Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


ERMENİ HARFLİ KIPÇAK TÜRKÇESİNDE YAPIM EKLERİ
(CONSTRUCTİON SUFFİXES USED IN THE KIPCHAKS TURKISH WITH ARMENIAN LETTERS )

Yazar : Hakan SARITİKEN    
Türü :
Baskı Yılı :
Sayı :
Sayfa :
61    30


Özet
Kıpçakların çok geniş coğrafyalara yayılmış olmaları, Kıpçak Türkçesinin çok farklı alfabe ve biçimlerle kullanılmasına sonucunu ortaya koymuştur. 11. yüzyıldan itibaren Ermenilerle bir arada yaşayan Kıpçaklar, eserlerini Ermeni harfleriyle yazmışlar ve netice olarak yaklaşık dört asır boyunca Deşt-i Kıpçak’ta kullanılmış olan Ermeni Harfli Kıpçak Türkçesi ortaya çıkmıştır. 4. yüzyılda Papaz Mesrop tarafından otuz altı harf içeren alfabeye sonradan iki harf daha eklenerek otuz sekiz harfli Ermeni Alfabesi meydana getirilmiştir. Kıpçakların da bu harfleri kullanarak ortaya koydukları yüz on iki adet eserden bahsedilmektedir. Günümüze kadar ulaşan bu eserler, Viyana Milli Kütüphanesi, Matenadaran Eski El yazmalar Enstitüsü, Lehistan-Varşova Arşivi gibi Avusturya, Hollanda, İtalya, Romanya, Fransa, Rusya, Ukrayna ve Ermenistan olmak üzere dünyanın çok çeşitli ülkelerine ait kütüphanelerde muhafaza edilmektedir. Bu çalışmada Ermeni Harfli Kıpçak Türkçesiyle yazılmış olan bu eserlerden üzerinde çalışma yapılmış ve ulaşabildiğimiz; Algış Bitigi (AB), Kaments Vakayinamesi (KV), Kıpçakça Zebur (KZ), Töre Bitigi (TB) eserleri üzerinde yapılan çalışmalardan yapım eklerini tespit etmeye çalıştık. Adı geçen eserlerden yola çıkarak başlıklarını verdiğimiz yapım eklerini, yine aynı metinlerden örneklendirmeye çalıştık.

Anahtar Kelimeler
Ermeni Harfli Kıpçak Türkçesi, Algış Bitigi, , Kıpçakça Zebur, Kaments Vakayinemesi, Töre Bitigi

Abstract
The fact that the Kipchaks have spread over a wide range of geographies has resulted in the use of Kipchak Turkish in very different alphabets and forms. Kipchaks who have lived with Armenian since 11th century have written their creations using Armenian letters and, consequently, Kipchaks Turkish with Armenian letters which was used in Cumania for nearly four centuries came up. In 4th century, priest Mesrop added two letters to the 36-letters alphabet and created the Armenian alphabet containing 38 letters. It has been mentioned that Kipchaks also produced 112 creations using these letters. These products which have survived up to the present are taken care of in libraries of various countries of the world, including Austria, Netherlands, Italy, Romania, France, Russia, Ukraine, and Armenia, such as Austrian National Library, Mesrop Mashtots Institute of Ancient Manuscripts, Poland-Warsaw Archive. In this study, we tried to determine the construction suffixes from the studies carried out on the “Algış Bitiği”, Psalm in Kipchak language, “Töre Bitiği”, Kamenets case which were written in Kipchak Turkish with Armenian letters and have been studied on and are reachable. Based on the works mentioned above, we tried to give examples from the same texts for the construction suffixes we mentioned.

Keywords
Kipchaks Turkish with Armenian letters, Algış Bitigi, Kamenets Chronicle, Psalm in Kipchak, Töre Bitigi

Gelişmiş Arama


Duyurular

  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi Cosmos Impact Factor tarafından indekslenmektedir


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi Science Library Index tarafından indekslenmektedir


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi OCLC WorldCat tarafından indekslenmektedir


  İndeks Taraması

  SSSjournal dergisi Active Search Results Engineer (ASR) tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

  SSSJournal dergisi I2OR Indexing Services & Evaluation of Publication Impact Factor (PIF) tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi Society of Economics and Development tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

  SSSJournal Scientific World Index ( SCIWIN) tarafından taranmaya başlamıştır


  İndeks Taraması

  SSSJournal, Directory of Research Journals Indexing (DRJI) tarafından indekslenmeye başlamıştır. 


  İndeks Taraması

  SSSJournal General Impact Factor (Universal Digital Object Information) tarafından indekslenmeye başlamıştır. 


  İndeks Taraması

  SSSJournal dergisi Scientific Indexing Services (SIS) tarafından indekslenmeye başlamıştır.


  İndeks Taraması

  SSSJournal dergisi International Index Copernicus tarafından indekslenmeye başlamıştır.

   


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi infoBase ındex tarafından indekslenmeye başlamıştır.

   


  İndeks Taraması

  SSSJournal Social Science Research Network (SSRN) tarafından taranmaya başlamıştır.


  İndeks Taraması

  SSSJournal Directory of Indexing and Impact Fact (DIIF) tarafından taranmaya başlamıştır.


  İndeks Taraması

  SSSJournal Advanced Science Index tarafından taranmaya başlamıştır.


  İndeks Taraması

  SSSJurnal ResearchBible (Academic Resource Index) tarafından taranmaya başlamıştır. 


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi Eurasian Scientific Journal Index (ESJI) tarafından indekslenmeye başlamıştır.


  2016 Yılı Sayısı Yayındadır

  SSSJournal dergisi 2016 Şubat sayısı yayındadır


  2015 Yılı Sayısı Yayındadır

  SSSJournal dergisinin 2015 Kasın Sayısı YayındadırAdres :Azerbaijan National Academy of Sciences Baku / Azerbaijan
Telefon :+90 507 823 22 47 (WhatsApp & GSM Turkey) Faks :
Eposta :sssjournal.info@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri