Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Manevi Destek Hizmetleri Ve Diyanet İşleri Başkanlığı
(Pastoral Care Services And Presidency Of Religious Affairs )

Yazar : Hafsa KESGİN    
Türü :
Baskı Yılı :
Sayı :
Sayfa :
64    37


Özet
Manevi destek hizmetleri son yılların önemli konu başlıklarındandır. Öteden beri toplum içinde pratikte var olan manevi destek hizmetleri ancak son yıllarda kurumsallaşmaya başlamıştır. Bu alanlarda son yıllarda ortaya çıkan dinî danışma ve rehberlik, Türkiye’de henüz yeni çalışılan konular arasındadır. Özellikle akademik çalışmaların son derece az olduğu bu alanın akademik ilgiye ihtiyacı vardır. Bu çalışmanın amacı, Türkiye’de, kurumlarda uygulanan manevi destek hizmetlerini incelemektir. Özellikle Diyanet İşleri Başkanlığı bünyesinde Aile ve Dini Rehberlik Bürolarının kurulması ve Diyanet ile Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı arasında yapılan protokollerle Diyanet teşkilatı da manevi desteklere yardımcı olmaktadır. Çalışmada öncelikli olarak manevi destek tartışmalarına kısaca değinilecektir. Daha sonra Diyanet teşkilatının manevi destek hizmetlerine katkısı ve uygulamaları değerlendirilecektir. Araştırmanın teorik kısmında sosyal hizmet ve manevi destek hizmetleri arasındaki ilişkiler ele alınacaktır. Bu alanlarda, diyanetteki manevi destek hizmetlerinin kurumsallaşma süreci ve kurumda uygulanan manevi destek hizmetleri ele alınacaktır. Ayrıca bu alanlarda, manevi destek hizmetlerinin tarihsel süreci de incelenmiştir.

Anahtar Kelimeler
manevi destek, diyanet teşkilatı, aile ve dini rehberlik büroları, manevi rehberlik

Abstract
Pastoral care services have become important topics of the recent year. The spiritual support services that have existed in the society for centuries, have begun to be institutionalized in recent years. The pastoral guidance and counseling, that is a recent study of field, need more academic attention in Turkey. The aim of this study is to investigate spiritual support services implemented in institutions that are related to social work. Especially with the establishment in the Diyanet Family Guide Service and the protocols between the Diyanet and the ASPB, the Presidency of Religious Affairs so helps spiritual support. Moreover, what are being implemented relating spiritual support services are investigated. In this study, first Pastoral care debates will be mentioned briefly. In first part of the study, social work and spiritual support services are handled. Then, the contributions and practices of the Presidency of Religious Affairs to the spiritual support services will be evaluated. Institutionalisation of spiritual support services and what kind of spiritual support services are implemented in these Diyanet institution is examined. Historical process of spiritual support services in these institution is handled.

Keywords
Pastoral Care, Presidency of Religious Affairs, Family Guide Service, spiritual guidance

Gelişmiş Arama


Duyurular

  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi Cosmos Impact Factor tarafından indekslenmektedir


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi Science Library Index tarafından indekslenmektedir


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi OCLC WorldCat tarafından indekslenmektedir


  İndeks Taraması

  SSSjournal dergisi Active Search Results Engineer (ASR) tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

  SSSJournal dergisi I2OR Indexing Services & Evaluation of Publication Impact Factor (PIF) tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi Society of Economics and Development tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

  SSSJournal Scientific World Index ( SCIWIN) tarafından taranmaya başlamıştır


  İndeks Taraması

  SSSJournal, Directory of Research Journals Indexing (DRJI) tarafından indekslenmeye başlamıştır. 


  İndeks Taraması

  SSSJournal General Impact Factor (Universal Digital Object Information) tarafından indekslenmeye başlamıştır. 


  İndeks Taraması

  SSSJournal dergisi Scientific Indexing Services (SIS) tarafından indekslenmeye başlamıştır.


  İndeks Taraması

  SSSJournal dergisi International Index Copernicus tarafından indekslenmeye başlamıştır.

   


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi infoBase ındex tarafından indekslenmeye başlamıştır.

   


  İndeks Taraması

  SSSJournal Social Science Research Network (SSRN) tarafından taranmaya başlamıştır.


  İndeks Taraması

  SSSJournal Directory of Indexing and Impact Fact (DIIF) tarafından taranmaya başlamıştır.


  İndeks Taraması

  SSSJournal Advanced Science Index tarafından taranmaya başlamıştır.


  İndeks Taraması

  SSSJurnal ResearchBible (Academic Resource Index) tarafından taranmaya başlamıştır. 


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi Eurasian Scientific Journal Index (ESJI) tarafından indekslenmeye başlamıştır.


  2016 Yılı Sayısı Yayındadır

  SSSJournal dergisi 2016 Şubat sayısı yayındadır


  2015 Yılı Sayısı Yayındadır

  SSSJournal dergisinin 2015 Kasın Sayısı YayındadırAdres :Azerbaijan National Academy of Sciences Baku / Azerbaijan
Telefon :+90 507 823 22 47 (WhatsApp & GSM Turkey) Faks :
Eposta :sssjournal.info@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri