Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Sivas İli Zara İlçesi Becekli Köyü Halı Yastıkları
(Carpet Pillows In Becekli Village Of Zara District Of Sivas Province )

Yazar : Birnaz ER    
Türü :
Baskı Yılı : 2019
Sayı : 31
Sayfa : 1100-1114
92    115


Özet

Dokumacılık, Anadolu’nun birçok yöresinde kendine özgü renk desen ve motifleriyle yörelerin kültürel simgesi haline gelmiştir. Sivas ili de geleneksel el dokumacılığında kendine has kimliğini oluşturan bir yerdir. Sivas ili Zara ilçesinde dokunan halı yastıklar yöredeki yaygın dokuma türleridir. Yörenin yaşam şeklinin kullanılan dokumalar üzerinde etken olduğu bir gerçektir. Evlerde bulunan geniş odaların makatlarla çevrili olması ve bu sedirlerin üzerine konan halı yastıklar yöredeki zengin halı yastık dokumalarının en büyük gerekçesidir. Bu araştırmanın amacı, Sivas ili Zara ilçesi Becekli köyünde inceleme yaparak tespit edilen halı yastıklarını motif, desen karakteri ve renk yönünden inceleyerek yörenin halı dokuma kültürü hakkında bilgi vermek ve elde edilen örnekleri belgeleyerek bu kapsamdaki araştırmalara katkı sağlamaktır. Araştırma kapsamında, Sivas halısı ile ilgili literatür taramaları yapılmıştır. Örneklerin tespiti ve yerinde incelenmesi amacıyla Zara ilçesi Becekli köyüne gidilerek, dokuma yapan kadınlarla sözlü görüşmeler yapılmıştır. Tespit edilen halı yastıklarının fotoğrafları çekilmiş ve ürünün hangi amaçla yapıldığı, dokuma şartları, yastıkların boyutları, kullanılan iplikler ve boyamada kullanılan renkler ile yastıklarda kullanılan motif isimleri ve kompozisyon özelliklerine yer verilmiştir.Anahtar Kelimeler
Anahtar Kelimeler: Sivas, Halı Yastık, Dokuma, Zara ilçesi

Abstract

Weaving has become cultural symbol of culture with its own color, pattern and motifs in many parts of Anatolia. Sivas province is also a place that creates its own identity in traditional hand weaving. Carpet pillows woven in Zara district of Sivas province are the most common weaving types. It is fact that the life style of the region is effective on the used weaving. The spacious rooms in the houses are covered with sofa and the carpet pillows placed on these sofas are the biggest reason for the rich carpet weaving in the region. The reasons of this research are to investigate the motifs, pattern character and color of the reached carpets in Becekli village of Zara district of Sivas province, to give information about the carpet weaving culture of the region and to contribute to the researches in this scope by documenting the obtained samples. In the scope of the research, literature search on the Sivas carpet weaving was made. In order to determine the samples and examine them on the district, we went to Becekli Village of Zara district and verbal interweave were made with weaver women. So, photographs of the carpet pillows were taken, the purpose of weaved products, weaving circumstances, the measure of carpet pillows, used fibers, and the color that used in dying, also the name of used motifs and composition properties were held in the scope of the research.Keywords
Sivas, Carpet Pillows, Weaving, Zara district

Gelişmiş Arama


Duyurular

  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi Cosmos Impact Factor tarafından indekslenmektedir


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi Science Library Index tarafından indekslenmektedir


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi OCLC WorldCat tarafından indekslenmektedir


  İndeks Taraması

  SSSjournal dergisi Active Search Results Engineer (ASR) tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

  SSSJournal dergisi I2OR Indexing Services & Evaluation of Publication Impact Factor (PIF) tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi Society of Economics and Development tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

  SSSJournal Scientific World Index ( SCIWIN) tarafından taranmaya başlamıştır


  İndeks Taraması

  SSSJournal, Directory of Research Journals Indexing (DRJI) tarafından indekslenmeye başlamıştır. 


  İndeks Taraması

  SSSJournal General Impact Factor (Universal Digital Object Information) tarafından indekslenmeye başlamıştır. 


  İndeks Taraması

  SSSJournal dergisi Scientific Indexing Services (SIS) tarafından indekslenmeye başlamıştır.


  İndeks Taraması

  SSSJournal dergisi International Index Copernicus tarafından indekslenmeye başlamıştır.

   


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi infoBase ındex tarafından indekslenmeye başlamıştır.

   


  İndeks Taraması

  SSSJournal Social Science Research Network (SSRN) tarafından taranmaya başlamıştır.


  İndeks Taraması

  SSSJournal Directory of Indexing and Impact Fact (DIIF) tarafından taranmaya başlamıştır.


  İndeks Taraması

  SSSJournal Advanced Science Index tarafından taranmaya başlamıştır.


  İndeks Taraması

  SSSJurnal ResearchBible (Academic Resource Index) tarafından taranmaya başlamıştır. 


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi Eurasian Scientific Journal Index (ESJI) tarafından indekslenmeye başlamıştır.


  2016 Yılı Sayısı Yayındadır

  SSSJournal dergisi 2016 Şubat sayısı yayındadır


  2015 Yılı Sayısı Yayındadır

  SSSJournal dergisinin 2015 Kasın Sayısı YayındadırAdres :Azerbaijan National Academy of Sciences Baku / Azerbaijan
Telefon :+90 507 823 22 47 (WhatsApp & GSM Turkey) Faks :
Eposta :sssjournal.info@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri