Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Bulgaristan’da Yerel Yönetimler
(Local Governments in Bulgaria )

Yazar : Ahmet TUNÇ  ; Murat SEZİK & Aynur BAŞURGAN  
Türü :
Baskı Yılı : 2017
Sayı : 4
Sayfa : 12-26
3049    1666


Özet

Devletler, ulusal sınırları içinde yaşayan vatandaşlarının ortak ihtiyaçlarını karşılamak ve genel çıkarlarını korumak adına iki temel örgütlenmeye sahiptir; merkezi yönetimler ve yerel yönetimler. Yerel yönetimler, yerel bir topluluğun ortak ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla kurulmuş demokratik ve özerk birimlerdir. Bu çalışmada Bulgaristan Cumhuriyeti’nin yerel yönetim yapılanması ele alınmıştır. Ülkedeki yerel yönetim yapılanmasının tarihsel evrimi incelenerek, yasal çerçevesiyle günümüz yapılanmasına değinilmiştir. 1991 yılında kabul edilen ve halen yürürlükte olan Bulgaristan Cumhuriyeti Anayasası’nda yerel yönetimler ayrı bir bölümde "Yerinden Yönetim ve Yerel İdare” başlığı altında düzenlenmiştir. Anayasanın ilk bölümünde yerel özyönetim şu şekilde ilan edilmiştir: "Bulgaristan Cumhuriyeti, yerel öz yönetim temelinde birleşik bir devlettir". Anayasa’nın 135.maddesine göre, Bulgaristan Cumhuriyeti toprakları belediye ve bölge idaresi olmak üzere ikili bir idari yapıya sahiptir.Anahtar Kelimeler
Bulgaristan, Yerel Yönetim, Belediye, Bölge İdaresi.

Abstract

States have two basic organizations in order to meet the common needs of their citizens living in their national borders and to protect their general interests; Central and local governments. Local governments are democratic and autonomous units established to meet the common needs of a local community. In this study, the local governance structure of the Republic of Bulgaria was discussed. The historical evolution of the local governance structure in the country is examined and its current structure is addressed by legal framework. In the Constitution of the Republic of Bulgaria, which was adopted in 1991 and is still in force, the local administrations were organized under the heading of "Local Government and Local Government" in a separate section. In the first part of the Constitution, the local self-government was proclaimed as follows: "The Republic of Bulgaria is a unified state on the basis of local self-government". According to Article 135 of the Constitution, the territory of the Republic of Bulgaria has a dual administrative structure, namely the municipality and the regional administration.Keywords
Bulgaria, Local Government, Municipality, District Administration

Gelişmiş Arama


Duyurular

  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi Cosmos Impact Factor tarafından indekslenmektedir


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi Science Library Index tarafından indekslenmektedir


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi OCLC WorldCat tarafından indekslenmektedir


  İndeks Taraması

  SSSjournal dergisi Active Search Results Engineer (ASR) tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

  SSSJournal dergisi I2OR Indexing Services & Evaluation of Publication Impact Factor (PIF) tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi Society of Economics and Development tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

  SSSJournal Scientific World Index ( SCIWIN) tarafından taranmaya başlamıştır


  İndeks Taraması

  SSSJournal, Directory of Research Journals Indexing (DRJI) tarafından indekslenmeye başlamıştır. 


  İndeks Taraması

  SSSJournal General Impact Factor (Universal Digital Object Information) tarafından indekslenmeye başlamıştır. 


  İndeks Taraması

  SSSJournal dergisi Scientific Indexing Services (SIS) tarafından indekslenmeye başlamıştır.


  İndeks Taraması

  SSSJournal dergisi International Index Copernicus tarafından indekslenmeye başlamıştır.

   


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi infoBase ındex tarafından indekslenmeye başlamıştır.

   


  İndeks Taraması

  SSSJournal Social Science Research Network (SSRN) tarafından taranmaya başlamıştır.


  İndeks Taraması

  SSSJournal Directory of Indexing and Impact Fact (DIIF) tarafından taranmaya başlamıştır.


  İndeks Taraması

  SSSJournal Advanced Science Index tarafından taranmaya başlamıştır.


  İndeks Taraması

  SSSJurnal ResearchBible (Academic Resource Index) tarafından taranmaya başlamıştır. 


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi Eurasian Scientific Journal Index (ESJI) tarafından indekslenmeye başlamıştır.


  2016 Yılı Sayısı Yayındadır

  SSSJournal dergisi 2016 Şubat sayısı yayındadır


  2015 Yılı Sayısı Yayındadır

  SSSJournal dergisinin 2015 Kasın Sayısı YayındadırAdres :Azerbaijan National Academy of Sciences Baku / Azerbaijan
Telefon :+90 507 823 22 47 (WhatsApp & GSM Turkey) Faks :
Eposta :sssjournal.info@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri