Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


İslami Feminist Konca Kuriş Üzerine
(About Islamic Feminist Konca Kuriş )

Yazar : Hacı ÖZDEMİR    
Türü :
Baskı Yılı : 2019
Sayı : 31
Sayfa : 1569-1581
319    219


Özet

Bu çalışmanın amacı, genel kapsamıyla İslami Feminizmin ortaya çıkışını, amaçlarını, temsilcilerinin söylemlerini ortaya koyarak Türkiye’de ilk İslami Feminist olarak kabul edilen Konca Kuriş’in yaşamı ve söylemlerinin İslami Feminizmle kesiştiği noktaları tespit etmektir. Bu amaç kapsamında Konca Kuriş’in hayatı ve söylemleri üzerine odaklanılmıştır. İbadetin Türkçe yapılabileceği, kadınların regl dönemlerinde namaz kılıp oruç tutabileceği, Kur’an’da çarşafın olmadığı, Kur’an’da kadın ve erkeğe eşitlikçi yaklaşımın olduğu, kadınların da erkekler gibi cuma ve cenaze namazına katılabileceği, erkeklerle birlikte namaz kılabileceği yönündeki söylemlerinin İslami Feminizmin söylemleriyle kesişerek İslami Feminizmin ideolojisine denk düştüğü tespit görülmüştür.Anahtar Kelimeler
Konca Kuriş, Feminizm, İslami Feminizm

Abstract

The aim of this study is in general context to present the emergence of Islamic Feminism, its aims and the discourses of its representatives, and to determine the points where the life and discourses of Konca Kuris, considered as the first Islamic Feminist in Turkey, intersect with Islamic Feminism. Within the scope of this aim, Konca Kuriş's life and discourse has been focused on. In the manner that women can perform prayers during the periods of their menstrual periods, that there is no chador in the Qur'an, that there is an the equitable approach for women and men in the Qur'an, that women can attend Friday and the funeral prayers and perform prayers together with men; the discourses has been observed that they coincide with the ideology of Islamic Feminism and they are suitable for the ideology of Islamic Feminism.Keywords
Konca Kuriş, Feminism, Islamic Feminism

Gelişmiş Arama


Duyurular

  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi Cosmos Impact Factor tarafından indekslenmektedir


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi Science Library Index tarafından indekslenmektedir


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi OCLC WorldCat tarafından indekslenmektedir


  İndeks Taraması

  SSSjournal dergisi Active Search Results Engineer (ASR) tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

  SSSJournal dergisi I2OR Indexing Services & Evaluation of Publication Impact Factor (PIF) tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi Society of Economics and Development tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

  SSSJournal Scientific World Index ( SCIWIN) tarafından taranmaya başlamıştır


  İndeks Taraması

  SSSJournal, Directory of Research Journals Indexing (DRJI) tarafından indekslenmeye başlamıştır. 


  İndeks Taraması

  SSSJournal General Impact Factor (Universal Digital Object Information) tarafından indekslenmeye başlamıştır. 


  İndeks Taraması

  SSSJournal dergisi Scientific Indexing Services (SIS) tarafından indekslenmeye başlamıştır.


  İndeks Taraması

  SSSJournal dergisi International Index Copernicus tarafından indekslenmeye başlamıştır.

   


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi infoBase ındex tarafından indekslenmeye başlamıştır.

   


  İndeks Taraması

  SSSJournal Social Science Research Network (SSRN) tarafından taranmaya başlamıştır.


  İndeks Taraması

  SSSJournal Directory of Indexing and Impact Fact (DIIF) tarafından taranmaya başlamıştır.


  İndeks Taraması

  SSSJournal Advanced Science Index tarafından taranmaya başlamıştır.


  İndeks Taraması

  SSSJurnal ResearchBible (Academic Resource Index) tarafından taranmaya başlamıştır. 


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi Eurasian Scientific Journal Index (ESJI) tarafından indekslenmeye başlamıştır.


  2016 Yılı Sayısı Yayındadır

  SSSJournal dergisi 2016 Şubat sayısı yayındadır


  2015 Yılı Sayısı Yayındadır

  SSSJournal dergisinin 2015 Kasın Sayısı YayındadırAdres :Azerbaijan National Academy of Sciences Baku / Azerbaijan
Telefon :+90 507 823 22 47 (WhatsApp & GSM Turkey) Faks :
Eposta :sssjournal.info@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri