Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Merkez Bankasının Rezerv Opsiyon Mekanizması (ROM) Uygulamaları, Para ve Döviz Kuru Karşısında Etkinliği
(Central Bank's Reserve Option Mechanism (ROM) Applications, Efficiency Against Money and Exchange Rate )

Yazar : Hüseyin TEZER    
Türü :
Baskı Yılı : 2019
Sayı : 29
Sayfa : 395-403
184    206


Özet

TCMB’nin 2010 yılından itibaren kullanmaya başladığı Rezerv Opsiyon Mekanizması; bankaların Merkez Bankası’nda tutmak zorunda oldukları Türk Lirası zorunlu karşılıklarının belirli bir yüzdesini döviz cinsinden veya altın olarak kullanmalarına imkân veren bir uygulamadır. Böylece bankalar Türk Lirası zorunlu karşılıklarında esneklik kazanmakta ve döviz rezervlerini de artırmaktadırlar. Para ve döviz piyasalarında otomatik dengeleyici olarak çalışması düşünülen Rezerv Opsiyon Mekanizması (ROM), Merkez Bankası’na da yurt içi piyasalardaki döviz kuru oynaklıklarını kontrol edebilme imkânı vermektedir. Rezerv Opsiyon Mekanizması aynı zamanda içe veya dışa dönük sermaye akımlarının piyasalardaki döviz kuru oynaklıklarını ve faiz oranlarını kontrol etme gücüne sahip olduğu düşünülmektedir. Bu çalışmada TCMB’nin 2010’dan beri uygulamakta olduğu Rezerv Opsiyon Mekanizmasının, Türkiye Ekonomisindeki para, döviz kuru ve faiz oranları üzerindeki etkisi tartışılacaktır.Anahtar Kelimeler
Anahtar Kelimeler; İktisat Politikası, Merkez Bankası, Rezerv Opsiyon Mekanizması (ROM), Para ve Döviz Kuru Politikası, Faiz Koridoru

Abstract

Reserve Option Mechanism, which the CBRT has started to use since 2010; is an application that allows banks to use a certain percentage of the Turkish Lira required reserves they are required to keep in the Central Bank as foreign currency or gold. Thus, the banks gain flexibility in Turkish Lira reserve requirements and increase their foreign exchange reserves. Reserve Option Mechanism (ROM), which is supposed to function as an automatic balancer in money and foreign exchange markets, also allows the Central Bank to control exchange rate volatility in domestic markets. Reserve Option Mechanism is also believed to have the power to control exchange rate volatility and interest rates in the markets at the same time of inward or outward capital flows. In this study, the effect of the Reserve Option Mechanism, which has been implemented by CBRT since 2010, on the money, exchange rate and interest rates in the Turkish Economy will be discussed.Keywords
Keywords; Economic Policy, Central Bank, Reserve Option Mechanism (ROM), Money and Exchange Rate Policy, Interest Rate Corridor.

Gelişmiş Arama


Duyurular

  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi Cosmos Impact Factor tarafından indekslenmektedir


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi Science Library Index tarafından indekslenmektedir


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi OCLC WorldCat tarafından indekslenmektedir


  İndeks Taraması

  SSSjournal dergisi Active Search Results Engineer (ASR) tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

  SSSJournal dergisi I2OR Indexing Services & Evaluation of Publication Impact Factor (PIF) tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi Society of Economics and Development tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

  SSSJournal Scientific World Index ( SCIWIN) tarafından taranmaya başlamıştır


  İndeks Taraması

  SSSJournal, Directory of Research Journals Indexing (DRJI) tarafından indekslenmeye başlamıştır. 


  İndeks Taraması

  SSSJournal General Impact Factor (Universal Digital Object Information) tarafından indekslenmeye başlamıştır. 


  İndeks Taraması

  SSSJournal dergisi Scientific Indexing Services (SIS) tarafından indekslenmeye başlamıştır.


  İndeks Taraması

  SSSJournal dergisi International Index Copernicus tarafından indekslenmeye başlamıştır.

   


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi infoBase ındex tarafından indekslenmeye başlamıştır.

   


  İndeks Taraması

  SSSJournal Social Science Research Network (SSRN) tarafından taranmaya başlamıştır.


  İndeks Taraması

  SSSJournal Directory of Indexing and Impact Fact (DIIF) tarafından taranmaya başlamıştır.


  İndeks Taraması

  SSSJournal Advanced Science Index tarafından taranmaya başlamıştır.


  İndeks Taraması

  SSSJurnal ResearchBible (Academic Resource Index) tarafından taranmaya başlamıştır. 


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi Eurasian Scientific Journal Index (ESJI) tarafından indekslenmeye başlamıştır.


  2016 Yılı Sayısı Yayındadır

  SSSJournal dergisi 2016 Şubat sayısı yayındadır


  2015 Yılı Sayısı Yayındadır

  SSSJournal dergisinin 2015 Kasın Sayısı YayındadırAdres :Azerbaijan National Academy of Sciences Baku / Azerbaijan
Telefon :+90 507 823 22 47 (WhatsApp & GSM Turkey) Faks :
Eposta :sssjournal.info@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri