Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


H. 1254- H.1265 (M.1839-1849) Tarihleri Arasında Yapılan ve 03542-03543-03545-03546 Numaralı Nüfus Defterlerine Göre Kırşehir Konur Kazası ve Konur Kazası’nın Köyleri ve Sayılan Nüfusun Özellikleri
(H. 1254- H.1265 (M.1839-1849) Between the dates and 03542-03543-03545-03546 According to the Registers of the Quarters and the Konur Accident Kırşehir According to the Registers of the Village of the accident and the population of the population counted )

Yazar : Ahmet GÜNDÜZ    
Türü :
Baskı Yılı : 2019
Sayı : 31
Sayfa : 1130-1152
227    295


Özet

Bu makale dört adet nüfus defterinden istifade edilerek hazırlanmıştır. Konur kazasına ait defterlere doğrudan bir giriş yapılmayarak ilk önce Kırşehir ve Konur kazası arasında bağlantı kurularak Kırşehir’in idarî yapısı hakkında bilgiler verilmiştir. Günümüzde Kırıkkale iline bağlı olan Keskin ilçesinin Osmanlılar devrinde Kırşehir’e bağlı olduğu, 1647 tarihinde Kırşehir Sancağına bağlı merkez kazanın dışında Dinekkeskin, Süleymanlı, Yüzdeciyan ile birlikte Hacı Bektaş ve Konur kazalarının var olduğu görülmektedir. Yapılan bu çalışmada Konur kazasına ait ve M.1839-1849 yılları arasında yapılmış olan dört adet nüfus defterlerinden faydalanılarak köyler ve bu köylerde nüfus defterlerine kayıtlı nüfusun özellikleri hakkında bilgiler verilmektedir.Anahtar Kelimeler
Kırşehir, Keskin, Konur kazası ve nüfus defterleri

Abstract

This article has been prepared by making use of four population registers. A direct introduction to the books of the Konur accident was made and firstly a link was established between Kırşehir and Konur and information about the administrative structure of Kırşehir was given. Keskin district of Kırıkkale province is connected to Kırşehir during the Ottoman period, Outside of the central boiler connected to Kırşehir Sanjak in 1647, Dinekkeskin, Süleymanlı, Yüzdeciyan and Hacı Bektaş and Konur accidents are observed. In this study, information is given about the characteristics of the population registered in the population books and villages in the villages of Konur and M.1839-1849.Keywords
Kırşehir, Keskin, Konur accident and population books

Gelişmiş Arama


Duyurular

  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi Cosmos Impact Factor tarafından indekslenmektedir


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi Science Library Index tarafından indekslenmektedir


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi OCLC WorldCat tarafından indekslenmektedir


  İndeks Taraması

  SSSjournal dergisi Active Search Results Engineer (ASR) tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

  SSSJournal dergisi I2OR Indexing Services & Evaluation of Publication Impact Factor (PIF) tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi Society of Economics and Development tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

  SSSJournal Scientific World Index ( SCIWIN) tarafından taranmaya başlamıştır


  İndeks Taraması

  SSSJournal, Directory of Research Journals Indexing (DRJI) tarafından indekslenmeye başlamıştır. 


  İndeks Taraması

  SSSJournal General Impact Factor (Universal Digital Object Information) tarafından indekslenmeye başlamıştır. 


  İndeks Taraması

  SSSJournal dergisi Scientific Indexing Services (SIS) tarafından indekslenmeye başlamıştır.


  İndeks Taraması

  SSSJournal dergisi International Index Copernicus tarafından indekslenmeye başlamıştır.

   


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi infoBase ındex tarafından indekslenmeye başlamıştır.

   


  İndeks Taraması

  SSSJournal Social Science Research Network (SSRN) tarafından taranmaya başlamıştır.


  İndeks Taraması

  SSSJournal Directory of Indexing and Impact Fact (DIIF) tarafından taranmaya başlamıştır.


  İndeks Taraması

  SSSJournal Advanced Science Index tarafından taranmaya başlamıştır.


  İndeks Taraması

  SSSJurnal ResearchBible (Academic Resource Index) tarafından taranmaya başlamıştır. 


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi Eurasian Scientific Journal Index (ESJI) tarafından indekslenmeye başlamıştır.


  2016 Yılı Sayısı Yayındadır

  SSSJournal dergisi 2016 Şubat sayısı yayındadır


  2015 Yılı Sayısı Yayındadır

  SSSJournal dergisinin 2015 Kasın Sayısı YayındadırAdres :Azerbaijan National Academy of Sciences Baku / Azerbaijan
Telefon :+90 507 823 22 47 (WhatsApp & GSM Turkey) Faks :
Eposta :sssjournal.info@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri