Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Stratejik Kavşak Noktası Olan Doğu Akdenizde Yürütülen Enerji Politikaları ve Türkiye
(Strategic Crossroads With Eastern Mediterranean Conducted Energy Policies And Turkey )

Yazar : Halit GÜR    
Türü :
Baskı Yılı : 2019
Sayı : 30
Sayfa : 655-663
296    409


Özet

Son yıllarda Doğu Akdeniz'de bir dizi doğal gaz ve petrol gibi fosil yakıt sahalarının keşfiyle, Doğu Akdeniz bölgesindeki bölge devletleri başta olmak üzere diğer büyük güçler arasında strateji hamleleri ve taktik mücadeleleri hız kazanmıştır. Doğu Akdeniz’de keşfedilen doğal gaz ve petrol rezervlerinin paylaşımı, bölge devletlerinin ve büyük güçlerin mevcut durumdaki en kritik enerji politik sorunlarından biri pozisyonundadır. Bu çalışmada ele alınan alan Doğu Akdeniz'deki Levant bölgesidir. Çıkarılacak olan enerji kaynakları bölge devletlerinin enerji ticaretinde ihracat yapan devlet olmalarının yolunu açma fırsatı sunacaktır ve bunun sonucu olarak bu durum bölgedeki güç dengelerini şekillendirmeye başlamıştır. Doğu Akdeniz, özellikle Orta Doğu devletleri için çıkış kapısı olarak önemli bir geçittir. Bütün bu gerçekler tarihin bir çok döneminde olduğu gibi bugün de bu bölgeyi önemli kılmaktadır. Meydana gelen bu şartlar, Türkiye’yi son derece ilgilendirmektedir. Türkiye'nin Münhasır Ekonomik Bölgesini de kapsayan bu bölgedeki bütün gelişmeler, Türkiye'nin de içinde olduğu ve Türkiye'yi bizzat ilgilendiren gelişmeler olmaktadır. Bölge devletlerinin ve büyük güçlerin bu sahada mücadele ve rekabet içinde olmasının bir sonraki safhası, güvenlik ile alakalı sorunlara evrileceği şeklinde bir tablo ortaya koymaktadır. Bu çalışmada, enerji politikaları uygulamaları bakımından Doğu Akdeniz’ in yeri ve önemi anlatılmış ve devletlerin bu alanda arama ve kaynak çıkarma faaliyetleri ile ilgili gelişmeler ortaya konulmaya çalışılmıştır.Anahtar Kelimeler
Doğu Akdeniz MEB, Enerji Politikaları, Fosil Yakıt Rezervleri, Doğalgaz ve Petrol Sahası, Levant Havzası.

Abstract

Exploring fossil fuel fields such as natural gas and oil in the Eastern Mediterranean in recent years, especially states in the Eastern Mediterranean region other major powers strategy moves and tactical struggles among have accelerated. The sharing of natural gas and oil reserves discovered in the Eastern Mediterranean is one of the most critical energy political problems of the region and the great powers. The area covered in this study is the Levant region in the Eastern Mediterranean.the energy resources to be obtained will provide the opportunity for regional states to open the way to become the exporting state in the energy trade and as a result, this situation has begun to shape the balance of power in the region. The Eastern Mediterranean is an important gateway as an exit gate for the Middle East. All these facts make this region important today, as it is in many periods of history. These conditions, Turkey for serious it is relevant. All developments in this region, including Turkey's Exclusive Economic Zone, Turkey is associated with. Regional powers and great powers, the next phase of combat and competition in this field, it evolves into problems related to security. In this study, the role and importance of the Eastern Mediterranean is explained in terms of the applications of energy policies and states in this area of search and resource extraction developments have been tried to be revealed.Keywords
Eastern Mediterranean EEZ, Energy Policies, Fossil Fuel Reserves, Natural Gas and Oil Field, Levant Basin.

Gelişmiş Arama


Duyurular

  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi Cosmos Impact Factor tarafından indekslenmektedir


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi Science Library Index tarafından indekslenmektedir


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi OCLC WorldCat tarafından indekslenmektedir


  İndeks Taraması

  SSSjournal dergisi Active Search Results Engineer (ASR) tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

  SSSJournal dergisi I2OR Indexing Services & Evaluation of Publication Impact Factor (PIF) tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi Society of Economics and Development tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

  SSSJournal Scientific World Index ( SCIWIN) tarafından taranmaya başlamıştır


  İndeks Taraması

  SSSJournal, Directory of Research Journals Indexing (DRJI) tarafından indekslenmeye başlamıştır. 


  İndeks Taraması

  SSSJournal General Impact Factor (Universal Digital Object Information) tarafından indekslenmeye başlamıştır. 


  İndeks Taraması

  SSSJournal dergisi Scientific Indexing Services (SIS) tarafından indekslenmeye başlamıştır.


  İndeks Taraması

  SSSJournal dergisi International Index Copernicus tarafından indekslenmeye başlamıştır.

   


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi infoBase ındex tarafından indekslenmeye başlamıştır.

   


  İndeks Taraması

  SSSJournal Social Science Research Network (SSRN) tarafından taranmaya başlamıştır.


  İndeks Taraması

  SSSJournal Directory of Indexing and Impact Fact (DIIF) tarafından taranmaya başlamıştır.


  İndeks Taraması

  SSSJournal Advanced Science Index tarafından taranmaya başlamıştır.


  İndeks Taraması

  SSSJurnal ResearchBible (Academic Resource Index) tarafından taranmaya başlamıştır. 


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi Eurasian Scientific Journal Index (ESJI) tarafından indekslenmeye başlamıştır.


  2016 Yılı Sayısı Yayındadır

  SSSJournal dergisi 2016 Şubat sayısı yayındadır


  2015 Yılı Sayısı Yayındadır

  SSSJournal dergisinin 2015 Kasın Sayısı YayındadırAdres :Azerbaijan National Academy of Sciences Baku / Azerbaijan
Telefon :+90 507 823 22 47 (WhatsApp & GSM Turkey) Faks :
Eposta :sssjournal.info@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri