Indexing (DRJI) tarafından indekslenmeye başlamıştır. 


  İndeks Taraması

  SSSJournal General Impact Factor (Universal Digital Object Information) tarafından indekslenmeye başlamıştır. 


  İndeks Taraması

  SSSJournal dergisi Scientific Indexing Services (SIS) tarafından indekslenmeye başlamıştır.


  İndeks Taraması

  SSSJournal dergisi International Index Copernicus tarafından indekslenmeye başlamıştır.

   


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi infoBase ındex tarafından indekslenmeye başlamıştır.

   


  İndeks Taraması

  SSSJournal Social Science Research Network (SSRN) tarafından taranmaya başlamıştır.


  İndeks Taraması

  SSSJournal Directory of Indexing and Impact Fact (DIIF) tarafından taranmaya başlamıştır.


  İndeks Taraması

  SSSJournal Advanced Science Index tarafından taranmaya başlamıştır.


  İndeks Taraması

  SSSJurnal ResearchBible (Academic Resource Index) tarafından taranmaya başlamıştır. 


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi Eurasian Scientific Journal Index (ESJI) tarafından indekslenmeye başlamıştır.


  2016 Yılı Sayısı Yayındadır

  SSSJournal dergisi 2016 Şubat sayısı yayındadır


  2015 Yılı Sayısı Yayındadır

  SSSJournal dergisinin 2015 Kasın Sayısı YayındadırAdres :Azerbaijan National Academy of Sciences Baku / Azerbaijan
Telefon :+90 507 823 22 47 (WhatsApp & GSM Turkey) Faks :
Eposta :sssjournal.info@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri