Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


İbrahim Alimoğlu Müzik Müzesi Çalgı Sesli Rehberi: Ses Kayıt-Konvolüsyon ve Sanal Çalgı Geliştirme
(İbrahim Alimoğlu Music Museum Instrument Voice Guide: Sound Recording-Convolution and Virtual Instrument Development )

Yazar : Seyhan CANYAKAN    
Türü :
Baskı Yılı : 2019
Sayı : 31
Sayfa : 1198-1218
30    30


Özet

Bu çalışmanın amacı İbrahim Alimoğlu Müzik Müzesinde bulunan 298 adet çalgının ses kayıt, edit, mix aşamalarının betimlenmesidir. Çalgı sesleri kaydedilirken bir taraftan da çalgıların sergilendiği alanın konvolüsyon yöntemiyle yansışım değerleri modellenmiştir. Bu sayede müzenin internet sitesine giren bir bireyin, çalgıyı müzenin içerisindeki koridorlar da çalınıyormuş gibi duyması sağlanmıştır. Bu anlamda bu çalışma, ülkemizde yapılan ilk çalışmadır. Literatür taramasında ülkemizde tek seferde bu kadar sayıda dört kıtaya ait çağdaş ve otantik çalgı ses kaydı yapan, bu ses kayıtların kendi ortamındaki konvolüsyon yöntemiyle efektlendirilmesinin sağlandığı, çalınamayan çalgıların ise sanal çalgı haline getirilip tınısının ziyaretçilere duyurulmasının sağlandığı bir çalışmaya rastlanılmamıştır. Bu anlamda çalışmanın özgün bir çalışma olduğu düşünülmektedir. Çalışmanın yöntemi nitel ve betimlemeye dayalıdır. Çalışma kapsamında 298 adet çalgıdan 480 adet ses kaydı, 498 adet Türkçe ve İngilizce Seslendirme (dublaj kaydı) kaydı, 498 adet müzik arka planlı seslendirme kaydı yapılmıştır. Toplamda 1476 adet ses dosyası stüdyoda edit aşamasında kayıt altına alınmıştır. Çalışma ses kayıt aşaması 25 günde 18 saat çalışılarak, edit aşaması günde 14 saat çalışmayla 60 günde, Türkçe seslendirmeleri 14 gün, İngilizce seslendirmeleri ise 15 günde tamamlanmıştır. 1476 ses dosyasının ortaya çıkma aşaması toplamda 128 gün sürmüştür. Çalışma sonucunda başarılı bir şekilde Müzik Müzesi için Sesli Bir Rehber geliştirilmiştir.Anahtar Kelimeler
Ses Kayıt Teknolojileri, Müzik Müzesi, Sesli Rehber, Müzik Teknolojisi, Mix ve Mastering

Abstract

The aim of this study is to describe the sound recording, editing and mix stages of the 298 instruments in the İbrahim Alimoğlu Music Museum. While the instrument sounds were recorded, the reflection values of the area where instruments were displayed were modeled by convolution method. In this way, an individual who entered the museum's website was allowed to hear the instrument as if the corridors inside the museum were being played. In this sense, this study is the first study conducted in our country. In the literature review, there is no study in this country which has been recorded in such a large number of four continents in a contemporary and authentic instrument. In this sense, the study is thought to be a unique study. The method of the study is based on qualitative and description. In the scope of the study, there were 480 voice recordings, 498 Turkish and English vocalization (dubbing record) recordings and 498 musical background recordings were recorded. A total of 1476 audio files were recorded in the studio at the editing stage. The working voice recording phase was run for 18 hours in 25 days, the editing stage was completed in 60 days with 14 hours of daily work, and the Turkish voices were completed in 14 days and in English in 15 days. The 1476 sound files took 128 days in total. At the end of the study, a Voice Guideline for Music Museum was successfully developed.Keywords
Audio Recording Technologies, Music Museum, Audio Guide, Music Technology, Mix and Mastering

Gelişmiş Arama


Duyurular

  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi Cosmos Impact Factor tarafından indekslenmektedir


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi Science Library Index tarafından indekslenmektedir


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi OCLC WorldCat tarafından indekslenmektedir


  İndeks Taraması

  SSSjournal dergisi Active Search Results Engineer (ASR) tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

  SSSJournal dergisi I2OR Indexing Services & Evaluation of Publication Impact Factor (PIF) tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi Society of Economics and Development tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

  SSSJournal Scientific World Index ( SCIWIN) tarafından taranmaya başlamıştır


  İndeks Taraması

  SSSJournal, Directory of Research Journals Indexing (DRJI) tarafından indekslenmeye başlamıştır. 


  İndeks Taraması

  SSSJournal General Impact Factor (Universal Digital Object Information) tarafından indekslenmeye başlamıştır. 


  İndeks Taraması

  SSSJournal dergisi Scientific Indexing Services (SIS) tarafından indekslenmeye başlamıştır.


  İndeks Taraması

  SSSJournal dergisi International Index Copernicus tarafından indekslenmeye başlamıştır.

   


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi infoBase ındex tarafından indekslenmeye başlamıştır.

   


  İndeks Taraması

  SSSJournal Social Science Research Network (SSRN) tarafından taranmaya başlamıştır.


  İndeks Taraması

  SSSJournal Directory of Indexing and Impact Fact (DIIF) tarafından taranmaya başlamıştır.


  İndeks Taraması

  SSSJournal Advanced Science Index tarafından taranmaya başlamıştır.


  İndeks Taraması

  SSSJurnal ResearchBible (Academic Resource Index) tarafından taranmaya başlamıştır. 


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi Eurasian Scientific Journal Index (ESJI) tarafından indekslenmeye başlamıştır.


  2016 Yılı Sayısı Yayındadır

  SSSJournal dergisi 2016 Şubat sayısı yayındadır


  2015 Yılı Sayısı Yayındadır

  SSSJournal dergisinin 2015 Kasın Sayısı YayındadırAdres :Azerbaijan National Academy of Sciences Baku / Azerbaijan
Telefon :+90 507 823 22 47 (WhatsApp & GSM Turkey) Faks :
Eposta :sssjournal.info@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri