Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Yabancı Dil Türkçe Öğreniminde Cinsiyet Değişkenine Göre Öğrenme Biçemi (Bosna Hersek Örneği)
(Gender Differences Incorporating Styles Of Learning Turkish As A Foreign Language (Example Of Bosnia And Herzegovina) )

Yazar : Nilüfer GÜRDAL  & Ahmet GÜRDAL  
Türü :
Baskı Yılı : 2019
Sayı : 32
Sayfa : 1672-1680
149    87


Özet

Her bir öğrencinin bireysel farklılıklardan kaynaklanan kendine has öğrenme biçemi/stili vardır ve bu stil onun en iyi öğrenebildiği yoldur. Bu çalışmanın amacı söz konusu kontrol grubunun yabancı dil olarak Türkçe öğreniminde işitsel, görsel ya da bedensel öğrenme biçemlerinden cinsiyet değişkenine göre daha çok hangisine yöneldiklerini tespit etmektir. Bu araştırmanın çalışma grubunu Bosna Hersek'te çok dilli öğrenim programına yönelik eğitim-öğretim vermekte olan Richmond Park okullarında Lise 1, 2, 3, ve 4. sınıflarda öğrenim gören 113 öğrenci oluşturmaktadır. Katılımcılar bu çalışmaya BİG16 öğrenme biçemi anketinden örnek alınıp yabancı dil olarak Türkçe öğrenimine yönelik düzenlenmiş olan 18 soruluk anketi cevaplayarak araştırmaya dahil olmuşlardır. Elde edilen veriler SPSS programında analiz edilerek frekans dağılımları ve yüzdelik oranları hesaplanmıştır. Cinsiyete göre öğrencilerin biçem tercihlerinin değiştiği sonucuna ulaşılmıştır.Anahtar Kelimeler
Yabancı dil Türkçe öğrenimi, öğrenme biçemi, BİG16, cinsiyet değişkeni

Abstract

Each student has its individual learning style and this style is the way in which he or she learns the best. The aim of this study is to determine the influence of auditory, visual, or bodily learning styles on control group in learning of Turkish as a foreign language. The study group of this research was composed of 113 student of grades 1, 2, 3 and 4, studying in Richmond park School which provides multilingual education and training programmes in Bosnia and Herzegovina. Participants were included in the study by responding to the questionnaire of 18 questions prepared for the learning of Turkish as a foreign language by taking a sample from the BİG16 learning style questionnaire. The obtained data were analysed in SPSS programme, where frequency distributions and percentages were calculated. It might be concluded that students’ preferences differ in regard to their gender.Keywords
Learning Turkish as a foreign language, Learning styles, BIG16, gender differences

Gelişmiş Arama


Duyurular

  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi Cosmos Impact Factor tarafından indekslenmektedir


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi Science Library Index tarafından indekslenmektedir


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi OCLC WorldCat tarafından indekslenmektedir


  İndeks Taraması

  SSSjournal dergisi Active Search Results Engineer (ASR) tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

  SSSJournal dergisi I2OR Indexing Services & Evaluation of Publication Impact Factor (PIF) tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi Society of Economics and Development tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

  SSSJournal Scientific World Index ( SCIWIN) tarafından taranmaya başlamıştır


  İndeks Taraması

  SSSJournal, Directory of Research Journals Indexing (DRJI) tarafından indekslenmeye başlamıştır. 


  İndeks Taraması

  SSSJournal General Impact Factor (Universal Digital Object Information) tarafından indekslenmeye başlamıştır. 


  İndeks Taraması

  SSSJournal dergisi Scientific Indexing Services (SIS) tarafından indekslenmeye başlamıştır.


  İndeks Taraması

  SSSJournal dergisi International Index Copernicus tarafından indekslenmeye başlamıştır.

   


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi infoBase ındex tarafından indekslenmeye başlamıştır.

   


  İndeks Taraması

  SSSJournal Social Science Research Network (SSRN) tarafından taranmaya başlamıştır.


  İndeks Taraması

  SSSJournal Directory of Indexing and Impact Fact (DIIF) tarafından taranmaya başlamıştır.


  İndeks Taraması

  SSSJournal Advanced Science Index tarafından taranmaya başlamıştır.


  İndeks Taraması

  SSSJurnal ResearchBible (Academic Resource Index) tarafından taranmaya başlamıştır. 


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi Eurasian Scientific Journal Index (ESJI) tarafından indekslenmeye başlamıştır.


  2016 Yılı Sayısı Yayındadır

  SSSJournal dergisi 2016 Şubat sayısı yayındadır


  2015 Yılı Sayısı Yayındadır

  SSSJournal dergisinin 2015 Kasın Sayısı YayındadırAdres :Azerbaijan National Academy of Sciences Baku / Azerbaijan
Telefon :+90 507 823 22 47 (WhatsApp & GSM Turkey) Faks :
Eposta :sssjournal.info@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri