Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Blok Zinciri Teknolojisi: Bitcoin ve Ötesi
(Block Chain Technology: Bitcoin And Beyond )

Yazar : Büşra KILIÇ    
Türü :
Baskı Yılı : 2019
Sayı : 32
Sayfa : 1737-1744
127    104


Özet

Bitcoin, Blok Zinciri teknolojisinin ilk ürünü konumundadır. 2008’de ortaya çıkan ve çıktığı günden beri piyasadaki aktörleri etkileyen Bitcoin’in para olarak tanımlanıp tanımlanamayacağı tartışma konusu olmuştur. Öte yandan araştırmacıların büyük bir kısmı asıl odak noktasının Blok Zinciri olması gerektiğini savunmaktadırlar. Finans ile teknolojinin birleşmesi (Fin – Tech) çalışmalarında, Blok Zinciri teknolojisi yeni gündem maddelerinden biri olmuştur. Yakın gelecekte Blok Zinciri teknolojisi bankacılık sektöründe ve hatta devletin özel işlemlerinde kullanılabilir hale gelecektir. Devrim niteliğindeki bu buluş ile üçüncü parti ağlar yerine demokratik bir güvenlik sağlaması yapılacaktır. Bu çalışmada Bitcoin üzerinden Blok Zinciri teknolojisi açıklanmaktadır. Çalışmada objektif bir biçimde teknolojinin pozitif ve negatif yönleri analiz edilmiştir.Anahtar Kelimeler
Bitcoin, Blok Zinciri Teknolojisi, Demokratik Güvenlik.

Abstract

Bitcoin is the first product of Block Chain technology. Bitcoin, which emerged in 2008 and has been influencing the actors in the market since day one, has been the subject of debate that can not be defined as money. On the other hand, most researchers argue that the main focus should be the Block Chain.In the fusion of finance and technology (Fin - Tech), Block Chain technology has become one of the new agenda items. In the near future, Block Chain technology will become available in the banking sector and even in government-specific transactions. With this revolutionary invention, democratic security will be provided instead of third party networks. In this study, Block Chain technology is explained via Bitcoin. In the study, the positive and negative aspects of the technology were analyzed in an objective way.Keywords
Bitcoin, Block Chain Technology, Democratic Security.

Gelişmiş Arama


Duyurular

  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi Cosmos Impact Factor tarafından indekslenmektedir


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi Science Library Index tarafından indekslenmektedir


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi OCLC WorldCat tarafından indekslenmektedir


  İndeks Taraması

  SSSjournal dergisi Active Search Results Engineer (ASR) tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

  SSSJournal dergisi I2OR Indexing Services & Evaluation of Publication Impact Factor (PIF) tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi Society of Economics and Development tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

  SSSJournal Scientific World Index ( SCIWIN) tarafından taranmaya başlamıştır


  İndeks Taraması

  SSSJournal, Directory of Research Journals Indexing (DRJI) tarafından indekslenmeye başlamıştır. 


  İndeks Taraması

  SSSJournal General Impact Factor (Universal Digital Object Information) tarafından indekslenmeye başlamıştır. 


  İndeks Taraması

  SSSJournal dergisi Scientific Indexing Services (SIS) tarafından indekslenmeye başlamıştır.


  İndeks Taraması

  SSSJournal dergisi International Index Copernicus tarafından indekslenmeye başlamıştır.

   


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi infoBase ındex tarafından indekslenmeye başlamıştır.

   


  İndeks Taraması

  SSSJournal Social Science Research Network (SSRN) tarafından taranmaya başlamıştır.


  İndeks Taraması

  SSSJournal Directory of Indexing and Impact Fact (DIIF) tarafından taranmaya başlamıştır.


  İndeks Taraması

  SSSJournal Advanced Science Index tarafından taranmaya başlamıştır.


  İndeks Taraması

  SSSJurnal ResearchBible (Academic Resource Index) tarafından taranmaya başlamıştır. 


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi Eurasian Scientific Journal Index (ESJI) tarafından indekslenmeye başlamıştır.


  2016 Yılı Sayısı Yayındadır

  SSSJournal dergisi 2016 Şubat sayısı yayındadır


  2015 Yılı Sayısı Yayındadır

  SSSJournal dergisinin 2015 Kasın Sayısı YayındadırAdres :Azerbaijan National Academy of Sciences Baku / Azerbaijan
Telefon :+90 507 823 22 47 (WhatsApp & GSM Turkey) Faks :
Eposta :sssjournal.info@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri