Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Gaziantep Merkez Ağzında Zarflar
(The Adverbs Used in the Center of Gaziantep Dialect )

Yazar : Hakan SARITİKEN    
Türü :
Baskı Yılı : 2019
Sayı : 30
Sayfa : 526-534
243    189


Özet

Ağız çalışmaları, sözcüklerin yazılı metinlerle bilinen ya da bilinmeyen ilk şekillerinin; coğrafi konum, diller arası etkileşim gibi daha birçok nedenle farklı şekillere değişimini takip edebilmeyi sağlaması yönüyle Türk dili araştırmaları açısından ayrı bir önem taşımaktadır. Bir ağız olarak üzerinde yeterince çalışma yapılmamış olan Gaziantep ağzı da köken bilim çalışmalarına katkı sağlayabilecek materyallere sahip bir ağız özelliği taşımaktadır. Bu çalışmada Gaziantep merkez (Şahinbey-Şehitkâmil) ağzından derlenen metinlerden ve Gaziantep ağzı ile ilgili yapılmış bazı çalışmalardan faydalanarak, Türkiye Türkçesinde zarf olarak kullanılmayan, Gaziantep merkez ağzında zarf görevinde kullanılan sözcükler tespit edilerek sınıflandırılmış, ana başlıklar halinde verilmeye çalışılmıştır. Başlıkları verilen zarf görevindeki sözcükler, Gaziantep merkez ağzından derlenerek çeviri yazı alfabesi yoluyla yazıya aktarılan metinlerden alınan cümlelerle örneklendirilirken farklı yapılarla türetilmiş bazı zarflarla ilgi açılamalara yer verilmiştir. Gaziantep ağzında; bıldır, bayäĸ gibi Eski Türkçe ve Orta Türkçe dönemine ait metinlerde de karşılaşabileceğimiz zarf görevinde sözcüklerin varlığını görmekteyiz. Gaziantep ağzında tespit edilen ve zarf görevinde kullanılan bu sözcüklerin, köken bilim çalışmalarında bazı sözcük, söz grubu ve dil bilgisi yapılarının izahına katkı sağlaması amaçlanmıştır.Anahtar Kelimeler
ağız, Gaziantep, dil bilgisi, zarf

Abstract

Dialectology studies means a separate importance of Turkish language researches’ aspect by the shapes of the words’ those are known or unknown, geographic location and it’s ability to follow inter language interaction and more changes in different shapes. Also, Gaziantep dialect which has not been studied on as a dialect, has a property that can contribute science of linguistic studies. In this study, the words were determined and classified and tried to be given in main topics which are collected from texts and utilizing from some studies made for Gaziantep dialect those are related to the center of Gaziantep (Şahinbey and Şehitkamil Districts) and which were not used in place of an adverb in Turkey Turkish but used in Gaziantep dialect. Place for some explanations were given for the adverbs which are derived by different structures while the words, those are given by topics and used in adverb place and which were being collected from Gaziantep Center dialect and are being exemplified with the sentences transferred from the sentences with written translation alphabet method. In Gaziantep’s Dialect we see the existence of the words those we may encounter the words like “bıldır and bayäĸ” used in adverb task are belonged to Old and Middle Turkish period. It is aimed that these words which are determined and used in adverb task to contribute explanation in science of linguistic studies of some words, phrase and grammar structures.Keywords
dialect, Gaziantep, grammar, adverb

Gelişmiş Arama


Duyurular

  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi Cosmos Impact Factor tarafından indekslenmektedir


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi Science Library Index tarafından indekslenmektedir


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi OCLC WorldCat tarafından indekslenmektedir


  İndeks Taraması

  SSSjournal dergisi Active Search Results Engineer (ASR) tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

  SSSJournal dergisi I2OR Indexing Services & Evaluation of Publication Impact Factor (PIF) tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi Society of Economics and Development tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

  SSSJournal Scientific World Index ( SCIWIN) tarafından taranmaya başlamıştır


  İndeks Taraması

  SSSJournal, Directory of Research Journals Indexing (DRJI) tarafından indekslenmeye başlamıştır. 


  İndeks Taraması

  SSSJournal General Impact Factor (Universal Digital Object Information) tarafından indekslenmeye başlamıştır. 


  İndeks Taraması

  SSSJournal dergisi Scientific Indexing Services (SIS) tarafından indekslenmeye başlamıştır.


  İndeks Taraması

  SSSJournal dergisi International Index Copernicus tarafından indekslenmeye başlamıştır.

   


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi infoBase ındex tarafından indekslenmeye başlamıştır.

   


  İndeks Taraması

  SSSJournal Social Science Research Network (SSRN) tarafından taranmaya başlamıştır.


  İndeks Taraması

  SSSJournal Directory of Indexing and Impact Fact (DIIF) tarafından taranmaya başlamıştır.


  İndeks Taraması

  SSSJournal Advanced Science Index tarafından taranmaya başlamıştır.


  İndeks Taraması

  SSSJurnal ResearchBible (Academic Resource Index) tarafından taranmaya başlamıştır. 


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi Eurasian Scientific Journal Index (ESJI) tarafından indekslenmeye başlamıştır.


  2016 Yılı Sayısı Yayındadır

  SSSJournal dergisi 2016 Şubat sayısı yayındadır


  2015 Yılı Sayısı Yayındadır

  SSSJournal dergisinin 2015 Kasın Sayısı YayındadırAdres :Azerbaijan National Academy of Sciences Baku / Azerbaijan
Telefon :+90 507 823 22 47 (WhatsApp & GSM Turkey) Faks :
Eposta :sssjournal.info@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri