Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Kurumlar Vergisi Mükellefıyetınde İktisadi İşletme Kavramı
(Economic Business Concept In Corporate Tax Liability )

Yazar : M. Ezhan DOĞRUSÖZ  & Nergis Feride KAPLAN  
Türü :
Baskı Yılı : 2019
Sayı : 31
Sayfa : 1162-1166
90    63


Özet

Kurumlar Vergisi Kanununun 1. maddesinde elde ettikleri kazançları itibariyle kurumlar vergisine tabi mükelleflerden biri de, dernek veya vakıfların iktisadi işletmelerdir. Kanunun 2. maddesi dikkate alınırsa, dernek veya vakıflara ait veya bağlı olan, faaliyetleri devamlılık arz eden ve sermaye şirketi ve kooperatif mahiyetinde olmayan ticari, sınai ve zirai işletmeler, dernek veya vakıfların iktisadi işletmeleridir. İktisadi işletme kavramının ortaya çıkmasında unsurlardan biri de, yapılan faaliyetin devamlılık göstermesi gereğidir. Bu hususta devamlılık unsurunun tespitinde, faaliyetlerin devamına ilişkin gerçek niyetin tespiti de önem arz etmektedir.Anahtar Kelimeler
Dernek, Vakıf, İktisadi İşletme, Kurumlar Vergisi Mükellefiyeti

Abstract

In the article one in the Corporate tax, in terms of revenues gained, one of the taxpayers liable to tax payment is the businesses of foundations and institutions. Considering the second article of the law, those business, industrial and agricultural companies belonging to foundations and institutions or associated with them, active in business life, a non-capital or cooperation are the businesses of foundations and institutions. One of the issues in the emerge of economic business is the necessity of the continuity of the activity. In this respect, it is crucial to determine the real aim at the continuity of the activity.Keywords
Foundation, Institution, Economic Business, Corporate Tax Liability

Gelişmiş Arama


Duyurular

  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi Cosmos Impact Factor tarafından indekslenmektedir


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi Science Library Index tarafından indekslenmektedir


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi OCLC WorldCat tarafından indekslenmektedir


  İndeks Taraması

  SSSjournal dergisi Active Search Results Engineer (ASR) tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

  SSSJournal dergisi I2OR Indexing Services & Evaluation of Publication Impact Factor (PIF) tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi Society of Economics and Development tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

  SSSJournal Scientific World Index ( SCIWIN) tarafından taranmaya başlamıştır


  İndeks Taraması

  SSSJournal, Directory of Research Journals Indexing (DRJI) tarafından indekslenmeye başlamıştır. 


  İndeks Taraması

  SSSJournal General Impact Factor (Universal Digital Object Information) tarafından indekslenmeye başlamıştır. 


  İndeks Taraması

  SSSJournal dergisi Scientific Indexing Services (SIS) tarafından indekslenmeye başlamıştır.


  İndeks Taraması

  SSSJournal dergisi International Index Copernicus tarafından indekslenmeye başlamıştır.

   


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi infoBase ındex tarafından indekslenmeye başlamıştır.

   


  İndeks Taraması

  SSSJournal Social Science Research Network (SSRN) tarafından taranmaya başlamıştır.


  İndeks Taraması

  SSSJournal Directory of Indexing and Impact Fact (DIIF) tarafından taranmaya başlamıştır.


  İndeks Taraması

  SSSJournal Advanced Science Index tarafından taranmaya başlamıştır.


  İndeks Taraması

  SSSJurnal ResearchBible (Academic Resource Index) tarafından taranmaya başlamıştır. 


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi Eurasian Scientific Journal Index (ESJI) tarafından indekslenmeye başlamıştır.


  2016 Yılı Sayısı Yayındadır

  SSSJournal dergisi 2016 Şubat sayısı yayındadır


  2015 Yılı Sayısı Yayındadır

  SSSJournal dergisinin 2015 Kasın Sayısı YayındadırAdres :Azerbaijan National Academy of Sciences Baku / Azerbaijan
Telefon :+90 507 823 22 47 (WhatsApp & GSM Turkey) Faks :
Eposta :sssjournal.info@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri