Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


İzlenimcilik Akımı ve İzlenimci Müzik Sanatçıları: Claude Debussy Ve Maurıce Ravel Üzerine Bir Araştırma
(L’impressionisme Et Les Artistes De Musique Impressionistes: Une Recherche Sur Claude Debussy Et Maurice Ravel )

Yazar : İnci Selin ERDOĞAN    
Türü :
Baskı Yılı : 2019
Sayı : 29
Sayfa : 348-355
46    35


Özet

19. yüzyıl, insanlık tarihinde önemli değişim ve gelişimleri içeren bir dönemdir. Aydınlanma düşüncesi, Fransız Devrimi ve Sanayi Devrimi ile birlikte etkileri ekonomiden politikaya dalga dalga yayılan bu değişim, hiç kuşkusuz sanatın tüm alanlarına yansımıştır. Sanat alanında meydana gelen büyük ve köklü değişimlerin yolunu yazarlar, şairler, müzisyenlerden önce Paris’de yaşayan ressamlar açmıştır. Resim yapmak için açık havaya çıkarak sanatta yeni bir devri başlatan ve bu anlamda “bir teknikten ziyade bir düşünce durumu” olan İzlenimci ressamların belki de tek arzusu Paris şehrinin büyülü güzelliğini ölümsüzleştirmekti. Bu araştırmada, izlenimcilik akımının doğuşu, sanat dünyasına katkıları, bu akıma öncülük etmiş sanatçıların ve sanat eserlerinin ayırt edici özellikleri ele alınmıştır. Sonrasında, resimde başlayan İzlenimcilik akımının müzik ve edebiyat alanlarına etkisi ele alınarak, sanatsal ve tarihsel açıdan önemi gösterilmeye çalışılmıştır.Anahtar Kelimeler
İzlenimcilik, Sembolizm, İzlenimci Müzik, C.Debussy, M. Ravel

Abstract

The 19th century is a period of significant changes and developments in the history. This change, which has been a ripple wave of politics with the effects of the Enlightenment, the French Revolution and the Industrial Revolution, is undoubtedly reflected in all areas of art. Before the writers, poets and musicians, they were the painters of Paris first who opened the way to the big and radical changes in art. Perhaps the only desire of Impressionist painters, who started to paint outside was immortalizing the magical beauty of the Paris city. In this research, the birth of the impressionist movement, the contributions to the art world, the distinguishing features of the artists and artworks of this period, the relations between painting, literature and music have been discussed and presented.Keywords
Impressionism, Symbolism, Impressionist Music, C.Debussy, M. Ravel

Gelişmiş Arama


Duyurular

  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi Cosmos Impact Factor tarafından indekslenmektedir


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi Science Library Index tarafından indekslenmektedir


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi OCLC WorldCat tarafından indekslenmektedir


  İndeks Taraması

  SSSjournal dergisi Active Search Results Engineer (ASR) tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

  SSSJournal dergisi I2OR Indexing Services & Evaluation of Publication Impact Factor (PIF) tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi Society of Economics and Development tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

  SSSJournal Scientific World Index ( SCIWIN) tarafından taranmaya başlamıştır


  İndeks Taraması

  SSSJournal, Directory of Research Journals Indexing (DRJI) tarafından indekslenmeye başlamıştır. 


  İndeks Taraması

  SSSJournal General Impact Factor (Universal Digital Object Information) tarafından indekslenmeye başlamıştır. 


  İndeks Taraması

  SSSJournal dergisi Scientific Indexing Services (SIS) tarafından indekslenmeye başlamıştır.


  İndeks Taraması

  SSSJournal dergisi International Index Copernicus tarafından indekslenmeye başlamıştır.

   


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi infoBase ındex tarafından indekslenmeye başlamıştır.

   


  İndeks Taraması

  SSSJournal Social Science Research Network (SSRN) tarafından taranmaya başlamıştır.


  İndeks Taraması

  SSSJournal Directory of Indexing and Impact Fact (DIIF) tarafından taranmaya başlamıştır.


  İndeks Taraması

  SSSJournal Advanced Science Index tarafından taranmaya başlamıştır.


  İndeks Taraması

  SSSJurnal ResearchBible (Academic Resource Index) tarafından taranmaya başlamıştır. 


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi Eurasian Scientific Journal Index (ESJI) tarafından indekslenmeye başlamıştır.


  2016 Yılı Sayısı Yayındadır

  SSSJournal dergisi 2016 Şubat sayısı yayındadır


  2015 Yılı Sayısı Yayındadır

  SSSJournal dergisinin 2015 Kasın Sayısı YayındadırAdres :Azerbaijan National Academy of Sciences Baku / Azerbaijan
Telefon :+90 507 823 22 47 (WhatsApp & GSM Turkey) Faks :
Eposta :sssjournal.info@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri