Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


How Aware Are Educators About Autism?
(Eğitimciler Otizmin Ne Kadar Farkinda? )

Yazar : Selvinaz SAÇAN  ; Derya ADIBELLI & Nazan OZTURK  
Türü :
Baskı Yılı : 2019
Sayı : 32
Sayfa : 1711-1722
140    97


Özet

Otizmli çocukların tedavisinde en etkili yöntemin eğitim olduğu kabul edilmektedir. Bu nedenle öğretmenlerin konu hakkında bilgi sahibi olması çok önemlidir. Bu araştırma, idareci ve öğretmenlerin otizm farkındalık düzeylerini belirlemek amacıyla yapılmıştır. Tanımlayıcı türde olan bu araştırma, Mayıs-Haziran 2016 tarihleri arasında Aydın ili Efeler ilçesinde bulunan devlet ilkokulu ve bağımsız anaokullarında görevli 181 öğretmen ve idareci ile yapılmıştır. Veri toplamak için araştırmacılar tarafından katılımcıların otizm hakkındaki bilgi düzeyleri ve demografik bilgilerini içeren anket formu kullanılmıştır. Araştırmaya katılan eğitimcilerin % 63’ü kadın, % 37’si erkek, % 85.1’inin lisans ve üstü eğitime sahip, yarıdan fazlası (%54.7) sınıf öğretmenliği mezunudur. Eğitimcilerin % 97.8’i otizmi daha önceden duyduğunu ve daha çok kitle iletişim araçlarından bilgi aldığını (% 65.2) belirtmiştir. Eğitimcilerin çalışma yılının, mezuniyet alanının, çocuk sahibi olmanın, kaynaştırma sınıfında görev almanın ve otistik çocuklarla çalışmanın bilgi ve görüşleri etkilediği bulunmuştur (p<0.05). Bu araştırmada, eğitimcilerin çoğunun otizm ile ilgili bir kısım bilgilerinin olduğu, ancak bu bilgileri daha çok kitle iletişim araçlarından öğrendikleri anlaşılmıştır.Anahtar Kelimeler
Otizm, çocuk, okul, öğretmen, farkındalık.

Abstract

It is accepted that education is the most effective method in the treatment of children with autism. Therefore, it is very important for teachers to have knowledge about the subject. This research was conducted for the purpose of identifying educationalists’ awareness level of autism. The descriptive research was conducted with 181 educators who work in public primary schools and independent preschools in Efeler, Aydın, in May and June 2016. For the data collection, the researchers designed one questionnaire about the participants’ knowledge level concerning autism and another questionnaire about their demographic information. Among the participants, 63% were women, 37% were men, 85.1 % held a bachelor or graduate degree, and 54.7% held a teaching degree. Then, 97.8% of the educators stated that they had heard about autism, and 65.2% indicated that they usually received information about it from mass media. It was found that the educators’ profession, number of years working, having a child, working in an inclusive class, and working with children with autism affected their knowledge and views (p < 0.05). Most of the educators had knowledge about autism; however, they usually received the information from mass media.Keywords
Autism, children, school, teacher, awareness.

Gelişmiş Arama


Duyurular

  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi Cosmos Impact Factor tarafından indekslenmektedir


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi Science Library Index tarafından indekslenmektedir


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi OCLC WorldCat tarafından indekslenmektedir


  İndeks Taraması

  SSSjournal dergisi Active Search Results Engineer (ASR) tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

  SSSJournal dergisi I2OR Indexing Services & Evaluation of Publication Impact Factor (PIF) tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi Society of Economics and Development tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

  SSSJournal Scientific World Index ( SCIWIN) tarafından taranmaya başlamıştır


  İndeks Taraması

  SSSJournal, Directory of Research Journals Indexing (DRJI) tarafından indekslenmeye başlamıştır. 


  İndeks Taraması

  SSSJournal General Impact Factor (Universal Digital Object Information) tarafından indekslenmeye başlamıştır. 


  İndeks Taraması

  SSSJournal dergisi Scientific Indexing Services (SIS) tarafından indekslenmeye başlamıştır.


  İndeks Taraması

  SSSJournal dergisi International Index Copernicus tarafından indekslenmeye başlamıştır.

   


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi infoBase ındex tarafından indekslenmeye başlamıştır.

   


  İndeks Taraması

  SSSJournal Social Science Research Network (SSRN) tarafından taranmaya başlamıştır.


  İndeks Taraması

  SSSJournal Directory of Indexing and Impact Fact (DIIF) tarafından taranmaya başlamıştır.


  İndeks Taraması

  SSSJournal Advanced Science Index tarafından taranmaya başlamıştır.


  İndeks Taraması

  SSSJurnal ResearchBible (Academic Resource Index) tarafından taranmaya başlamıştır. 


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi Eurasian Scientific Journal Index (ESJI) tarafından indekslenmeye başlamıştır.


  2016 Yılı Sayısı Yayındadır

  SSSJournal dergisi 2016 Şubat sayısı yayındadır


  2015 Yılı Sayısı Yayındadır

  SSSJournal dergisinin 2015 Kasın Sayısı YayındadırAdres :Azerbaijan National Academy of Sciences Baku / Azerbaijan
Telefon :+90 507 823 22 47 (WhatsApp & GSM Turkey) Faks :
Eposta :sssjournal.info@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri