Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Fransız Cumhurbaşkanı Macron Uluslararası Hukuku ve Fransız Hukukunu Yok Sayıyor
(French President Macron Ignores International Law As Well As French Law )

Yazar : Ömer Lütfi TAŞCIOĞLU    
Türü :
Baskı Yılı : 2019
Sayı : 31
Sayfa : 1290-1294
34    18


Özet

17. Yüzyıldan itibaren Osmanlı Ermenilerini kışkırtmaya ve Ermenilere bağımsızlık fikrini aşılamaya başlayan Fransa Anadolu’nun işgali sırasında da Osmanlı Ermenilerini kullanmıştır. Cumhuriyet kurulduktan sonra da Ermenilere verdiği desteği sürdüren Fransız parlamentosu bugüne kadar Türkiye’yi soykırımla suçlayan çok sayıda karar çıkartmıştır. Ancak Fransız Anayasa Mahkemesi Fransız Parlamentosunda alınan bazı kararları iptal etmiştir. Ayrıca AİHM Büyük mahkemesi de Perinçek davasında Ermeni göçünün soykırım olarak nitelendirilemeyeceğine ve bu konuda AİHM’nin yetkisinin bulunmadığına, bu konuda Türkiye’deki mahkemeler ile Uluslararası Ceza Mahkemesinin yetkili olduğuna hükmetmiştir. Bütün bu kararları görmezden gelen Fransa 24 Nisan tarihini Ermeni soykırım günü olarak kabul etmiştir. Makalede Fransa’nın geçmişten günümüze Ermenilere verdiği destek ile son alınan kararın Fransız Anayasa Mahkemesinin ve AİHM’nin kararları kapsamında değerlendirilmesi yapılmıştır.Anahtar Kelimeler
Fransız-Ermeni İlişkileri, Fransız-Türk İlişkileri, Fransa’nın soykırım kararı

Abstract

France started to provoke the Armenians for riot against the Ottoman Empire from 17th century onwards. France also used Armenians to occupy the Anatolia and continued Armenian support after establishment of Turkish Republic. French Parliament enacted many resolutions accusing Turkey for Armenian genocide. But French Constitutional Court annulled the decision of France Parliament. On the other hand, the ECHR said it did not have the authority to rule on whether the Armenian killings were genocide or not, which was a job for the courts of Turkey and international criminal courts. But ignoring all these decisions, France accepted April 24 as the day of the Armenian genocide. In this article, French support of the Armenians from past to present and the last decision taken by France has been evaluated within the scope of the decisions of the French Constitutional Court and the ECHR.Keywords
French-Armenian Relations, French-Turkish Relations, Genocide Decision of France

Gelişmiş Arama


Duyurular

  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi Cosmos Impact Factor tarafından indekslenmektedir


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi Science Library Index tarafından indekslenmektedir


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi OCLC WorldCat tarafından indekslenmektedir


  İndeks Taraması

  SSSjournal dergisi Active Search Results Engineer (ASR) tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

  SSSJournal dergisi I2OR Indexing Services & Evaluation of Publication Impact Factor (PIF) tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi Society of Economics and Development tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

  SSSJournal Scientific World Index ( SCIWIN) tarafından taranmaya başlamıştır


  İndeks Taraması

  SSSJournal, Directory of Research Journals Indexing (DRJI) tarafından indekslenmeye başlamıştır. 


  İndeks Taraması

  SSSJournal General Impact Factor (Universal Digital Object Information) tarafından indekslenmeye başlamıştır. 


  İndeks Taraması

  SSSJournal dergisi Scientific Indexing Services (SIS) tarafından indekslenmeye başlamıştır.


  İndeks Taraması

  SSSJournal dergisi International Index Copernicus tarafından indekslenmeye başlamıştır.

   


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi infoBase ındex tarafından indekslenmeye başlamıştır.

   


  İndeks Taraması

  SSSJournal Social Science Research Network (SSRN) tarafından taranmaya başlamıştır.


  İndeks Taraması

  SSSJournal Directory of Indexing and Impact Fact (DIIF) tarafından taranmaya başlamıştır.


  İndeks Taraması

  SSSJournal Advanced Science Index tarafından taranmaya başlamıştır.


  İndeks Taraması

  SSSJurnal ResearchBible (Academic Resource Index) tarafından taranmaya başlamıştır. 


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi Eurasian Scientific Journal Index (ESJI) tarafından indekslenmeye başlamıştır.


  2016 Yılı Sayısı Yayındadır

  SSSJournal dergisi 2016 Şubat sayısı yayındadır


  2015 Yılı Sayısı Yayındadır

  SSSJournal dergisinin 2015 Kasın Sayısı YayındadırAdres :Azerbaijan National Academy of Sciences Baku / Azerbaijan
Telefon :+90 507 823 22 47 (WhatsApp & GSM Turkey) Faks :
Eposta :sssjournal.info@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri