Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Şirket Kurucuları Tarafından Yönetilen İşletmelerin Yapı ve Karakter Analizi
(Internal Review Of Formation & Characteristic Traits Of The Owner Managed Companies )

Yazar : Ahmet Ferda SEYMEN   & Mert Seymen  
Türü :
Baskı Yılı : 2019
Sayı : 31
Sayfa : 1235-1244
148    97


Özet

İşletmeler insanların kurdukları kurumlardır. İnsan hayatı ile sınırlı olmamakla birlikte kurulmaları ile birlikte çocukluk, ergenlik-gençlik evreleri, büyüme dönemleri, olgunlaşma evreleri ile yaşlanma süreçleri tıpkı insanların yaşam şekline benzemektedirler. Tartışmasız olarak kurucuların şirketleri üzerine etkileri çok yüksek olup onlarının karakter ve kültürünün oluşmasında büyük payları vardır. Doğru yönetilip büyüdüklerinde insanlara ve dolayısıyla toplumlara örnek kurumlar halini alırlar. Bu başarı hikayesinin sağlanabilmesi için şirket kurucuları başta olmak üzere, çalışanlarının davranış kalıpları, değer yargıları, psikolojik ve ruhsal yapıları, yönetimsel becerileri ile insan ilişkileri analiz edilmeli ve şirketin ihtiyacı olduğu sağlıklı büyüme ile gelişmesini sağlayacak mekanizmaları kişileri bilinçlendirerek sisteme entegre etmek gerekmektedir. Bu yazıda kısaca; şirketin kuruluş amacı, en yaygın şirket tipi, insan davranışları, şirket yapısı, yönetim şekilleri, şirket performansına negatif etki eden durumlar, değişime ayak uydurma ve şirketlerin yüksek önem arz eden birimlerine değinilmiştir.Anahtar Kelimeler
Şirket yapısı, İnsan davranış ve değer yargıları, Şirket yönetim tipleri, Liderlik uygulamaları, Şirketin sağlıklı işlemesi, Değişim, Sürdürülebilirlik.

Abstract

Companies are formed by human beings. Like a human being when a company is formed it starts its journey by passing through many stages like the infancy and continues its growth as a teen to a more mature entity throughout the years. Unparallel to the human life span it also ages and starts to decline over the years. The founders have a tremendous impact on the growth of the company. Usually, the founders are entrepreneurs who are by nature opportunists who inherit high self-motivation and confidence and are compulsive individuals. The traits of the individual are passed on to the company as a behavior pattern and a culture in doing business with people, organizations, and society in general. Hence, its very important to analyze the core values of the company and identify the reason of its being in business, and search for answers concerning: Are the proper tools and channels used for healthy growth? Is the company being managed properly to attain sustainable growth? What are the risks and problems ahead which could halt the healthy functioning of the company? This article analyzes company formation in light of the topics given in the Key Word section of this article.Keywords
Company types & structure, Business Management Models, Leadership Applications, Change, Human Behavior, Sustainability.

Gelişmiş Arama


Duyurular

  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi Cosmos Impact Factor tarafından indekslenmektedir


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi Science Library Index tarafından indekslenmektedir


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi OCLC WorldCat tarafından indekslenmektedir


  İndeks Taraması

  SSSjournal dergisi Active Search Results Engineer (ASR) tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

  SSSJournal dergisi I2OR Indexing Services & Evaluation of Publication Impact Factor (PIF) tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi Society of Economics and Development tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

  SSSJournal Scientific World Index ( SCIWIN) tarafından taranmaya başlamıştır


  İndeks Taraması

  SSSJournal, Directory of Research Journals Indexing (DRJI) tarafından indekslenmeye başlamıştır. 


  İndeks Taraması

  SSSJournal General Impact Factor (Universal Digital Object Information) tarafından indekslenmeye başlamıştır. 


  İndeks Taraması

  SSSJournal dergisi Scientific Indexing Services (SIS) tarafından indekslenmeye başlamıştır.


  İndeks Taraması

  SSSJournal dergisi International Index Copernicus tarafından indekslenmeye başlamıştır.

   


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi infoBase ındex tarafından indekslenmeye başlamıştır.

   


  İndeks Taraması

  SSSJournal Social Science Research Network (SSRN) tarafından taranmaya başlamıştır.


  İndeks Taraması

  SSSJournal Directory of Indexing and Impact Fact (DIIF) tarafından taranmaya başlamıştır.


  İndeks Taraması

  SSSJournal Advanced Science Index tarafından taranmaya başlamıştır.


  İndeks Taraması

  SSSJurnal ResearchBible (Academic Resource Index) tarafından taranmaya başlamıştır. 


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi Eurasian Scientific Journal Index (ESJI) tarafından indekslenmeye başlamıştır.


  2016 Yılı Sayısı Yayındadır

  SSSJournal dergisi 2016 Şubat sayısı yayındadır


  2015 Yılı Sayısı Yayındadır

  SSSJournal dergisinin 2015 Kasın Sayısı YayındadırAdres :Azerbaijan National Academy of Sciences Baku / Azerbaijan
Telefon :+90 507 823 22 47 (WhatsApp & GSM Turkey) Faks :
Eposta :sssjournal.info@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri