Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Reading William Shakespeare’s Macbeth as a Political Text
(Siyasi Bir Metin Olarak William Shakespeare'in Macbeth'ini Okuma )

Yazar : Derya DİNÇ    
Türü :
Baskı Yılı : 2019
Sayı : 30
Sayfa : 903-914
175    151


Özet

Bu yazı William Shakespeare’in Macbeth’ini kültürel materyalizm çerçevesinde politik bir metin olarak incelemeyi amaçlamaktadır. Shakespeare’in, otoritenin meşrulaştırılması ve toplumdaki otoriteye karşı gelinmesi için siyasi motivasyonunu keşfedecektir. Macbeth’te Shakespeare, 1. James’in hükümdarlığının politik meselelerini, monarşi kültürü ve aynı zamanda gücün kullanılması ile ilgili endişelerini yansıttı. Shakespeare, kralın, kralların ilahi kimliklerini ve haklarını yücelten teorisini kültürel hafızaya kazırken, diğer yandan da ona karşı itirazlar hakkında yazdı. Büyücülüğün politik yönlerini kullandı; cadıların kehanetleri, siyasi düzenin yıkılmasını motive etti. Bu yazı Macbeth’teki cadıların kehanetlerine bağlı olarak hâkimiyet ve muhalif kapsamlarını araştırmaktadır. Kültürel materyalist bakış açısına göre, bu yazı Shakespeare’in metninin tarihsel bağlamını, geleneksel düzene, monarşi kültürüne ve kralların tanrılığına güvenen politik ve ideolojik algıların ötesinde incelemektedir. Macbeth'te, dominant, residual ve emergent bakış açıları sayesinde kültürün gelişimine odaklanır. Güçlü olanların zayıf olanlara uyguladığı gücün işleyişiyle açıkça ilgilenmek yerine, dominant kültür içinde rekabet eden güçleri araştırıyor. Dominant kültürün kontrolü elinde tutmak istemesine rağmen; onu sorgulayan, gizeminden arındıran ve düzenini bozan pek çok muhalif ürettiğini ortaya koymaktadır.Anahtar Kelimeler
Kültürel Materyalizm, Muhalif, Siyasi Tarih, Cadılar, Kehanet

Abstract

This paper aims at analysing William Shakespeare’s Macbeth as a political text within the framework of cultural materialism. It will explore Shakespeare’s political motivation for legitimation of authority and challenges to it in society. In Macbeth, Shakespeare reflected political issues of James I’s reign, his concerns with the culture of monarchy and also the operations of the power. Shakespeare inscribed his theories of kingship that glorified divine identities and rights of the kings on cultural memory, on the other hand, he wrote about the contradictions to it. He employed the political aspects of witchcraft; witches’ prophecies motivated the destruction of the political order. This paper searches the scope of control and dissidence in relation to prophecies of the witches in macbeth. From Cultural materialist perspective, this paper explores the historical context of Shakespeare’s text beyond the particular political and ideological perception that trusted traditional order, culture of monarchy, and divinity of kings. It focuses on the development of culture in Macbeth through dominant, residual and emergent perspectives. It does not explicitly concern with the operations of power that is exercised by powerful ones on weaker ones, instead, it explores the competing forces the dominant culture. It presents that despite the fact that the dominant culture desires to keep control in hand; it produces many dissident subjects that question, demystify and subvert it.Keywords
Cultural Materialism, Dissident, Political History, Witches, Prophesy

Gelişmiş Arama


Duyurular

  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi Cosmos Impact Factor tarafından indekslenmektedir


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi Science Library Index tarafından indekslenmektedir


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi OCLC WorldCat tarafından indekslenmektedir


  İndeks Taraması

  SSSjournal dergisi Active Search Results Engineer (ASR) tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

  SSSJournal dergisi I2OR Indexing Services & Evaluation of Publication Impact Factor (PIF) tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi Society of Economics and Development tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

  SSSJournal Scientific World Index ( SCIWIN) tarafından taranmaya başlamıştır


  İndeks Taraması

  SSSJournal, Directory of Research Journals Indexing (DRJI) tarafından indekslenmeye başlamıştır. 


  İndeks Taraması

  SSSJournal General Impact Factor (Universal Digital Object Information) tarafından indekslenmeye başlamıştır. 


  İndeks Taraması

  SSSJournal dergisi Scientific Indexing Services (SIS) tarafından indekslenmeye başlamıştır.


  İndeks Taraması

  SSSJournal dergisi International Index Copernicus tarafından indekslenmeye başlamıştır.

   


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi infoBase ındex tarafından indekslenmeye başlamıştır.

   


  İndeks Taraması

  SSSJournal Social Science Research Network (SSRN) tarafından taranmaya başlamıştır.


  İndeks Taraması

  SSSJournal Directory of Indexing and Impact Fact (DIIF) tarafından taranmaya başlamıştır.


  İndeks Taraması

  SSSJournal Advanced Science Index tarafından taranmaya başlamıştır.


  İndeks Taraması

  SSSJurnal ResearchBible (Academic Resource Index) tarafından taranmaya başlamıştır. 


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi Eurasian Scientific Journal Index (ESJI) tarafından indekslenmeye başlamıştır.


  2016 Yılı Sayısı Yayındadır

  SSSJournal dergisi 2016 Şubat sayısı yayındadır


  2015 Yılı Sayısı Yayındadır

  SSSJournal dergisinin 2015 Kasın Sayısı YayındadırAdres :Azerbaijan National Academy of Sciences Baku / Azerbaijan
Telefon :+90 507 823 22 47 (WhatsApp & GSM Turkey) Faks :
Eposta :sssjournal.info@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri