Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


A Scientific Research On An Ottoman Superstition: Do The Celadons Change Their Color When Touched By A Poison ?
(Osmanlı Dönemi’ne Aıt Bir Batıl İnanca Dair Bilimsel Araştırma: Zehir Seladonların Rengini Değiştirir Mi? )

Yazar : İrem PALA ÇALIŞICI   & Ungsoo KİM  
Türü :
Baskı Yılı : 2019
Sayı : 31
Sayfa : 1302-1313
31    31


Özet

Bu çalışmada popüler bir bilgi olan seladonların zehiri belli etmesine dair olan inanışın bilimsel bir gerçekliğinin olup olmadığını araştırmak hedeflenmiştir. Bu amaç doğrultusunda Dünya’daki benzer inanışlar araştırılmıştır. Osmanlı İmparatorluğu’nun Dünyadaki en önemli üç seladon koleksiyonlarından birine sahip olması nedeni ile Osmanlı Döneminde kullanılan bazı zehirler, seladon bünye üzerinde denenmiştir. Ulaşılabilen ilgili yayınlardan, çalışmanın konusu olan seladonların Uzakdoğu da, en değerli taş olan yeşim taşına benzediği ve yeşim taşının zehiri belli ettiğine dair, inanışın olduğu anlaşılmıştır. Bilerek ya da bilmeyerek zehirlenmenin sınıf ayrımı olmaksızın herkesin başına gelebileceği için dikkat ile ilgi uyandırdığı ve bu ilginin, ürünlerini daha değerli kılmak için 16. yy’da Uzakdoğu’dan ürün getiren tüccarlar tarafından değerlendirildiği görülmüştür. Osmanlı Döneminde makyaj malzemesi gibi günlük yaşamda kullanılan, aynı zamanda zehirleme silahı olan kimyasal bileşikler, seladon bünye ile denendiğinde, herhangi bir renk değişimi olmamıştır. Ayrıca bu deneylerle seladonların, ataların düşündüğü gibi zehirlerden korumadıkları anlaşılmıştır.Anahtar Kelimeler
seladon, zehir, Osmanlı seramiği, batıl inanış, çini, Çin porseleni, toksik, tiryak, panzehir

Abstract

This study aims to investigate whether there is a scientific reality within the popular belief of celadon demonstrating the poison. Thus, its use in the Ottoman Empire which contributed to the establishment of significant collection of celadon in the world was taken as the basis of this study. For this purpose, some similar superstitions and poisons in the world were studied. Accessible chemicals especially used in Ottoman Empire were selected and tested for the verification of toxicity with celadons. It has been understood that the celadon, main subject of this study, is resembled to jade stone which was the most precious stone in early times of Far East and believed to protect from poison. Poisoning is remarkable as it can happen to anyone no matter what class they belong to and this concern was used to earn more money by merchants who took roads between East and West. Chemical compounds which were used in daily life such as make-up materials were also used as weapons for poisoning in the Ottoman period. When these chemicals were tested with celadon, it has been observed that no color change has occurred. It also has been proved through these experiments that celadons don't protect from poisoning as antecedents thought.Keywords
celadon, poison, Ottoman pottery, superstition, traditional Turkish pottery, Chinese porcelain, toxic, antidote

Gelişmiş Arama


Duyurular

  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi Cosmos Impact Factor tarafından indekslenmektedir


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi Science Library Index tarafından indekslenmektedir


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi OCLC WorldCat tarafından indekslenmektedir


  İndeks Taraması

  SSSjournal dergisi Active Search Results Engineer (ASR) tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

  SSSJournal dergisi I2OR Indexing Services & Evaluation of Publication Impact Factor (PIF) tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi Society of Economics and Development tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

  SSSJournal Scientific World Index ( SCIWIN) tarafından taranmaya başlamıştır


  İndeks Taraması

  SSSJournal, Directory of Research Journals Indexing (DRJI) tarafından indekslenmeye başlamıştır. 


  İndeks Taraması

  SSSJournal General Impact Factor (Universal Digital Object Information) tarafından indekslenmeye başlamıştır. 


  İndeks Taraması

  SSSJournal dergisi Scientific Indexing Services (SIS) tarafından indekslenmeye başlamıştır.


  İndeks Taraması

  SSSJournal dergisi International Index Copernicus tarafından indekslenmeye başlamıştır.

   


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi infoBase ındex tarafından indekslenmeye başlamıştır.

   


  İndeks Taraması

  SSSJournal Social Science Research Network (SSRN) tarafından taranmaya başlamıştır.


  İndeks Taraması

  SSSJournal Directory of Indexing and Impact Fact (DIIF) tarafından taranmaya başlamıştır.


  İndeks Taraması

  SSSJournal Advanced Science Index tarafından taranmaya başlamıştır.


  İndeks Taraması

  SSSJurnal ResearchBible (Academic Resource Index) tarafından taranmaya başlamıştır. 


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi Eurasian Scientific Journal Index (ESJI) tarafından indekslenmeye başlamıştır.


  2016 Yılı Sayısı Yayındadır

  SSSJournal dergisi 2016 Şubat sayısı yayındadır


  2015 Yılı Sayısı Yayındadır

  SSSJournal dergisinin 2015 Kasın Sayısı YayındadırAdres :Azerbaijan National Academy of Sciences Baku / Azerbaijan
Telefon :+90 507 823 22 47 (WhatsApp & GSM Turkey) Faks :
Eposta :sssjournal.info@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri