Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Konaklama İşletmelerinde İnteraktif Sosyal Medya Kullanımına Yönelik Çalışma
(Study On Interactive Social Media Use In Accomodation Businesses )

Yazar : Emre ERGÜN  & Birol ÖZTÜRK  
Türü :
Baskı Yılı : 2019
Sayı : 31
Sayfa : 1525-1534
34    24


Özet

İnternetin ve sosyal medyanın günümüzde geniş kitlelerce kullanılması, turizm işletmelerinde önemli bir yere sahip olan konaklama işletmelerine internet ve sosyal medya kullanımı konusunda baskı yapmaktadır. Konaklama işletmeleri müşterileriyle iletişimlerinde internet ve sosyal medyayı kullanarak, turistlerin istek ve şikayetlerini öğrenmekte, ürün ve hizmetlerini turistlerin beklentilerine göre şekillendirmektedirler. Bu çalışmanın amacı; konaklama işletmeleri yöneticilerinin turistlerle interaktif etkileşim sonucu elde ettiği bilgiler sonucunda, pazarlama kararlarına ve markalarına ilişkin görüşlerinde farklılık gösterip göstermediğini belirlemektir. Çalışmada frekans analizi, t testi, tek yönlü anova testi, ve faktör analizi yapılmıştır. Çalışmadan elde edilen sonuçlara göre, yöneticilerin verecekleri pazarlama kararlarında, demografik özelliklere göre farklılıklar tespit edilmiştir. Söz konusu farklılıklar; 12 ay çalışan konaklama işletmeleri ve sezonluk çalışan konaklama işletmeleri yöneticilerinde ve tatil köyü yöneticileri ile 3 yıldızlı otel yöneticilerinin görüşlerinde ortaya çıkmaktadır.Anahtar Kelimeler
Sosyal Medya, Turizm, Konaklama İşletmeleri

Abstract

Intensive use of social media has been forcing the accomodation businesses to use social media. Accomodation businesses, which use the social media in their communications with tourists, have been getting information about the needs and complaints of tourists and shape their products and services accordingly. Also the managers will need to give their firm’s marketing and brand decisions according to information they got through social media. The aim of the study was to determine whether there was a difference on managers’ opinions on their marketing and brand decisions according to their demographic skills. Frequency analysis, t test, one way anova and factor analysis were used in study. Acording to analysis, it was determined that there was a difference on managers’ marketing decisions according to demographic skills. The differences were in the manager’s opinions of accomodation businesses working 12 months and seasonal.Also there was another difference in the opinions of holiday village managers and 3 star hotel managersKeywords
Social Media, Tourism, Accomodation Businesses

Gelişmiş Arama


Duyurular

  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi Cosmos Impact Factor tarafından indekslenmektedir


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi Science Library Index tarafından indekslenmektedir


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi OCLC WorldCat tarafından indekslenmektedir


  İndeks Taraması

  SSSjournal dergisi Active Search Results Engineer (ASR) tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

  SSSJournal dergisi I2OR Indexing Services & Evaluation of Publication Impact Factor (PIF) tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi Society of Economics and Development tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

  SSSJournal Scientific World Index ( SCIWIN) tarafından taranmaya başlamıştır


  İndeks Taraması

  SSSJournal, Directory of Research Journals Indexing (DRJI) tarafından indekslenmeye başlamıştır. 


  İndeks Taraması

  SSSJournal General Impact Factor (Universal Digital Object Information) tarafından indekslenmeye başlamıştır. 


  İndeks Taraması

  SSSJournal dergisi Scientific Indexing Services (SIS) tarafından indekslenmeye başlamıştır.


  İndeks Taraması

  SSSJournal dergisi International Index Copernicus tarafından indekslenmeye başlamıştır.

   


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi infoBase ındex tarafından indekslenmeye başlamıştır.

   


  İndeks Taraması

  SSSJournal Social Science Research Network (SSRN) tarafından taranmaya başlamıştır.


  İndeks Taraması

  SSSJournal Directory of Indexing and Impact Fact (DIIF) tarafından taranmaya başlamıştır.


  İndeks Taraması

  SSSJournal Advanced Science Index tarafından taranmaya başlamıştır.


  İndeks Taraması

  SSSJurnal ResearchBible (Academic Resource Index) tarafından taranmaya başlamıştır. 


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi Eurasian Scientific Journal Index (ESJI) tarafından indekslenmeye başlamıştır.


  2016 Yılı Sayısı Yayındadır

  SSSJournal dergisi 2016 Şubat sayısı yayındadır


  2015 Yılı Sayısı Yayındadır

  SSSJournal dergisinin 2015 Kasın Sayısı YayındadırAdres :Azerbaijan National Academy of Sciences Baku / Azerbaijan
Telefon :+90 507 823 22 47 (WhatsApp & GSM Turkey) Faks :
Eposta :sssjournal.info@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri