Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


İnsani Gelişme Endeksleri ve Ülke Karşılaştırmaları
(Human Development Indexes And Country Comparisons )

Yazar : Metin YILDIRIM   & Özge ARPACIOĞLU ÖZDEMİR  
Türü :
Baskı Yılı : 2019
Sayı : 31
Sayfa : 1377-1390
39    30


Özet

Gelişme kavramı ülkelerin sahip oldukları ekonomik gücün yanı sıra başka bir takım sosyal göstergelerin de hesaba katılmasını gerekli kılar. Zira, gelişme büyümeden farklı olarak ülkelerin yaşam kalitelerini, erişebildiği olanakları ve sahip olduğu hakları belirleyen ve insan odaklı göstergelerle desteklenen bir kavramdır. Ülkelerin sahip oldukları sosyal ve ekonomik farklılıklar ülkeler arasında dengesiz gelişmeye sebep olmaktadır. Ülkelerin gelişme düzeylerinin belirlenerek mevcut durumunun diğer ülkelerle kıyaslanabilmesi, yapısal ve insani gelişmeyi içine alan ve ölçülebilen tüm sosyal değişkenleri kapsayan insan odaklı ölçme tekniklerinin kullanılmasını gerektirir. Birleşmiş Milletler tarafından geliştirilen ve 1990 yılından bu yana her yıl yayınlanan insani gelişme raporlarında, ülkelerin sosyoekonomik gelişmişlik değerlerinin yanı sıra, insani gelişmeyi kadın ve erkekler için ayrı ayrı belirleyen, insani gelişme sonucu elde edilen kazanımların bireyler arasındaki dağılımını ortaya koyan ve ulusal insani gelişme başarılarının toplumsal cinsiyet eşitsizliği açısından ne derece zarar gördüğünü ortaya çıkaran endeks verileri yayınlanmaktadır. Bu çalışmanın amacı BM’in raporlarından elde edilen verilerle, Türkiye ve seçilmiş ülkelerin sosyo-ekonomik göstergelerini ortaya koymak, çalışmaya konu olan ülkelerin gelişmişlik düzeylerini karşılaştırmak ve belirlenen dönem içerisinde Türkiye’nin de içinde bulunduğu seçili ülkelerin toplumsal cinsiyet eşitliğindeki konumunu analiz etmektirAnahtar Kelimeler
İnsani Gelişme Endeksi, Cinsiyet Eşitliği, Sosyoekonomik Gelişme, İnsani Gelişme Raporu

Abstract

The concept of development requires that countries take into account the economic power as well as some other social indicators. Because, unlike growth, development is supported by human-oriented indicators that determine the quality of life, the opportunities and the rights that countries have. Social and economic differences between countries cause uneven development between countries. Determining the level of development of countries and comparing their current status to other countries requires the use of human-oriented measurement techniques, which include all social variables that incorporate structural and Human Development and can be measured. Human Development reports developed by the United Nations and published every year since 1990 publish index data, which set Human Development apart from the socio-economic development values of the countries, which set Human Development apart for women and men, which reveal the distribution of the acquired outcomes resulting from human development among individuals and reveal the extent to which National Human Development. The aim of this study is to present the socio-economic indicators of Turkey and selected countries with the data from the UN reports, compare the developmental levels of the countries subject to the study and analyze the gender equality of the selected countries in Turkey within the determined periodKeywords
Human Development Index, Gender Equality, Socio-Economic Development, Human Development Report

Gelişmiş Arama


Duyurular

  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi Cosmos Impact Factor tarafından indekslenmektedir


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi Science Library Index tarafından indekslenmektedir


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi OCLC WorldCat tarafından indekslenmektedir


  İndeks Taraması

  SSSjournal dergisi Active Search Results Engineer (ASR) tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

  SSSJournal dergisi I2OR Indexing Services & Evaluation of Publication Impact Factor (PIF) tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi Society of Economics and Development tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

  SSSJournal Scientific World Index ( SCIWIN) tarafından taranmaya başlamıştır


  İndeks Taraması

  SSSJournal, Directory of Research Journals Indexing (DRJI) tarafından indekslenmeye başlamıştır. 


  İndeks Taraması

  SSSJournal General Impact Factor (Universal Digital Object Information) tarafından indekslenmeye başlamıştır. 


  İndeks Taraması

  SSSJournal dergisi Scientific Indexing Services (SIS) tarafından indekslenmeye başlamıştır.


  İndeks Taraması

  SSSJournal dergisi International Index Copernicus tarafından indekslenmeye başlamıştır.

   


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi infoBase ındex tarafından indekslenmeye başlamıştır.

   


  İndeks Taraması

  SSSJournal Social Science Research Network (SSRN) tarafından taranmaya başlamıştır.


  İndeks Taraması

  SSSJournal Directory of Indexing and Impact Fact (DIIF) tarafından taranmaya başlamıştır.


  İndeks Taraması

  SSSJournal Advanced Science Index tarafından taranmaya başlamıştır.


  İndeks Taraması

  SSSJurnal ResearchBible (Academic Resource Index) tarafından taranmaya başlamıştır. 


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi Eurasian Scientific Journal Index (ESJI) tarafından indekslenmeye başlamıştır.


  2016 Yılı Sayısı Yayındadır

  SSSJournal dergisi 2016 Şubat sayısı yayındadır


  2015 Yılı Sayısı Yayındadır

  SSSJournal dergisinin 2015 Kasın Sayısı YayındadırAdres :Azerbaijan National Academy of Sciences Baku / Azerbaijan
Telefon :+90 507 823 22 47 (WhatsApp & GSM Turkey) Faks :
Eposta :sssjournal.info@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri