Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Geçmişe Dönük Aile Öngörülemezliği Ölçeğinin Türkçeye Uyarlama Çalışması
(The Turkish Adaptation Study of Retrospective Family Unpredictability Scale )

Yazar : Fatma OKTAY  & Sait ULUÇ  
Türü :
Baskı Yılı : 2019
Sayı : 31
Sayfa : 1153-1161
306    177


Özet

Aile öngörülemezliği, aile davranışlarında ve düzenleyici sistemlerinde süregiden tutarsızlık olarak tanımlanmaktadır. Görgül çalışmalar, aile öngörülemezliğinin çoğu zaman çocuklar üzerinde olumsuz etkilere yol açabileceğini göstermektedir. Bu çalışma, Geçmişe Dönük Aile Öngörülemezliği Ölçeğini Türkçeye uyarlamayı amaçlamaktadır. Ölçek uluslararası araştırmalarda yaygın olarak kullanılmaktadır ve bireylerin içinde büyüdüğü öngörülemeyen aile ortamını geçmişe dönük olarak değerlendirmektedir. Katılımcılar Hacettepe Üniversitesi'nden 284 genç yetişkinden (144 kadın, 140 erkek) oluşmaktadır. Katılımcılara demografik bilgi formu, Geçmişe Dönük Aile Öngörülemezliği Ölçeği ve Belirti Tarama Listesi (SCL-90-R) verilmiştir. Ölçeğin Türkçe versiyonunun faktör yapısı değerlendirilmiş ve alt ölçeklere ilişkin psikometrik değerlendirmeler yapılmıştır. Kriter geçerliliğinin bir parçası olarak, çocukluğa ait farklı öngörülemezlik deneyimlerinin mevcut psikolojik belirtilerle ilişkisi değerlendirilmiştir. Elde edilen sonuçlar, Geçmişe Dönük Aile Öngörülemezliği Ölçeğinin Türkiye'de kullanım için uygun olduğunu göstermektedir.Anahtar Kelimeler
aile öngörülemezliği, aile rutinleri, geçmişe dönük aile öngörülemezliği ölçeği, psikolojik iyi oluş, psikolojik belirtiler

Abstract

Family unpredictability is defined as an ongoing inconsistency in a family behaviors and regulatory systems. Empirical studies indicate that family unpredictability may often lead to negative effects on children. This study aims to adapt the Retrospective Family Unpredictability Scale into Turkish. The scale is widely used in international research and retrospectively evaluates the unpredictable family environment in which individuals grow up. Participants consist of 284 young adults (144 female, 140 male) from Hacettepe University. Demographic information form, Retrospective Family Unpredictability Scale and Symptom Check List (SCL-90-R) were given to participants. The factor structure of the Turkish version of the scale has been evaluated and psychometric assessments regarding the subscales have been carried out. As part of the criterion validity, the relation of different unpredictability experiences belonging to childhood with the current psychological symptoms has been evaluated. The obtained results demonstrate that Retrospective Family Unpredictability Scale is appropriate for use in Turkey.Keywords
family unpredictability, family routine, retrospective family unpredictability scale, psychological well-being, psychological symptoms

Gelişmiş Arama


Duyurular

  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi Cosmos Impact Factor tarafından indekslenmektedir


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi Science Library Index tarafından indekslenmektedir


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi OCLC WorldCat tarafından indekslenmektedir


  İndeks Taraması

  SSSjournal dergisi Active Search Results Engineer (ASR) tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

  SSSJournal dergisi I2OR Indexing Services & Evaluation of Publication Impact Factor (PIF) tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi Society of Economics and Development tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

  SSSJournal Scientific World Index ( SCIWIN) tarafından taranmaya başlamıştır


  İndeks Taraması

  SSSJournal, Directory of Research Journals Indexing (DRJI) tarafından indekslenmeye başlamıştır. 


  İndeks Taraması

  SSSJournal General Impact Factor (Universal Digital Object Information) tarafından indekslenmeye başlamıştır. 


  İndeks Taraması

  SSSJournal dergisi Scientific Indexing Services (SIS) tarafından indekslenmeye başlamıştır.


  İndeks Taraması

  SSSJournal dergisi International Index Copernicus tarafından indekslenmeye başlamıştır.

   


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi infoBase ındex tarafından indekslenmeye başlamıştır.

   


  İndeks Taraması

  SSSJournal Social Science Research Network (SSRN) tarafından taranmaya başlamıştır.


  İndeks Taraması

  SSSJournal Directory of Indexing and Impact Fact (DIIF) tarafından taranmaya başlamıştır.


  İndeks Taraması

  SSSJournal Advanced Science Index tarafından taranmaya başlamıştır.


  İndeks Taraması

  SSSJurnal ResearchBible (Academic Resource Index) tarafından taranmaya başlamıştır. 


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi Eurasian Scientific Journal Index (ESJI) tarafından indekslenmeye başlamıştır.


  2016 Yılı Sayısı Yayındadır

  SSSJournal dergisi 2016 Şubat sayısı yayındadır


  2015 Yılı Sayısı Yayındadır

  SSSJournal dergisinin 2015 Kasın Sayısı YayındadırAdres :Azerbaijan National Academy of Sciences Baku / Azerbaijan
Telefon :+90 507 823 22 47 (WhatsApp & GSM Turkey) Faks :
Eposta :sssjournal.info@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri