Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Religious Tourism And Turkey
(Dinî Turizm Ve Türkiye )

Yazar : Dursun YENER   & Ebru ONURLUBAŞ  
Türü :
Baskı Yılı : 2019
Sayı : 30
Sayfa : 818-824
180    127


Özet

Turizm, bir kişinin boş zamanlarını değerlendirirken, aynı zamanda ülkeler arasında maddi ve manevi değerlerin karşılıklı olarak paylaşılmasına yol açan ilişkileri ve faaliyetleri içeren sosyo-ekonomik bir fenomen olarak tanımlanmaktadır. Din, doğaüstü ve manevi dünya hakkında, Tanrı hakkında ve Tanrı'nın yaratıkları olarak insanların bu dünyada nasıl davranması gerektiği konusunu düzenleyen bir inanç sistemidir. Din ve turizm kavramları her zaman farklı bölgelerle ve inançlarla ilişkilendirilmiştir. Türkiye, tarih öncesi zamanlara kadar uzanan ve 10.000 yıldan fazla bir süredir medeniyetlerin beşiği olarak bilinmektedir. Bu çalışmada, bir dini turizm merkezi olarak Türkiye’nin sahip olduğu rol incelenecektir.Anahtar Kelimeler
Turizm, Dindarlık, Hac, Türkiye, Dinî turizm

Abstract

Tourism as a socio-economic phenomenon that involves the relations and activities taking place within a country and also within the circuit of material and spiritual values exchanged between countries while spending one’s leisure time. Religion is a system of beliefs about the supernatural and spiritual world, about God, and about how humans, as God’s creatures, are supposed to behave on this earth. Religion and tourism are always associated in different regions and beliefs. Turkey is known as the cradle of civilizations for more than 10.000 years incorporating prehistoric times. In this study, Turkey’s role as a religious tourism destination will be analyzed.Keywords
Tourism, Religiosity, Pilgrimage, Turkey, Religious tourism

Gelişmiş Arama


Duyurular

  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi Cosmos Impact Factor tarafından indekslenmektedir


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi Science Library Index tarafından indekslenmektedir


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi OCLC WorldCat tarafından indekslenmektedir


  İndeks Taraması

  SSSjournal dergisi Active Search Results Engineer (ASR) tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

  SSSJournal dergisi I2OR Indexing Services & Evaluation of Publication Impact Factor (PIF) tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi Society of Economics and Development tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

  SSSJournal Scientific World Index ( SCIWIN) tarafından taranmaya başlamıştır


  İndeks Taraması

  SSSJournal, Directory of Research Journals Indexing (DRJI) tarafından indekslenmeye başlamıştır. 


  İndeks Taraması

  SSSJournal General Impact Factor (Universal Digital Object Information) tarafından indekslenmeye başlamıştır. 


  İndeks Taraması

  SSSJournal dergisi Scientific Indexing Services (SIS) tarafından indekslenmeye başlamıştır.


  İndeks Taraması

  SSSJournal dergisi International Index Copernicus tarafından indekslenmeye başlamıştır.

   


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi infoBase ındex tarafından indekslenmeye başlamıştır.

   


  İndeks Taraması

  SSSJournal Social Science Research Network (SSRN) tarafından taranmaya başlamıştır.


  İndeks Taraması

  SSSJournal Directory of Indexing and Impact Fact (DIIF) tarafından taranmaya başlamıştır.


  İndeks Taraması

  SSSJournal Advanced Science Index tarafından taranmaya başlamıştır.


  İndeks Taraması

  SSSJurnal ResearchBible (Academic Resource Index) tarafından taranmaya başlamıştır. 


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi Eurasian Scientific Journal Index (ESJI) tarafından indekslenmeye başlamıştır.


  2016 Yılı Sayısı Yayındadır

  SSSJournal dergisi 2016 Şubat sayısı yayındadır


  2015 Yılı Sayısı Yayındadır

  SSSJournal dergisinin 2015 Kasın Sayısı YayındadırAdres :Azerbaijan National Academy of Sciences Baku / Azerbaijan
Telefon :+90 507 823 22 47 (WhatsApp & GSM Turkey) Faks :
Eposta :sssjournal.info@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri