Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Duygusal Özgürleştirme Tekniği (Eft)'nin Yeme Bozukluğu Üzerindeki Etkisinin Değerlendirilmesi
(The Evaluation Of The Effect Of Emotional Freedom Techniques (Eft) On Eating Disorder )

Yazar : Fatih BAL    
Türü :
Baskı Yılı : 2019
Sayı : 30
Sayfa : 749-760
292    285


Özet

Bu araştırmanın amacı, Duygusal Özgürleştirme Tekniği (EFT)' nin yeme bozukluğu üzerindeki etkisini araştırmaktır. Araştırmanın tasarımı, Gerçek Deneysel Desenlerinden Rastlantısal öntest-sontest kontrol gruplu şeklindedir. Araştırmanın katılımcılarını 80 kişiden oluşan 40 deney ve 40 kontrol grup oluşturmaktadır. Deney ve kontrol gruplarının öntest, sontest ve izleme testi puan ortalamalı arasındaki farkın anlamlı olup olmadığını belirlemek amacıyla bağımsız örneklem t-testi ve İlişkili Örneklem Tek Faktörlü Anova kullanılmıştır. Araştırmanın bağımsız değişkeni duygusal özgürleştirme tekniği (EFT) olarak uygulanmış ve bağımlı değişken verileri Yeme Tutumu Testi ile ölçülmüştür. Elde edilen sonuçlara göre Duygusal Özgürleştirme Tekniği (EFT) yeme bozukluğuna ilişkin yeme tutumu düzeylerini azaltmada önemli bir etkiye sahip olduğunu göstermektedir.Anahtar Kelimeler
Duygusal Özgürleştirme Tekniği, EFT, Yeme Bozukluğu, Anoraksiya Nervoza, BulumiyaNervoza

Abstract

The purpose of this study was to investigate the effect of Emotional Freedom Technique (EFT) on eating disorders. The design of the research is Real Experimental Patterns Random pretest-posttest control group. The participants of the study consist of 40 experiments and 40 control groups consisting of 80 people. In order to determine whether the difference between pretest, posttest and follow-up test mean scores of experimental and control groups was significant, independent sample t-test and Related Sample Single Factor Anova were used. The independent variable of the study was applied as Emotional freedom Technique and dependent variable data were measured by Eating Attitude Test. the results demonsrated that Emotional Freedom Techniques (EFT) has a significant effect in decreasing the eating attitude levels of eating disorder.Keywords
Emotional Freedom Techniques, EFT, Eating Disorder, Anoraxia Nervosa, Bulumiya Nervoza

Gelişmiş Arama


Duyurular

  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi Cosmos Impact Factor tarafından indekslenmektedir


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi Science Library Index tarafından indekslenmektedir


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi OCLC WorldCat tarafından indekslenmektedir


  İndeks Taraması

  SSSjournal dergisi Active Search Results Engineer (ASR) tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

  SSSJournal dergisi I2OR Indexing Services & Evaluation of Publication Impact Factor (PIF) tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi Society of Economics and Development tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

  SSSJournal Scientific World Index ( SCIWIN) tarafından taranmaya başlamıştır


  İndeks Taraması

  SSSJournal, Directory of Research Journals Indexing (DRJI) tarafından indekslenmeye başlamıştır. 


  İndeks Taraması

  SSSJournal General Impact Factor (Universal Digital Object Information) tarafından indekslenmeye başlamıştır. 


  İndeks Taraması

  SSSJournal dergisi Scientific Indexing Services (SIS) tarafından indekslenmeye başlamıştır.


  İndeks Taraması

  SSSJournal dergisi International Index Copernicus tarafından indekslenmeye başlamıştır.

   


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi infoBase ındex tarafından indekslenmeye başlamıştır.

   


  İndeks Taraması

  SSSJournal Social Science Research Network (SSRN) tarafından taranmaya başlamıştır.


  İndeks Taraması

  SSSJournal Directory of Indexing and Impact Fact (DIIF) tarafından taranmaya başlamıştır.


  İndeks Taraması

  SSSJournal Advanced Science Index tarafından taranmaya başlamıştır.


  İndeks Taraması

  SSSJurnal ResearchBible (Academic Resource Index) tarafından taranmaya başlamıştır. 


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi Eurasian Scientific Journal Index (ESJI) tarafından indekslenmeye başlamıştır.


  2016 Yılı Sayısı Yayındadır

  SSSJournal dergisi 2016 Şubat sayısı yayındadır


  2015 Yılı Sayısı Yayındadır

  SSSJournal dergisinin 2015 Kasın Sayısı YayındadırAdres :Azerbaijan National Academy of Sciences Baku / Azerbaijan
Telefon :+90 507 823 22 47 (WhatsApp & GSM Turkey) Faks :
Eposta :sssjournal.info@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri