Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


DEYİM HAZİNESİYLE BİR KAHRAMAN YARATMAK: SOKAKTAKİ ADAM
(CREATING A HEROES WITH THE DEYIM TREASURE: THE MAN IN THE STREET )

Yazar : Amina Şiljak JESENKOVİÇ    
Türü :
Baskı Yılı : 2019
Sayı : 29
Sayfa : 89-94
22    16


Özet

Bu makale ile Atilla İlhan’ın Sokaktaki Adam romanında yazarın kahramanlar yoluyla kullandığı deyimlerden yola çıkarak Hasan, Yakub, Ahmet ve Meryem kahramanlarının kimliklerini, dünyalarını, karakterlerini, mensup oldukları toplum kesimlerini aydınlatmaya çalıştık. Duyguları belirtmeye, hissiyatın nüanslarını göstermek için mükemmel ifade şekilleri olan deyimler, özellikle belirli sosyal gruplara özgü jargon, argo ve teklifsiz deyim örnekleri, kahramanların sosyal statülerini, karakterlerini, duygularını, öfkelerinin şiddetini göstemektedir. Atilla İlhan, portresini çizmek istediği kahramanlarını canlandıracak sözcük hazinesinden tarama yaparak, ustaca seçimler yapmıştır ve bu sözcük hazinesi içerisinden, kahramanlarının durumunu ve kişiliklerini yansıtacak deyimler seçmiştir.Anahtar Kelimeler
Deyim, argo, jargon.

Abstract

Using the novel Sokaktaki Adam by Attila Ilhan and the phrasemes the author uses through his characters, this paper attempts to shed some light on identities, worlds, characterizations and social groups that Hasan, Yakub, Ahmet and Merjem belong to. Phrasemes as perfect forms for expressing emotions, for nuanced feelings, particularly examples of phrasemes specific for certain social groups, such as jargon-based, argot-based or phrasemes typical for informal communication, place the characters into specific social groups and indicate their personalities, their emotions and the intensity of their anger. As a true master of his craft, Ilhan went through the lexical wealth available to him and made a selection based on the heroes whose portraits he wanted to draw, and selected the prhasemes that suit best the situations his characters find themselves in and their individual features.Keywords
Idiom, slang, jargon.

Gelişmiş Arama


Duyurular

  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi Cosmos Impact Factor tarafından indekslenmektedir


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi Science Library Index tarafından indekslenmektedir


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi OCLC WorldCat tarafından indekslenmektedir


  İndeks Taraması

  SSSjournal dergisi Active Search Results Engineer (ASR) tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

  SSSJournal dergisi I2OR Indexing Services & Evaluation of Publication Impact Factor (PIF) tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi Society of Economics and Development tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

  SSSJournal Scientific World Index ( SCIWIN) tarafından taranmaya başlamıştır


  İndeks Taraması

  SSSJournal, Directory of Research Journals Indexing (DRJI) tarafından indekslenmeye başlamıştır. 


  İndeks Taraması

  SSSJournal General Impact Factor (Universal Digital Object Information) tarafından indekslenmeye başlamıştır. 


  İndeks Taraması

  SSSJournal dergisi Scientific Indexing Services (SIS) tarafından indekslenmeye başlamıştır.


  İndeks Taraması

  SSSJournal dergisi International Index Copernicus tarafından indekslenmeye başlamıştır.

   


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi infoBase ındex tarafından indekslenmeye başlamıştır.

   


  İndeks Taraması

  SSSJournal Social Science Research Network (SSRN) tarafından taranmaya başlamıştır.


  İndeks Taraması

  SSSJournal Directory of Indexing and Impact Fact (DIIF) tarafından taranmaya başlamıştır.


  İndeks Taraması

  SSSJournal Advanced Science Index tarafından taranmaya başlamıştır.


  İndeks Taraması

  SSSJurnal ResearchBible (Academic Resource Index) tarafından taranmaya başlamıştır. 


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi Eurasian Scientific Journal Index (ESJI) tarafından indekslenmeye başlamıştır.


  2016 Yılı Sayısı Yayındadır

  SSSJournal dergisi 2016 Şubat sayısı yayındadır


  2015 Yılı Sayısı Yayındadır

  SSSJournal dergisinin 2015 Kasın Sayısı YayındadırAdres :Azerbaijan National Academy of Sciences Baku / Azerbaijan
Telefon :+90 507 823 22 47 (WhatsApp & GSM Turkey) Faks :
Eposta :sssjournal.info@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri