Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


What Are The Competitive Environmental Strategies And Their Implications For Five-Star Hotels’ Performance?
(Beş Yıldızlı Otellerın Ekolojık Rekabet Stratejileri ve Performanslarına Yansıyan Uygulamaları Nelerdir? )

Yazar : Mihaela PODUBNII  & Eren DURMUŞ-ÖZDEMİR  
Türü :
Baskı Yılı : 2019
Sayı : 31
Sayfa : 1421-1430
31    22


Özet

Bu çalışmanın amacı, Antalya'da faaliyet gösteren beş yıldızlı otellerin ekolojik rekabet stratejilerinin performansa yansıyan etkilerini araştırmaktır. Bu araştırma için belirlenen soru beş yıldızlı otellerin performansı ile ilişkili ekolojik rekabet strateji boyutları hakkındadır. Araştırma sorusu 9 adet beş yıldızlı otelin kalite yöneticileri ile derinlemesine görüşmeler yapılarak sorgulanmıştır. Görüşme, gözlem ve dokümanlardan elde edilen veriler NVIVO programı kullanılarak analiz edilmiştir. Bulgular hem ekolojik maliyet stratejisi hem de ekolojik farklılaşma stratejisinin beş yıldızlı otellerin performansını etkilediğini göstermiştir. Bir başka ifade ile beş yıldızlı otellerin su ve enerji yönetimi, ekolojik-markalaşma ve ekolojik eğitim uygulamaları ile ortalama üzerinde bir performansa ulaştığı tespit edilmiştir.Anahtar Kelimeler
Rekabet Stratejileri, Çevreye Duyarlı İşletmecilik, Otel Performansı, Beş Yıldızlı Oteller.

Abstract

The aim of this study is to explore the impact of competitive environmental strategies on five-star hotels’ performance in the Turkish hospitality sector from Antalya. The question defined for this research considers which dimensions of competitive environmental strategies are related to the five-star hotel's performance. The research question was pursued through in depth interviews with 9 quality managers of green star certified hotels. Data obtained from the interviews, observations and documents were analysed using NV software. The findings show that both cost and differentiation environmental strategies influence five-star hotels’ performance, namely water and energy management, eco-branding and environmental education implications are conductive in achieving a performance above average.Keywords
Competitive Strategies, Environmentally-Conscious Business, Hotel Performance, Five-star hotels

Gelişmiş Arama


Duyurular

  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi Cosmos Impact Factor tarafından indekslenmektedir


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi Science Library Index tarafından indekslenmektedir


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi OCLC WorldCat tarafından indekslenmektedir


  İndeks Taraması

  SSSjournal dergisi Active Search Results Engineer (ASR) tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

  SSSJournal dergisi I2OR Indexing Services & Evaluation of Publication Impact Factor (PIF) tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi Society of Economics and Development tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

  SSSJournal Scientific World Index ( SCIWIN) tarafından taranmaya başlamıştır


  İndeks Taraması

  SSSJournal, Directory of Research Journals Indexing (DRJI) tarafından indekslenmeye başlamıştır. 


  İndeks Taraması

  SSSJournal General Impact Factor (Universal Digital Object Information) tarafından indekslenmeye başlamıştır. 


  İndeks Taraması

  SSSJournal dergisi Scientific Indexing Services (SIS) tarafından indekslenmeye başlamıştır.


  İndeks Taraması

  SSSJournal dergisi International Index Copernicus tarafından indekslenmeye başlamıştır.

   


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi infoBase ındex tarafından indekslenmeye başlamıştır.

   


  İndeks Taraması

  SSSJournal Social Science Research Network (SSRN) tarafından taranmaya başlamıştır.


  İndeks Taraması

  SSSJournal Directory of Indexing and Impact Fact (DIIF) tarafından taranmaya başlamıştır.


  İndeks Taraması

  SSSJournal Advanced Science Index tarafından taranmaya başlamıştır.


  İndeks Taraması

  SSSJurnal ResearchBible (Academic Resource Index) tarafından taranmaya başlamıştır. 


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi Eurasian Scientific Journal Index (ESJI) tarafından indekslenmeye başlamıştır.


  2016 Yılı Sayısı Yayındadır

  SSSJournal dergisi 2016 Şubat sayısı yayındadır


  2015 Yılı Sayısı Yayındadır

  SSSJournal dergisinin 2015 Kasın Sayısı YayındadırAdres :Azerbaijan National Academy of Sciences Baku / Azerbaijan
Telefon :+90 507 823 22 47 (WhatsApp & GSM Turkey) Faks :
Eposta :sssjournal.info@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri