Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Esnek Uzmanlaşma
(Flexible Specialization )

Yazar : Gökçe ŞENGÖNÜL    
Türü :
Baskı Yılı : 2019
Sayı : 31
Sayfa : 1582-1587
25    19


Özet

Kapitalizm, nasıl ki kendinden önceki üretim süreçlerinin evrilmesinden ortaya çıktıysa zaman içerisinde kendini de evriltmektedir. Üretim süreçleri, kapitalist sistemin güçlendirilmesi veya krizlerinin reçetesi olarak günümüze kadar değişik süreçlerden geçmiş ve geçmektedir. Kapitalizmin gelişim sürecinde oldukça önemli bir yer tutan Fordist üretim sistemi 1970’li yıllara gelindiğinde değişimeye başlamıştır. Yerine geliştirilen üretim süreçleri; Fordizm sonrası, Neo Fordizm, esnek üretim rejimi, Post-fordizm ve esnek uzmanlaşma gibi isimlerle anılmaktadır. Post-fordizm ile fordizm arasındaki farkları ortaya koyan, anlamaya, anlatmaya yönelik pek çok akademik çalışma yapılmıştır. Post-fordism, Fordizm’den farklı bir üretim yapısına sahiptir. Fakat pek çok yapılan akademik çalışma post-fordizmin, Fordism’den bir kopuş değil aksine onun üzerinden şekillenen, değişen bir üretim yapısı olduğunu göstermiştir. Üretim yapısının değişmesi beraberinde yeni kavramları getirmiştir. Esneklik, Esnek uzmanlaşma, Yalın Üretim gibi pek çok yeni yapılar ve kavramlar Post-fordizm ile birlikte hayatımıza girmiştir. Esnek uzmanlaşmanın ortaya çıkışı İtalya olarak kabul edilmiştir. Bu sebeple, bu çalışmada esnek uzmanlaşma ile tanımlanan dönemin analizinde, “Üçüncü italya” modeli ele alınmıştır.Anahtar Kelimeler
Fordizm, Post-fordizm, Esnek Uzmanlaşma

Abstract

Capitalism, which emerged through the evolution of previous production processes, evolves itself over time. The production processes have undergone various processes until now, such as the strengthening of capitalist system or the prescription of crises. The Fordist production system, which took a significant place in the development of capitalism, began to change in the 1970s. Instead of that developed production processes, After Fordism, Neo Fordism, flexible production regime, Post-fordism and flexible specialization are called names.There have been many academic studies aimed at understanding and explain, that reveal the differences between Post Fordism and Fordism. Post-fordism has a different production structure than Fordism. However, many academic studies have shown that post-forging is a changing production structure that is shaped by it rather than a break with Fordism. The change in the production structure has brought new concepts. Many new structures and concepts such as flexibility, flexible specialization, and lean production have entered our lives together with post-fordism. The emergence of flexible specialization was accepted as Italy. Therefore in this study, an “Third Italy” model was discussed in the analysis of the period defined by flexible specialization.Keywords
Fordism, Post-fordism, Flexible Specialization

Gelişmiş Arama


Duyurular

  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi Cosmos Impact Factor tarafından indekslenmektedir


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi Science Library Index tarafından indekslenmektedir


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi OCLC WorldCat tarafından indekslenmektedir


  İndeks Taraması

  SSSjournal dergisi Active Search Results Engineer (ASR) tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

  SSSJournal dergisi I2OR Indexing Services & Evaluation of Publication Impact Factor (PIF) tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi Society of Economics and Development tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

  SSSJournal Scientific World Index ( SCIWIN) tarafından taranmaya başlamıştır


  İndeks Taraması

  SSSJournal, Directory of Research Journals Indexing (DRJI) tarafından indekslenmeye başlamıştır. 


  İndeks Taraması

  SSSJournal General Impact Factor (Universal Digital Object Information) tarafından indekslenmeye başlamıştır. 


  İndeks Taraması

  SSSJournal dergisi Scientific Indexing Services (SIS) tarafından indekslenmeye başlamıştır.


  İndeks Taraması

  SSSJournal dergisi International Index Copernicus tarafından indekslenmeye başlamıştır.

   


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi infoBase ındex tarafından indekslenmeye başlamıştır.

   


  İndeks Taraması

  SSSJournal Social Science Research Network (SSRN) tarafından taranmaya başlamıştır.


  İndeks Taraması

  SSSJournal Directory of Indexing and Impact Fact (DIIF) tarafından taranmaya başlamıştır.


  İndeks Taraması

  SSSJournal Advanced Science Index tarafından taranmaya başlamıştır.


  İndeks Taraması

  SSSJurnal ResearchBible (Academic Resource Index) tarafından taranmaya başlamıştır. 


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi Eurasian Scientific Journal Index (ESJI) tarafından indekslenmeye başlamıştır.


  2016 Yılı Sayısı Yayındadır

  SSSJournal dergisi 2016 Şubat sayısı yayındadır


  2015 Yılı Sayısı Yayındadır

  SSSJournal dergisinin 2015 Kasın Sayısı YayındadırAdres :Azerbaijan National Academy of Sciences Baku / Azerbaijan
Telefon :+90 507 823 22 47 (WhatsApp & GSM Turkey) Faks :
Eposta :sssjournal.info@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri