Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


ŞEYH SA'DÎ ŞİRAZI’NIN GÜLISTAN'INDA İKTİSADI ÖGELER
(ECONOMICS ASPECTS IN SHEIKH SA'DI SHIRAZI’S GULISTAN )

Yazar : Abdürrauf AYDIN    
Türü :
Baskı Yılı : 2019
Sayı : 29
Sayfa : 204-208
174    122


Özet

Özünde edebi bir eser olan Sa’di Şirazi’nin “Gülistan”ı, bir çok dünya diline çevirilmiş ve şark İslam klasikleri arasında güzide bir konumda yerini almıştır. Bu özelliğine ilave olarak sosyal bilimlerin bir çok alanına giren konular üzerindeki görüşler, eserde, hikaye ve şiir yoluyla dile getirilmiştir. Doğu kültüründe hikaye kuramı ile iktisadi, sosyal, kültürel, siyasi gibi kurumları ilgilendiren konulara amaçlar ve araçlar yönünden bakmak mümkündür. Yaşadığı zamanın dünyaca ünlü eğitim kurumundan (Nizamiye Medreseleri ) mezun olan ve iktisadi, sosyal, kültürel, siyasi çalkantılara şahit olan Sa’di (1213-1292), deneyim ve gözlemlerini özellikle Bostan ve Gülistan isimli eserlerine aktarmıştır. Bu aktarmada izlediği metot ve dili kullanma biçiminden değişik anlamlar çıkarmak ve bunların günümüz bilimlerinde karşılıklarını bulmak mümkündür. Bu çalışmada Sa’di’nin diğer eserlerine nisbeten en fazla araştırma konusu olan Gülistan adlı eser konuları üzerinde durulmuş ve bu bağlamda iktisadi öğeler irdelenmiştir.Anahtar Kelimeler
Şeyh Sa’di Şirazi, Gülistan’daki Ekonomik Ögeler, Sa’di’nin Gülistanı

Abstract

Gulistan of Sa'di Shirazi, a literary work in essence, has been translated into many world languages ​​and has taken its place among the Eastern Islamic classics. In addition to this feature, the views on the subjects that fall into many fields of social sciences are expressed through the work, story and poetry. In the Eastern culture, it is possible to look at the issues and tools related to the theory of history, such as economic, social, cultural and political issues.

Sa’di (1213-1292), who graduated from the world-famous educational institution (Nizamiye Madrasahs) when he was living and witnessing economic, social, cultural and political turmoil, conveyed his experience and observations, especially to Bostan and Gülistan. It is possible to draw different meanings from the method and language used in this transfer and to find their equivalents in today's sciences.

In this study, the subject of the most research subject of Sadi, Gulistan, was emphasized and economic elements were examined in this context.Keywords
Sheikh Sa'di Shirazi, Economic Factors in Gulistan, Gulistan of Sa'di.

Gelişmiş Arama


Duyurular

  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi Cosmos Impact Factor tarafından indekslenmektedir


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi Science Library Index tarafından indekslenmektedir


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi OCLC WorldCat tarafından indekslenmektedir


  İndeks Taraması

  SSSjournal dergisi Active Search Results Engineer (ASR) tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

  SSSJournal dergisi I2OR Indexing Services & Evaluation of Publication Impact Factor (PIF) tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi Society of Economics and Development tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

  SSSJournal Scientific World Index ( SCIWIN) tarafından taranmaya başlamıştır


  İndeks Taraması

  SSSJournal, Directory of Research Journals Indexing (DRJI) tarafından indekslenmeye başlamıştır. 


  İndeks Taraması

  SSSJournal General Impact Factor (Universal Digital Object Information) tarafından indekslenmeye başlamıştır. 


  İndeks Taraması

  SSSJournal dergisi Scientific Indexing Services (SIS) tarafından indekslenmeye başlamıştır.


  İndeks Taraması

  SSSJournal dergisi International Index Copernicus tarafından indekslenmeye başlamıştır.

   


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi infoBase ındex tarafından indekslenmeye başlamıştır.

   


  İndeks Taraması

  SSSJournal Social Science Research Network (SSRN) tarafından taranmaya başlamıştır.


  İndeks Taraması

  SSSJournal Directory of Indexing and Impact Fact (DIIF) tarafından taranmaya başlamıştır.


  İndeks Taraması

  SSSJournal Advanced Science Index tarafından taranmaya başlamıştır.


  İndeks Taraması

  SSSJurnal ResearchBible (Academic Resource Index) tarafından taranmaya başlamıştır. 


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi Eurasian Scientific Journal Index (ESJI) tarafından indekslenmeye başlamıştır.


  2016 Yılı Sayısı Yayındadır

  SSSJournal dergisi 2016 Şubat sayısı yayındadır


  2015 Yılı Sayısı Yayındadır

  SSSJournal dergisinin 2015 Kasın Sayısı YayındadırAdres :Azerbaijan National Academy of Sciences Baku / Azerbaijan
Telefon :+90 507 823 22 47 (WhatsApp & GSM Turkey) Faks :
Eposta :sssjournal.info@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri