Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Cittaslow: Bir Umut Mu, Geleceği Kurtaracak Bir Çözüm Modeli Mi?
(Cittaslow: A Hope Or A Solution Model To Save The Future? )

Yazar : Ahmet MAZLUM   & Burak KARACA  
Türü :
Baskı Yılı : 2019
Sayı : 30
Sayfa : 832-841
211    129


Özet

Kapitalist üretim tarzının/sisteminin yarattığı ekolojik tahribatlar, doğal kaynakların sınırsız kullanımı, tarım arazilerinin sanayileşmeye feda edilmesi, kentlerin plansız büyümesi vb. durumlar dünyanın insanlığın varlığını tehdit edici boyutlara ulaşmıştır. Öyle ki kapitalizmin yarattığı toplumsal, ekonomik, çevresel sorunlar, gerekli önlemler alınmadığı takdirde sürdürülemez/geri döndürülemez bir sonuca doğru ilerlemektedir. Bu durum belki de insanlığın, gezegenin sonunu getirecektir. Geçmişten günümüze kadar çevreyle/doğayla uyumlu, sosyal eşitsizliklerin az olduğu bir dünyayı/toplumu nasıl var edebiliriz sorusu sorulmuştur ve bu sorunun yanıtı halâ aranmaktadır. Bu soruya verilen karşılıklardan biri, kapitalist sistemin uydurduğu masallardan biri olan sürdürülebilir kalkınma perspektifidir. Sürdürülebilir kalkınma kavramı, kapitalist sistemin ortaya çıkardığı sorunlara çözüm arayışını ifade etmektedir. Sürdürülebilir kalkınmanın savunucuları, kalkınmanın sistemin varlığını tehdit edecek büyük sorunlara neden olmadan devam ettirilebilecek hale getirilmesini amaçlamaktadırlar. Farklı yaklaşımlar bulunmakla birlikte sürdürülebilir kalkınma yaklaşımı, bir dönem önemli destek bulabilmiştir. Bu bağlamda birçok yeni toplumsal hareket kendisini var etmiştir. Yeni toplumsal hareketler bağlamında ele alınabilecek olan ‘Yavaş Hareketi’nin zaman içerisinde bir kentsel yönetim modeli olarak gelişmesiyle Cittaslow hareketi ortaya çıkmıştır. Cittaslow (Yavaş/Sakin Şehir) hareketi, eksiklik ve kısıtlamalarına rağmen bu noktada sürdürülebilir kalkınma anlayışının uygulamadaki en önemli örneklerinden biri kabul edilmektedir. Yani sistemin dışından değil, kendi içinden ürettiği tepkisel bir yanıt kabul edilebilir.Anahtar Kelimeler
Sürdürülebilir Kalkınma, Cittaslow, Yeni Toplumsal Hareketler, Sürdürülebilirlik, Slow Food

Abstract

The ecological damage caused by the capitalist mode of production, the unlimited use of natural resources, the sacrifice of agricultural land for industrialization, the unplanned growth of cities, etc. have reached to a level that threatens the existence of humanity in the world. Thus, the social, economic and environmental problems created by capitalism are moving towards an unsustainable/irreversible end if necessary measures are not taken. Perhaps this will bring the end of humanity, and the planet. From the past to the present, we are asked the question of how we can create a world / society that is compatible with the environment and social inequalities, and the answer to the question is still sought. One of the responses to this question is the perspective of sustainable development, one of the tales that the capitalist system has made up. The concept of sustainable development refers to the search for solutions to the problems raised by the capitalist system. The advocates of sustainable development aim to ensure that development can be sustained without causing major problems that threaten the existence of the system. Although there are different approaches, sustainable development approach has been able to find important support for a period. In this context, many new social movements have created themselves. In the context of new social movements, the “slow movement” has evolved over time as an urban management model and the Cittaslow movement has emerged. The Cittaslow movement, despite its shortcomings and limitations, is considered one of the most important examples of sustainable development in practice. In other words, it can be regarded as a reactive response produced by itself, not from the outside of the system.Keywords
Sustainable Development, Cittaslow, New Social Movements, Sustainability, Slow Food

Gelişmiş Arama


Duyurular

  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi Cosmos Impact Factor tarafından indekslenmektedir


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi Science Library Index tarafından indekslenmektedir


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi OCLC WorldCat tarafından indekslenmektedir


  İndeks Taraması

  SSSjournal dergisi Active Search Results Engineer (ASR) tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

  SSSJournal dergisi I2OR Indexing Services & Evaluation of Publication Impact Factor (PIF) tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi Society of Economics and Development tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

  SSSJournal Scientific World Index ( SCIWIN) tarafından taranmaya başlamıştır


  İndeks Taraması

  SSSJournal, Directory of Research Journals Indexing (DRJI) tarafından indekslenmeye başlamıştır. 


  İndeks Taraması

  SSSJournal General Impact Factor (Universal Digital Object Information) tarafından indekslenmeye başlamıştır. 


  İndeks Taraması

  SSSJournal dergisi Scientific Indexing Services (SIS) tarafından indekslenmeye başlamıştır.


  İndeks Taraması

  SSSJournal dergisi International Index Copernicus tarafından indekslenmeye başlamıştır.

   


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi infoBase ındex tarafından indekslenmeye başlamıştır.

   


  İndeks Taraması

  SSSJournal Social Science Research Network (SSRN) tarafından taranmaya başlamıştır.


  İndeks Taraması

  SSSJournal Directory of Indexing and Impact Fact (DIIF) tarafından taranmaya başlamıştır.


  İndeks Taraması

  SSSJournal Advanced Science Index tarafından taranmaya başlamıştır.


  İndeks Taraması

  SSSJurnal ResearchBible (Academic Resource Index) tarafından taranmaya başlamıştır. 


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi Eurasian Scientific Journal Index (ESJI) tarafından indekslenmeye başlamıştır.


  2016 Yılı Sayısı Yayındadır

  SSSJournal dergisi 2016 Şubat sayısı yayındadır


  2015 Yılı Sayısı Yayındadır

  SSSJournal dergisinin 2015 Kasın Sayısı YayındadırAdres :Azerbaijan National Academy of Sciences Baku / Azerbaijan
Telefon :+90 507 823 22 47 (WhatsApp & GSM Turkey) Faks :
Eposta :sssjournal.info@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri