Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Participation İn National Lottery And Games Of Chance: A Research On Middle And Lower Income Groups
(Milli Piyango ve Şans Oyunlarına Katılım Davranışı: Orta Ve Alt Gelir Grupları Üzerine Bir Araştırma )

Yazar : Rüştü YAYAR  & Mahmut ÖZBEK & Öznur ÖZBEK  
Türü :
Baskı Yılı : 2019
Sayı : 31
Sayfa : 1559-1568
29    24


Özet

Bu çalışmada, Tokat ilinde orta ve alt gelir grubunda yer alan bireylerin şans oyunu oynama davranışları belirlenmeye çalışılmıştır. Analizlerde istatistiksel yaklaşımların yanı sıra ekonometrik yöntemler de kullanılmıştır. Bireylerin şans oyunu onama davranışlarını belirlemek için Ordered Probit Model kullanılmıştır. Elde edilen bulgulara göre; cinsiyet, yaş, şans oyunlarına aylık gelirden ayrılan harcamalar, daha önce ikramiye kazanmış olma, değer yargıları, medeni durum, çocuk sayısı ve gelirin şans oyunu oynama eğilimi üzerinde etkili faktörler olarak belirlenmiştir.Anahtar Kelimeler
Şans Oyunları, Milli Piyango, Sıralı Probit Model

Abstract

In this study, middle and lower income group in the behavior of individuals who are determined to play a game of chance in Tokat. Econometric methods, as well as statistical analysis approaches are used. Individuals in a game of chance to play their behavior to determine the ordered probit model is used. According to the findings of our gender, age, monthly income allocated to games of chance expenses, previously won the prize of being, value judgments, marital status, number of children and income tends to be important factors in playing a game of chance is determined.Keywords
Lottery, National Lottery, Ordered Probit Model.

Gelişmiş Arama


Duyurular

  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi Cosmos Impact Factor tarafından indekslenmektedir


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi Science Library Index tarafından indekslenmektedir


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi OCLC WorldCat tarafından indekslenmektedir


  İndeks Taraması

  SSSjournal dergisi Active Search Results Engineer (ASR) tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

  SSSJournal dergisi I2OR Indexing Services & Evaluation of Publication Impact Factor (PIF) tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi Society of Economics and Development tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

  SSSJournal Scientific World Index ( SCIWIN) tarafından taranmaya başlamıştır


  İndeks Taraması

  SSSJournal, Directory of Research Journals Indexing (DRJI) tarafından indekslenmeye başlamıştır. 


  İndeks Taraması

  SSSJournal General Impact Factor (Universal Digital Object Information) tarafından indekslenmeye başlamıştır. 


  İndeks Taraması

  SSSJournal dergisi Scientific Indexing Services (SIS) tarafından indekslenmeye başlamıştır.


  İndeks Taraması

  SSSJournal dergisi International Index Copernicus tarafından indekslenmeye başlamıştır.

   


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi infoBase ındex tarafından indekslenmeye başlamıştır.

   


  İndeks Taraması

  SSSJournal Social Science Research Network (SSRN) tarafından taranmaya başlamıştır.


  İndeks Taraması

  SSSJournal Directory of Indexing and Impact Fact (DIIF) tarafından taranmaya başlamıştır.


  İndeks Taraması

  SSSJournal Advanced Science Index tarafından taranmaya başlamıştır.


  İndeks Taraması

  SSSJurnal ResearchBible (Academic Resource Index) tarafından taranmaya başlamıştır. 


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi Eurasian Scientific Journal Index (ESJI) tarafından indekslenmeye başlamıştır.


  2016 Yılı Sayısı Yayındadır

  SSSJournal dergisi 2016 Şubat sayısı yayındadır


  2015 Yılı Sayısı Yayındadır

  SSSJournal dergisinin 2015 Kasın Sayısı YayındadırAdres :Azerbaijan National Academy of Sciences Baku / Azerbaijan
Telefon :+90 507 823 22 47 (WhatsApp & GSM Turkey) Faks :
Eposta :sssjournal.info@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri