Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Gümrüklerde İşe Alım Süreci Ve Nitelikli Personel İstihdamına Yönelik Öneriler
(Recruitment Process At Customs And Recommendations For Employment Of Qualified Personnel )

Yazar : Veysel KAYAÖZ   & Özgen ÖLEKLİ  
Türü :
Baskı Yılı : 2019
Sayı : 31
Sayfa : 1542-1550
30    18


Özet

Eskiden tek görevi vergi toplamak olan gümrük idareleri günümüzde, gümrük işlemlerinin hızlı ve güvenilir şekilde yapılması ile dış ticaret firmalarının avantajlı hale gelmesine katkı sağlayıp dış ticareti şekillendiren bir konumda yer almaktadır. Günümüzde Uluslararası ticaretin özel sektör aracılığıyla yürütüldüğü düşünüldüğünde ülkelerin avantajlı hale gelebilmesi için Kamu Yönetiminin çeşitli enstrümanları ile Dış Ticareti destekledikleri görülmektedir. Gümrük İşlemlerinin hızlı ve güvenli bir şekilde yapılabilmesi, gerekli olan teknolojik alt yapının kurulmuş olmasına, Gümrük Mevzuatının sadeleştirilip hızlı uygulanabilir hale getirilmesine ve gerek teknolojinin kullanımını gerekse de mevzuatın uygulanmasını sağlayacak nitelikli gümrük personelinin mevcudiyetine bağlıdır. Çalışmada hali hazırda Türkiye Gümrük İdarelerinde istihdam edilen personelin işe alım süreçleri, eğitim durumları incelenmiş, kamu ve özel sektörün ihtiyaç duyduğu nitelikli gümrük ve dış ticaret personeli ihtiyacının karşılanması için öneriler sunulmuştur.Anahtar Kelimeler
Gümrük teşkilatı, gümrük personeli, uygulamalı eğitim, gümrük okulları

Abstract

Customs administrations, which had formerly been charged with collecting taxes on a single task, are now in a position to shape foreign trade by contributing to the advantage of foreign trade companies by making customs operations fast and reliable. Today, when it is considered that the international trade is carried out through the private sector, it is seen that the countries support the foreign trade with the various instruments of the Public Administration. The fast and safe operation of the Customs Transactions depends on the establishment of the necessary technological infrastructure, simplification and rapid implementation of the Customs Legislation as well as the use of the technology and the availability of qualified customs personnel to ensure the implementation of the legislation. In the study, the recruitment procedures, educational status of the personnel employed in the customs administrations of Turkey were examined and recommendations were presented to meet the needs of the qualified Customs and foreign trade personnel needed by the public and private sector. InKeywords
Customs organization, customs personnel, applied training, customs schools

Gelişmiş Arama


Duyurular

  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi Cosmos Impact Factor tarafından indekslenmektedir


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi Science Library Index tarafından indekslenmektedir


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi OCLC WorldCat tarafından indekslenmektedir


  İndeks Taraması

  SSSjournal dergisi Active Search Results Engineer (ASR) tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

  SSSJournal dergisi I2OR Indexing Services & Evaluation of Publication Impact Factor (PIF) tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi Society of Economics and Development tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

  SSSJournal Scientific World Index ( SCIWIN) tarafından taranmaya başlamıştır


  İndeks Taraması

  SSSJournal, Directory of Research Journals Indexing (DRJI) tarafından indekslenmeye başlamıştır. 


  İndeks Taraması

  SSSJournal General Impact Factor (Universal Digital Object Information) tarafından indekslenmeye başlamıştır. 


  İndeks Taraması

  SSSJournal dergisi Scientific Indexing Services (SIS) tarafından indekslenmeye başlamıştır.


  İndeks Taraması

  SSSJournal dergisi International Index Copernicus tarafından indekslenmeye başlamıştır.

   


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi infoBase ındex tarafından indekslenmeye başlamıştır.

   


  İndeks Taraması

  SSSJournal Social Science Research Network (SSRN) tarafından taranmaya başlamıştır.


  İndeks Taraması

  SSSJournal Directory of Indexing and Impact Fact (DIIF) tarafından taranmaya başlamıştır.


  İndeks Taraması

  SSSJournal Advanced Science Index tarafından taranmaya başlamıştır.


  İndeks Taraması

  SSSJurnal ResearchBible (Academic Resource Index) tarafından taranmaya başlamıştır. 


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi Eurasian Scientific Journal Index (ESJI) tarafından indekslenmeye başlamıştır.


  2016 Yılı Sayısı Yayındadır

  SSSJournal dergisi 2016 Şubat sayısı yayındadır


  2015 Yılı Sayısı Yayındadır

  SSSJournal dergisinin 2015 Kasın Sayısı YayındadırAdres :Azerbaijan National Academy of Sciences Baku / Azerbaijan
Telefon :+90 507 823 22 47 (WhatsApp & GSM Turkey) Faks :
Eposta :sssjournal.info@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri