Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Dilthey ve Gadamer’de Hermeneutik Yöntem: Anlamanın Tüm Koşullarının Felsefi Olarak Değerlendirilmesi Ya Da Bilimsel Bir Yöntem Olarak Hermeneutik
(Hermeneutical Method In Dilthey And Gadamer: Commented As A Philosophy Of All Terms Of Meaning Or Hermeneutical A Scientific Method )

Yazar : Hüseyin ÇALDAK    
Türü :
Baskı Yılı : 2019
Sayı : 31
Sayfa : 1412-1420
209    406


Özet

Bu çalışmada hermeneutik kavramını farklı şekillerde anlayan iki filozofun yaklaşımları değerlendirilecektir. Dilthey ve Gadamer’in hermeneutik kavramını nasıl ele aldığı iki bölümde sunulacaktır. Tüm tin bilimlerini anlamak için bilimsel bir yöntem olarak hermeneutiği ela alan Dilthey’in aksine Gadamer’in Hermeneutiği bütün bir anlama etkinliğinin felsefi yönden araştırması olarak yorumlaması detaylandırılacaktır. Dilthey hermeneutiği bilimsel bir yöntem olarak ele almış ve epistemolojik temellerini sunmaya çalışmıştır. Anlama, yaşantı, yaşam kavramları zemininde bir yaklaşımla hermeneutiği bilimsel bir çaba olarak görmüştür. Gadamer ise hermeneutiği tarihsellik ve geleneksel bağlamda ele almış deneyime dayalı bir bilme tavrı olarak değerlendirmiştir.Anahtar Kelimeler
Dilthey, Gadamer, Hermeneutik, Anlama, Yorumlama

Abstract

In this study, two philosophical approaches that include the hermeneutic concept in different forms will be evaluated. Dilthey and Gadamer will be presented in two chapters on how to deal with the notion of hermeneutic. Unlike Dilthey, who discusses hermeneutics as a scientific method for understanding all sciences, Gadamer's hermeneutics will be interpreted as a philosophical study of all comprehension activities. Dilthey treated hermeneutics as a scientific method and tried to present epistemological bases. He sees hermeneutics as a scientific enterprise with an approach based on understanding, life and the concepts of life. Gadamer viewed hermeneutics as a historical and experiential cognitive attitude in a traditional context.Keywords
Dilthey, Gadamer, Hermeneutics, Understanding, Interpretation

Gelişmiş Arama


Duyurular

  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi Cosmos Impact Factor tarafından indekslenmektedir


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi Science Library Index tarafından indekslenmektedir


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi OCLC WorldCat tarafından indekslenmektedir


  İndeks Taraması

  SSSjournal dergisi Active Search Results Engineer (ASR) tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

  SSSJournal dergisi I2OR Indexing Services & Evaluation of Publication Impact Factor (PIF) tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi Society of Economics and Development tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

  SSSJournal Scientific World Index ( SCIWIN) tarafından taranmaya başlamıştır


  İndeks Taraması

  SSSJournal, Directory of Research Journals Indexing (DRJI) tarafından indekslenmeye başlamıştır. 


  İndeks Taraması

  SSSJournal General Impact Factor (Universal Digital Object Information) tarafından indekslenmeye başlamıştır. 


  İndeks Taraması

  SSSJournal dergisi Scientific Indexing Services (SIS) tarafından indekslenmeye başlamıştır.


  İndeks Taraması

  SSSJournal dergisi International Index Copernicus tarafından indekslenmeye başlamıştır.

   


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi infoBase ındex tarafından indekslenmeye başlamıştır.

   


  İndeks Taraması

  SSSJournal Social Science Research Network (SSRN) tarafından taranmaya başlamıştır.


  İndeks Taraması

  SSSJournal Directory of Indexing and Impact Fact (DIIF) tarafından taranmaya başlamıştır.


  İndeks Taraması

  SSSJournal Advanced Science Index tarafından taranmaya başlamıştır.


  İndeks Taraması

  SSSJurnal ResearchBible (Academic Resource Index) tarafından taranmaya başlamıştır. 


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi Eurasian Scientific Journal Index (ESJI) tarafından indekslenmeye başlamıştır.


  2016 Yılı Sayısı Yayındadır

  SSSJournal dergisi 2016 Şubat sayısı yayındadır


  2015 Yılı Sayısı Yayındadır

  SSSJournal dergisinin 2015 Kasın Sayısı YayındadırAdres :Azerbaijan National Academy of Sciences Baku / Azerbaijan
Telefon :+90 507 823 22 47 (WhatsApp & GSM Turkey) Faks :
Eposta :sssjournal.info@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri