Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Paylaşım Ekonomisi ve Türkiye Üzerine Bir Değerlendirme
(Sharing Economy And An Assesment On The Turkey )

Yazar : Nihal KALAYCI OFLAZ    
Türü :
Baskı Yılı : 2019
Sayı : 32
Sayfa : 1692-1705
222    235


Özet

Paylaşım ekonomisi taraflar arasında varlıklar ya da hizmetlerin ortaklaşa tüketilmesine olanak tanıyan ekonomik ilişkileri ifade etmektedir. Teknolojinin kitle iletişim araçları ile hayatımızın her alanına nüfuz etmesi, bilgiden sonra nesnelerin de ekonomik ilişkilere konu olmasına ve paylaşım ekonomisinin doğuşuna aracılık etmiştir. Bu çalışmada henüz bütünleşik bir ekonomik modele ya da teorik temellere dayalı olmayan ve ekonomi için niş bir çalışma alanı olan paylaşım ekonomisinin, ekonomi açısından ifade ettiği potansiyel sorgulanmıştır. Yanı sıra bu alanda geleceğe yönelik fırsatlara değinilmiştir. Çalışmada ayrıca Türkiye ekonomisi açısından paylaşım ekonomisinin mevcut durumu değerlendirilmiş ve bu ekonominin farklı sektörlerdeki potansiyelleri değerlendirilmiştir. Yapılan bilimsel çalışmalardan ve raporlardan elde edilen bulgulara göre paylaşım ekonomisinin geleneksel üretim ve tüketim yöntemlerinde bir paradigma değişimine neden olduğunu ifade etmek mümkünken, geleneksel piyasa yapısını tamamen dönüştürmesi ya da küresel ölçekte makro ekonomik etkiler doğurması henüz pek mümkün görünmemektedir. Hukuksal ve güvenliğe dayalı küresel kaygılar benzer şekilde Ülkemizde de yaşanmasına rağmen, Türkiye’nin paylaşım ekonomisinin hızla yaygınlaştığı ülkelerden biri olduğu söylenebilir.Anahtar Kelimeler
Paylaşım Ekonomisi, Ekonomi, Türkiye.

Abstract

The sharing economy refers to the economic relations between the parties that allow the joint consumption of assets or services. The permeation of technology into all areas of life through mass communication devices has paved the way for objects, in addition to knowledge, to become subject of economic affairs and for the birth of the sharing economy. In this study, the potential of the sharing economy, which has not relied on an integrated economic model or theoretical foundations and is a niche field of study for the economy has been questioned within the scope of finance. Besides, possible opportunities this study might offer in the future has also been mentioned. Moreover, in this study, present standpoint of the sharing economy in terms of the Turkish economy and its potentials in various fields of business has been evaluated. According to the findings obtained from the scientific studies and reports, whereas it is possible to say that the sharing economy has caused a paradigm shift in traditional production and consumption methods, it is not yet possible to completely transform the traditional market structure or create macroeconomic effects on a global scale. Although the global concerns based on legal and security are experienced in our country likewise, it can be said that Turkey is one of the countries where the sharing economy is rapidly spreading.Keywords
Sharing Economy, Economy, Turkey.

Gelişmiş Arama


Duyurular

  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi Cosmos Impact Factor tarafından indekslenmektedir


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi Science Library Index tarafından indekslenmektedir


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi OCLC WorldCat tarafından indekslenmektedir


  İndeks Taraması

  SSSjournal dergisi Active Search Results Engineer (ASR) tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

  SSSJournal dergisi I2OR Indexing Services & Evaluation of Publication Impact Factor (PIF) tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi Society of Economics and Development tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

  SSSJournal Scientific World Index ( SCIWIN) tarafından taranmaya başlamıştır


  İndeks Taraması

  SSSJournal, Directory of Research Journals Indexing (DRJI) tarafından indekslenmeye başlamıştır. 


  İndeks Taraması

  SSSJournal General Impact Factor (Universal Digital Object Information) tarafından indekslenmeye başlamıştır. 


  İndeks Taraması

  SSSJournal dergisi Scientific Indexing Services (SIS) tarafından indekslenmeye başlamıştır.


  İndeks Taraması

  SSSJournal dergisi International Index Copernicus tarafından indekslenmeye başlamıştır.

   


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi infoBase ındex tarafından indekslenmeye başlamıştır.

   


  İndeks Taraması

  SSSJournal Social Science Research Network (SSRN) tarafından taranmaya başlamıştır.


  İndeks Taraması

  SSSJournal Directory of Indexing and Impact Fact (DIIF) tarafından taranmaya başlamıştır.


  İndeks Taraması

  SSSJournal Advanced Science Index tarafından taranmaya başlamıştır.


  İndeks Taraması

  SSSJurnal ResearchBible (Academic Resource Index) tarafından taranmaya başlamıştır. 


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi Eurasian Scientific Journal Index (ESJI) tarafından indekslenmeye başlamıştır.


  2016 Yılı Sayısı Yayındadır

  SSSJournal dergisi 2016 Şubat sayısı yayındadır


  2015 Yılı Sayısı Yayındadır

  SSSJournal dergisinin 2015 Kasın Sayısı YayındadırAdres :Azerbaijan National Academy of Sciences Baku / Azerbaijan
Telefon :+90 507 823 22 47 (WhatsApp & GSM Turkey) Faks :
Eposta :sssjournal.info@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri