Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Haber, Haber Değeri, Haberin Hukuka Uygunluk Unsurları ve Basın-Yayında Haber Yoluyla Kişilik Hakkının İhlâli
(News, News Value, The Elements Of News Value And Violation Of Personality Rights Through News On Mass Media )

Yazar : Ahmet ÇİFTCİ   & Eylül Duygu ERGÜN  
Türü :
Baskı Yılı : 2019
Sayı : 31
Sayfa : 1343-1353
61    30


Özet

Hürriyetçi parlamenter rejimle yönetilen demokratik toplumlarda, ifade hürriyeti ve basın-yayın hürriyeti ile kişilik hakkı hukuken düzenlenen ve korunan temel hak ve hürriyetlerdir. İdeal toplum düzeninde vatandaşlar, hak ve hürriyetleri ile ödev ve sorumluluklarını bilen ve bunları başkalarına zarar vermeyecek şekilde kendilerinin ve toplumun refahı için kullanan kimselerdir. Basın-yayın hürriyeti ise haber (olay), bilgi, fikir, düşünce ve kanaatleri çeşitli vasıtalar kullanarak kişilere ve topluma aktarabilme yolu, ifade hürriyetinin kullanılma biçimidir. Kitle iletişim araçları (basın-yayın organları) toplum adına, toplum için haber verme, kamuoyu oluşturma, eleştirme, yorumlama ve kamuya mâl olmuş kişileri ve bütçeyi denetleme gibi önemli görevler icra ederler. İfade hürriyeti ve kitle iletişim hürriyeti dahi hiçbir temel hak ve hürriyet, demokrasinin gereği olarak, sınırsız kabul edilemez. İfade hürriyeti ve kitle iletişim hürriyeti (haber veya fikir verme hakkı dâhil) kişilik hakkı ve kişisel menfaatlerle çatışabilmektedir. Bu çalışmada, toplumsal sorumluluk teorisi bağlamında haber, haber değeri ile haber verme hakkı-kişilik hakkı çatışmasında haberin hukuka uygunluk unsurları incelenmiştir.Anahtar Kelimeler
Haber, Haber Değeri, Haberin Hukuka Uygunluk Unsurları, Medyanın Toplumsal Sorumluluğu, Düzeltme ve Cevap Hakkı

Abstract

In democratic societes governed with free parliamentarian regimes, freedom of expression and freedom of press and broadcasting as well as personality rights are legally regulated and protected fundamental rights and freedoms. Citizens in the ideal social order are those who know their rights and freedoms and also duties and responsibilities and also who use them for the welfare of themselves and the society, in a way that they do not harm others. On the other hand, freedom of press and broadcasting is a way of transferring news and information, ideas, thoughts and opinions to people and the society and the way of using freedom of expression. Mass media (printed press and broadcasting institutions) fulfill and perform important tasks,on behalf of public, such as to release news and to inform the public, to form public opinion and to criticise, to comment and to control those who are well-known people by public, and the budget. Fundamental rights and freedoms including freedom of expression and freedom of press, publication and broadcasting cannot be accepted as unlimited, for the necessity of democracy. Freedom of expression and freedom of press, publication and broadcasting, including releasing news and thougts conflict with personality rights and individual benefits. In this study, in the context of the theory of social responsibility, the concepts of the news and reports, news value, and as regards of conflict between to release news and personality rights, legal compliance of news and reports have been examined.Keywords
News, News Value, The Elements of News Value, The Theory of Social Responsibility of The Media, The Right Of Reply And Rectification

Gelişmiş Arama


Duyurular

  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi Cosmos Impact Factor tarafından indekslenmektedir


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi Science Library Index tarafından indekslenmektedir


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi OCLC WorldCat tarafından indekslenmektedir


  İndeks Taraması

  SSSjournal dergisi Active Search Results Engineer (ASR) tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

  SSSJournal dergisi I2OR Indexing Services & Evaluation of Publication Impact Factor (PIF) tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi Society of Economics and Development tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

  SSSJournal Scientific World Index ( SCIWIN) tarafından taranmaya başlamıştır


  İndeks Taraması

  SSSJournal, Directory of Research Journals Indexing (DRJI) tarafından indekslenmeye başlamıştır. 


  İndeks Taraması

  SSSJournal General Impact Factor (Universal Digital Object Information) tarafından indekslenmeye başlamıştır. 


  İndeks Taraması

  SSSJournal dergisi Scientific Indexing Services (SIS) tarafından indekslenmeye başlamıştır.


  İndeks Taraması

  SSSJournal dergisi International Index Copernicus tarafından indekslenmeye başlamıştır.

   


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi infoBase ındex tarafından indekslenmeye başlamıştır.

   


  İndeks Taraması

  SSSJournal Social Science Research Network (SSRN) tarafından taranmaya başlamıştır.


  İndeks Taraması

  SSSJournal Directory of Indexing and Impact Fact (DIIF) tarafından taranmaya başlamıştır.


  İndeks Taraması

  SSSJournal Advanced Science Index tarafından taranmaya başlamıştır.


  İndeks Taraması

  SSSJurnal ResearchBible (Academic Resource Index) tarafından taranmaya başlamıştır. 


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi Eurasian Scientific Journal Index (ESJI) tarafından indekslenmeye başlamıştır.


  2016 Yılı Sayısı Yayındadır

  SSSJournal dergisi 2016 Şubat sayısı yayındadır


  2015 Yılı Sayısı Yayındadır

  SSSJournal dergisinin 2015 Kasın Sayısı YayındadırAdres :Azerbaijan National Academy of Sciences Baku / Azerbaijan
Telefon :+90 507 823 22 47 (WhatsApp & GSM Turkey) Faks :
Eposta :sssjournal.info@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri