Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Taşeron Çalışmadan Kiralık İşçiliğe Emeğin Durumu: Daha Fazla Güvencesizlik
(The Situation of Labor from Subcontractor Work to Agency Work: More Precarity )

Yazar : Gizem MANSUROĞLU    
Türü :
Baskı Yılı : 2019
Sayı : 31
Sayfa : 1588-1597
27    22


Özet

Türkiye ekonomisi 1980 yılından başlayarak neoliberal iktisat politikalarının etkisi altına girmiştir. Neoliberal islamcı politikalar Ak Parti hükümetinin iktidara geldiği ilk günlerden bu yana üretilen emek politikaları, eğitim, sağlık, sosyal güvenlik ve işgücü piyasaları gibi geniş bir düzlemde ele alınmakta, güvencesizleştirme ve piyasalaştırma olgularına bağlı olarak her geçen gün siyasal ve ideolojik temelde yeni politiklarla şekillenmektedir. Bu çalışmada ilk olarak taşeron çalışmanın (Altişverenlik) Türkiye'de tarihsel gelişimine, kamu ve özel sektörde yaygınlaşmasına bakılacaktır. İkinci bölümde ise "despotik emek rejimi" olarak taşeron çalışma incelenecektir. Üçüncü bölümde ise günümüzde , örgütsüz ve kolayca ikame edilebilir işgücü yaratmayı hedefleyen kamuoyu tarafından "kiralık işçilik" olarak adlandırılan tartışmalarına değinilecektir. Kanun tasarı taslağı incelenecek, güncel tartışmalar yapılacaktır.Anahtar Kelimeler
Taşeron çalışma, Emek, Kiralık işçilik, Despotizm

Abstract

Turkey's economy has come under the influence of neo-liberal economic policies starting from 1980. Neoliberal Islamist policies Labor policies that have been produced since the first days of the Justice and Development Party government are taken up in a wide range such as education, health, social security and labor markets, and are shaped with new policies on the political and ideological basis every day, depending on the facts of precariousness and marketization. In this study, firstly, the historical development of subcontractor work in Turkey, will be mention to spread in the public and private sectors. In the second part, the subcontracted work as despotic labor regime will be examined. In the third chapter, nowadays, which is aimed at creating an unorganized and easily substitutable labor force and which is called as “agency labor” by public opinion, will be referred to discussions. Besides, the draft law will be reviewed and current discussions will be held.Keywords
Sub-contractor work, Labor, Agency work, Despotism

Gelişmiş Arama


Duyurular

  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi Cosmos Impact Factor tarafından indekslenmektedir


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi Science Library Index tarafından indekslenmektedir


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi OCLC WorldCat tarafından indekslenmektedir


  İndeks Taraması

  SSSjournal dergisi Active Search Results Engineer (ASR) tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

  SSSJournal dergisi I2OR Indexing Services & Evaluation of Publication Impact Factor (PIF) tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi Society of Economics and Development tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

  SSSJournal Scientific World Index ( SCIWIN) tarafından taranmaya başlamıştır


  İndeks Taraması

  SSSJournal, Directory of Research Journals Indexing (DRJI) tarafından indekslenmeye başlamıştır. 


  İndeks Taraması

  SSSJournal General Impact Factor (Universal Digital Object Information) tarafından indekslenmeye başlamıştır. 


  İndeks Taraması

  SSSJournal dergisi Scientific Indexing Services (SIS) tarafından indekslenmeye başlamıştır.


  İndeks Taraması

  SSSJournal dergisi International Index Copernicus tarafından indekslenmeye başlamıştır.

   


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi infoBase ındex tarafından indekslenmeye başlamıştır.

   


  İndeks Taraması

  SSSJournal Social Science Research Network (SSRN) tarafından taranmaya başlamıştır.


  İndeks Taraması

  SSSJournal Directory of Indexing and Impact Fact (DIIF) tarafından taranmaya başlamıştır.


  İndeks Taraması

  SSSJournal Advanced Science Index tarafından taranmaya başlamıştır.


  İndeks Taraması

  SSSJurnal ResearchBible (Academic Resource Index) tarafından taranmaya başlamıştır. 


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi Eurasian Scientific Journal Index (ESJI) tarafından indekslenmeye başlamıştır.


  2016 Yılı Sayısı Yayındadır

  SSSJournal dergisi 2016 Şubat sayısı yayındadır


  2015 Yılı Sayısı Yayındadır

  SSSJournal dergisinin 2015 Kasın Sayısı YayındadırAdres :Azerbaijan National Academy of Sciences Baku / Azerbaijan
Telefon :+90 507 823 22 47 (WhatsApp & GSM Turkey) Faks :
Eposta :sssjournal.info@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri