Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


David Kolb'un Deneyimsel Öğrenme Teorisi Perspektifinden Görsel Hikâye Anlatısının Dil Yapı Oluşumu
(From The Perspection Of David Kolb's Experimental Learning Theory, Forming Of Visual Language Structure )

Yazar : Ahmet Eyüp BAY    
Türü :
Baskı Yılı : 2019
Sayı : 30
Sayfa : 1010-1017
242    141


Özet

Bu çalışmada, iletişimin önemli unsurlarından biri olan görsel anlatının, dilsel gelişiminden bahsedilmektedir. Bu süreç ele alınırken, görsel dilin ilk oluşumu niteliğindeki mağara resimlerinden, dijital kameraya kadarki gelişim kronolojik olarak anlatılmaktadır. Makalenin son kısmında ise bu gelişimlerin sonucunda oluşan görsel dildeki formal yapı ve bu yapının insan psikolojisi üzerindeki etkileri ele alınmaktadır. Bu bağlamda dilin gelişimiyle görsel dilin gelişimi paralelize edilmektedir. Dilin oluşum süreci John Locke ve Burrhus Frederic Skinner öncülüğündeki Empirist Teori çerçevesinde anlatılırken görsel dilin oluşum sürecinde David Kolb’un Deneyimsel Öğrenme Teorisinden yararlanılmaktadır.Anahtar Kelimeler
Dilin oluşumu, görsel dilin oluşumu, empirist teori, deneyimsel öğrenme teorisi, david Kolb, john Locke, burrhus brederic skinner

Abstract

In this work, the development process of the visual narrative which is one of the most important elements of communication is mentioned. When this process is explained, article begins from the cave paintings which are the beginning of visual narrative to dijital camera in a chronological order. In the last part of this article, the formal structer of visual narrative formed with this development and its effects on human psychology are handled. In this content, visual narrative and linguistic process is made parallel. The formation process of the visual language is based on David Kolb's Theory of Experiential Learning, while the linguistic formation process is explaned in the framework of the Empirist Theory under the leaderships of John Locke and Burrhus Frederic Skinner.Keywords
Linguistic formation, visual narrative formation, empiricist theory, experimental learning theory, David Kolb, John Locke, Burrhus Brederic Skinner

Gelişmiş Arama


Duyurular

  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi Cosmos Impact Factor tarafından indekslenmektedir


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi Science Library Index tarafından indekslenmektedir


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi OCLC WorldCat tarafından indekslenmektedir


  İndeks Taraması

  SSSjournal dergisi Active Search Results Engineer (ASR) tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

  SSSJournal dergisi I2OR Indexing Services & Evaluation of Publication Impact Factor (PIF) tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi Society of Economics and Development tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

  SSSJournal Scientific World Index ( SCIWIN) tarafından taranmaya başlamıştır


  İndeks Taraması

  SSSJournal, Directory of Research Journals Indexing (DRJI) tarafından indekslenmeye başlamıştır. 


  İndeks Taraması

  SSSJournal General Impact Factor (Universal Digital Object Information) tarafından indekslenmeye başlamıştır. 


  İndeks Taraması

  SSSJournal dergisi Scientific Indexing Services (SIS) tarafından indekslenmeye başlamıştır.


  İndeks Taraması

  SSSJournal dergisi International Index Copernicus tarafından indekslenmeye başlamıştır.

   


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi infoBase ındex tarafından indekslenmeye başlamıştır.

   


  İndeks Taraması

  SSSJournal Social Science Research Network (SSRN) tarafından taranmaya başlamıştır.


  İndeks Taraması

  SSSJournal Directory of Indexing and Impact Fact (DIIF) tarafından taranmaya başlamıştır.


  İndeks Taraması

  SSSJournal Advanced Science Index tarafından taranmaya başlamıştır.


  İndeks Taraması

  SSSJurnal ResearchBible (Academic Resource Index) tarafından taranmaya başlamıştır. 


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi Eurasian Scientific Journal Index (ESJI) tarafından indekslenmeye başlamıştır.


  2016 Yılı Sayısı Yayındadır

  SSSJournal dergisi 2016 Şubat sayısı yayındadır


  2015 Yılı Sayısı Yayındadır

  SSSJournal dergisinin 2015 Kasın Sayısı YayındadırAdres :Azerbaijan National Academy of Sciences Baku / Azerbaijan
Telefon :+90 507 823 22 47 (WhatsApp & GSM Turkey) Faks :
Eposta :sssjournal.info@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri