Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


EKONOMİK GELİŞMENİN İTİCİ GÜCÜ OLARAK ULAŞTIRMA SEKTÖRÜ VE TURİZME ETKİLERİ
(TRANSPORTATION SECTOR AND ITS EFFECTS ON ECONOMIC DEVELOPMENT )

Yazar : Filiz KUTLUAY TUTAR    
Türü :
Baskı Yılı : 2019
Sayı : 29
Sayfa : 152-166
28    17


Özet

Ekonomik ve sosyal gelişimin lokomotifi olan ulaştırma sektörünü küresel düzemde en çok gelişme kaydeden sektörlerden biridir. Sektör geliştikçe ekonomideki değer sektöre de domino etkisi yaratmaktadır. Genel olarak turizm sektörü üzerinde iki unsuru barındırmaktadır: “Hareket” ve “geri dönüş”. Hareket unsuru ulaştırma ile iç içedir ve turizm denilince ilk anda akla gelen ulaştırmadır. Turizm olayı, ulaştırma, yol ve araçları olmadan gerçekleşemez. Aralarında doğrusal bir ilişki bulunan turizm ve ulaştırma sektörü birbirinden ayrılmaz bütünlük içindedir. Bu bağlamda aralarında “neden-sonuç” ilişkiler bulunan bu iki sektörün Türkiye ekonomisi üzerindeki etkilerini analiz etmek çalışmamızın amacını oluşturmaktadır.Anahtar Kelimeler
Ekonomi, Ulaştırma, Politika, Turizm, Türkiye

Abstract

As a leverage of economic and social advancement, transportation is one of the most progressive industries. The more it improves, it creates domino effect in the industry. Tourism industry contains two concepts in general: “movement” and “return”. Movement concept is interwoven with transportation and it connotes transportaion. Tourism is unthinkable without transportation, ways and vehicles. Tourism and transportaion industries, which have a linear connection, are inseparable parts of a whole . In this context, our study’s aim is to analyse the effects of these two industries, which have a cause and effect relation in between, on the economy of Turkey.Keywords
Economy, Transportation, Policy, Tourism, Turkey

Gelişmiş Arama


Duyurular

  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi Cosmos Impact Factor tarafından indekslenmektedir


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi Science Library Index tarafından indekslenmektedir


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi OCLC WorldCat tarafından indekslenmektedir


  İndeks Taraması

  SSSjournal dergisi Active Search Results Engineer (ASR) tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

  SSSJournal dergisi I2OR Indexing Services & Evaluation of Publication Impact Factor (PIF) tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi Society of Economics and Development tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

  SSSJournal Scientific World Index ( SCIWIN) tarafından taranmaya başlamıştır


  İndeks Taraması

  SSSJournal, Directory of Research Journals Indexing (DRJI) tarafından indekslenmeye başlamıştır. 


  İndeks Taraması

  SSSJournal General Impact Factor (Universal Digital Object Information) tarafından indekslenmeye başlamıştır. 


  İndeks Taraması

  SSSJournal dergisi Scientific Indexing Services (SIS) tarafından indekslenmeye başlamıştır.


  İndeks Taraması

  SSSJournal dergisi International Index Copernicus tarafından indekslenmeye başlamıştır.

   


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi infoBase ındex tarafından indekslenmeye başlamıştır.

   


  İndeks Taraması

  SSSJournal Social Science Research Network (SSRN) tarafından taranmaya başlamıştır.


  İndeks Taraması

  SSSJournal Directory of Indexing and Impact Fact (DIIF) tarafından taranmaya başlamıştır.


  İndeks Taraması

  SSSJournal Advanced Science Index tarafından taranmaya başlamıştır.


  İndeks Taraması

  SSSJurnal ResearchBible (Academic Resource Index) tarafından taranmaya başlamıştır. 


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi Eurasian Scientific Journal Index (ESJI) tarafından indekslenmeye başlamıştır.


  2016 Yılı Sayısı Yayındadır

  SSSJournal dergisi 2016 Şubat sayısı yayındadır


  2015 Yılı Sayısı Yayındadır

  SSSJournal dergisinin 2015 Kasın Sayısı YayındadırAdres :Azerbaijan National Academy of Sciences Baku / Azerbaijan
Telefon :+90 507 823 22 47 (WhatsApp & GSM Turkey) Faks :
Eposta :sssjournal.info@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri