Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Ticaret Savaşları ve Makroekonomik Etkileri
(Trade Wars and Macroeconomic Effects )

Yazar : İlhan KARAYEL    
Türü :
Baskı Yılı : 2019
Sayı : 29
Sayfa : 425-440
204    710


Özet

Bu çalışmada son dönemlerde giderek daha sık gündeme gelmeye başlayan ticaret savaşları ve potansiyel makroekonomik etkileri, vasrsayımsal bir yaklaşımla ABD, Çin ve Meksika örnekleri üzerinden incelenmektedir. Öncelikle çalışmanın teorik çerçevesi, korumacılık ve stratejik dış ticaret politikası ile ilişkilendirilmektedir. Bu doğrultuda çalışmamızın ilk bölümünde serbest ve korumacı dış politika teorileri ve bu politikaların temel araçları ile ilgili bir literatür çalışması yapılmıştır. Çalışmanın ikinci bölümünde, stratejik dış ticaret politikası çerçevesinde ülkelerin uyguladıkları korumacı politikalar, bunların temel araçları ve yöntemleri değerlendirilmiştir. Korumacı dış ticaret politikalarında özellikle küreselleşme sonrasında ortaya çıkan yeni yaklaşımlar ve bu yaklaşımların farklı hedefler doğrultusunda korumacı politikalar yoluyla kazanç sağlayarak refah arttırma yönelimleri incelenmiştir. Çalışmanın üçüncü ve son bölümünde ise, ABD’nin Çin ve Meksika ile başlatması öngörülen ticaret savaşları, örnek olay incelemesi kapsamında analiz edilmiştir. Bu analizde kullanılan üç temel senaryo ve misilleme davranışları, ABD’nin tek taraflı bir ticaret savaşı başlatması, tarafların karşılıklı bir ticaret savaşı yürütmesi ve Nash dengesi doğrultusunda optimum denge uygulanması seçenekleridir. Çalışmanın en temel sonuçları, ticaret savaşlarının başlatan taraf da dahil olmak üzere herhangi bir refah artışına yol açmayacağı, aksine büyük oranda refah kaybı yaratacağı yönündedir. Ayrıca daha büyük bir ekonomiye sahip olan tarafın ticaret savaşında göreceli olarak kazanç sağlayabileceği ve Nash dengesi ile sağlanan optimum dengenin toplam refah kaybını en aza indirien senaryo olduğu sonuçlarına ulaşılmıştır.Anahtar Kelimeler
Ticaret savaşları, optimal denge, korumacılık

Abstract

This study examines the concept and potential macroeconomic impacts of trade wars which has increasingly become popular n recent years, and analyses the hypothetical case of trade wars between the US, China and Mexico. First of all, the theoretical framework of the study is linked to the literature in protectionism and strategic foreign trade policy. In line with this, in the first part of our study an evaluation of free trade and protectionist foreign policy theories, and the basic tools of these policies has been made. In the second part of the study, the protectionist policies implemented by the governments within the framework of strategic foreign trade policy, and their basic tools and methods have been clarified. New approaches to protectionist foreign trade policies, especially after globalization, and pro-welfare tendencies by exploiting protectionist policies in the direction of different objectives have been examined. In the third and final part of the study, the assumption-based trade wars initiated by the US with China and Mexico were analyzed under the case study. The three basic scenarios and retaliatory behaviors used in this analysis are the US to initiate a unilateral trade war, the parties to carry out a bilateral trade war, and an reaching optimal tariff in the direction of the Nash equilibrium. The main results of the work is that trade wars will not lead to any increase in welfare, including for the initiating side of trade wars, but rather to a considerable loss of welfare. It has also been found that the one with the larger economy can make a profit in the trade war and the optimal tariffs provided by the Nash equilibrium is the least costly scenario in terms of welfare loss.Keywords
Trade wars, optimal tariffs, protectionis

Gelişmiş Arama


Duyurular

  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi Cosmos Impact Factor tarafından indekslenmektedir


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi Science Library Index tarafından indekslenmektedir


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi OCLC WorldCat tarafından indekslenmektedir


  İndeks Taraması

  SSSjournal dergisi Active Search Results Engineer (ASR) tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

  SSSJournal dergisi I2OR Indexing Services & Evaluation of Publication Impact Factor (PIF) tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi Society of Economics and Development tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

  SSSJournal Scientific World Index ( SCIWIN) tarafından taranmaya başlamıştır


  İndeks Taraması

  SSSJournal, Directory of Research Journals Indexing (DRJI) tarafından indekslenmeye başlamıştır. 


  İndeks Taraması

  SSSJournal General Impact Factor (Universal Digital Object Information) tarafından indekslenmeye başlamıştır. 


  İndeks Taraması

  SSSJournal dergisi Scientific Indexing Services (SIS) tarafından indekslenmeye başlamıştır.


  İndeks Taraması

  SSSJournal dergisi International Index Copernicus tarafından indekslenmeye başlamıştır.

   


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi infoBase ındex tarafından indekslenmeye başlamıştır.

   


  İndeks Taraması

  SSSJournal Social Science Research Network (SSRN) tarafından taranmaya başlamıştır.


  İndeks Taraması

  SSSJournal Directory of Indexing and Impact Fact (DIIF) tarafından taranmaya başlamıştır.


  İndeks Taraması

  SSSJournal Advanced Science Index tarafından taranmaya başlamıştır.


  İndeks Taraması

  SSSJurnal ResearchBible (Academic Resource Index) tarafından taranmaya başlamıştır. 


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi Eurasian Scientific Journal Index (ESJI) tarafından indekslenmeye başlamıştır.


  2016 Yılı Sayısı Yayındadır

  SSSJournal dergisi 2016 Şubat sayısı yayındadır


  2015 Yılı Sayısı Yayındadır

  SSSJournal dergisinin 2015 Kasın Sayısı YayındadırAdres :Azerbaijan National Academy of Sciences Baku / Azerbaijan
Telefon :+90 507 823 22 47 (WhatsApp & GSM Turkey) Faks :
Eposta :sssjournal.info@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri