Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Rol Stresinin İş Tatminine Etkisinde İş-Aile Çatışmasının Aracılık Rolü
(The Mediating Role Of Work-Family Conflict In The Effect Of Role Stress On Job Satisfaction )

Yazar : Çağlar DOĞRU    
Türü :
Baskı Yılı : 2019
Sayı : 31
Sayfa : 1319-1328
26    23


Özet

Son yıllarda iş hayatında yaşanan gelişmeler ile çalışanlar yöneticileri veya etkileşimde bulunduğu diğer kişiler tarafından daha fazla taleple karşılaşmaktadır. Klasik örgüt kuramının kumanda birliği ve yönetim birliği ilkesinin ihlal edildiği ve birbiri ile uyumsuz taleplerin mevcut olduğu durumlarda rol çatışması gündeme gelmektedir. Ayrıca çalışanların sahip oldukları rolde, yetkilerinin ve görevlerinin muğlak olması durumunda rol belirsizliği de oluşmaktadır. Bu araştırmanın amacı rol çatışması ve rol belirsizliğinin birlikte oluşturduğu rol stresinin, çalışanların iş tatminine olan etkilerini ortaya koymak ve bu etkide iş-aile çatışmasının aracı rolünün olup olmadığını belirlemektir. Bunun için farklı işletmelerde çalışan 141 katılımcı ile nicel bir araştırma yürütülmüştür. Elde edilen sonuçlara göre, rol belirsizliği, rol çatışması ve iş-aile çatışması ile iş tatmini arasında anlamlı ve negatif yönlü ilişkiler bulunmaktadır. Ayrıca hiyerarşik regresyon analizi sonuçlarına göre, rol stresinin iş tatminini negatif yönde etkilediği ve bu ilişkide iş-aile çatışmasının kısmi aracılık rolü üstlendiği belirlenmiştir.Anahtar Kelimeler
Rol Stresi, İş Tatmini, İş-Aile Çatışması, Rol Çatışması, Rol Belirsizliği

Abstract

In the recent years, employees face more demands from their managers and other parties with whom they are interacting with due to the developments in business life. In case of violating the principles of unity of command and unity of direction and in situations of existing incompatible demands, role conflict comes to the agenda. Besides, when employees’ degree of authority and their task activities are unclear, role ambiguity comes into the question. The purpose of this study is to provide the effect of role stress, which is comprised of role conflict and role ambiguity, on job satisfaction of employees and to indicate whether work-family conflict plays a mediator role on this effect. Hence, a quantitative analysis was implemented with the participation of 141 employees. According to the results, there are significant and negative relationships between role conflict, role ambiguity, work-family conflict, and job satisfaction. Furthermore, according to the hierarchical regression analysis results, it was indicated that role stress affects job satisfaction negatively and work-family conflict plays a mediator role in this relationship.Keywords
Role Stress, Job Satisfaction, Work-Family Conflict, Role Conflict, Role Ambiguity

Gelişmiş Arama


Duyurular

  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi Cosmos Impact Factor tarafından indekslenmektedir


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi Science Library Index tarafından indekslenmektedir


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi OCLC WorldCat tarafından indekslenmektedir


  İndeks Taraması

  SSSjournal dergisi Active Search Results Engineer (ASR) tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

  SSSJournal dergisi I2OR Indexing Services & Evaluation of Publication Impact Factor (PIF) tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi Society of Economics and Development tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

  SSSJournal Scientific World Index ( SCIWIN) tarafından taranmaya başlamıştır


  İndeks Taraması

  SSSJournal, Directory of Research Journals Indexing (DRJI) tarafından indekslenmeye başlamıştır. 


  İndeks Taraması

  SSSJournal General Impact Factor (Universal Digital Object Information) tarafından indekslenmeye başlamıştır. 


  İndeks Taraması

  SSSJournal dergisi Scientific Indexing Services (SIS) tarafından indekslenmeye başlamıştır.


  İndeks Taraması

  SSSJournal dergisi International Index Copernicus tarafından indekslenmeye başlamıştır.

   


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi infoBase ındex tarafından indekslenmeye başlamıştır.

   


  İndeks Taraması

  SSSJournal Social Science Research Network (SSRN) tarafından taranmaya başlamıştır.


  İndeks Taraması

  SSSJournal Directory of Indexing and Impact Fact (DIIF) tarafından taranmaya başlamıştır.


  İndeks Taraması

  SSSJournal Advanced Science Index tarafından taranmaya başlamıştır.


  İndeks Taraması

  SSSJurnal ResearchBible (Academic Resource Index) tarafından taranmaya başlamıştır. 


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi Eurasian Scientific Journal Index (ESJI) tarafından indekslenmeye başlamıştır.


  2016 Yılı Sayısı Yayındadır

  SSSJournal dergisi 2016 Şubat sayısı yayındadır


  2015 Yılı Sayısı Yayındadır

  SSSJournal dergisinin 2015 Kasın Sayısı YayındadırAdres :Azerbaijan National Academy of Sciences Baku / Azerbaijan
Telefon :+90 507 823 22 47 (WhatsApp & GSM Turkey) Faks :
Eposta :sssjournal.info@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri