Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


SOSYO-EKONOMİK VE ÇEVRESEL YÖNLERİYLE FİLYOS VADİ PROJESİ
(FILYOS VADI PROJECT FROM SOCIO-ECONOMIC AND ENVIRONMENTAL POINTS OF VIEW )

Yazar : Evren ATIŞ  & Şaban ÇELİKOĞLU  
Türü :
Baskı Yılı : 2019
Sayı : 29
Sayfa : 49-68
23    29


Özet

Çalışmaya konu olan “Filyos Vadi Projesi”; Batı Karadeniz’de Zonguldak ili sınırları içerisinde, Filyos yatırım sahası kapsamında yer alır. Söz konusu proje, Çaycuma şehri ile Filyos Kasabası arasında Filyos çayı vadisi boyunca denizden kara içerisine doğru yaklaşık 25 km. uzunluğunda, 19 bin dönüm araziyi kapsamaktadır. Taşkömürü işletmelerinin üretim ve istihdam durumundaki daralma neticesinde 2000’li yıllardan sonra göç veren bir il haline gelen Zonguldak için “Filyos Vadi Projesi” büyük önem taşımaktadır. Projenin hayata geçirilmesi neticesinde kurulacak yeni sanayi tesisleri ile yörenin çekim merkezi olması beklenmektedir. Bunun yanı sıra proje kapsamında kurulacak limanla birlikte başta Bartın ve Karabük illeri olmak üzere Kastamonu, Bolu, Çankırı ve Ankara gibi illeri de kapsayan geniş bir hinterlanda sahip olması hedeflenmektedir. Filyos Vadi Projesi sahası ve çevresi aynı zamanda önemli doğal ve beşeri değerler barındırmaktadır. Filyos Deltası Yaşam Alanı çok sayıda canlıya ev sahipliği yapmaktadır. Söz konusu alan göçmen kuşların uğrak alanlarından biri durumundadır. Delta sahası aynı zamanda tarımsal potansiyeli yüksek arazilere sahiptir. Ayrıca proje alanının hemen batısında çok sayıda Roma dönemi kalıntısına sahip Tios antik kenti bulunmaktadır. Projenin uygulama safhasında, bu doğal ve kültürel varlıkların korunmasına da mutlak özen gösterilmelidir. Bu çalışmada Zonguldak yöresi açısından önemli bir istihdam alanı oluşturması beklenen Filyos Vadi projesi, coğrafi bakış açısıyla ele alınmış; projenin çevresel etkileri, yatırım kapsamı, bölgesel kalkınma ve istihdama etkileri ile yöre halkının beklentileri gibi hususlar irdelenmiştir.Anahtar Kelimeler
Çaycuma, Filyos Vadisi, Filyos Vadi Projesi, Bölgesel Kalkınma

Abstract

“Filyos Vadi Project” being the subject of study is located within the scope of Filyos investment areas within the borders of Zonguldak Province in Western Black Sea Region. Subject project comprises a land of 19 thousand decares that has a length of 25 km laying from sea towards inlands. As a result of the shrinkage of production and employment status of hard coal establishments, Zonguldak has become a sending province as from the 2000’s and therefore “Filyos Vadi Project” has a great importance for Zonguldak. The new industrial facilities to be established as a result of that project are expected to make the territory popular again. Besides, together with the port to be established within the scope of project, it is aimed for a hinterland, that comprises the provinces of Bartın and Karabük and even the provinces such as Kastamonu, Bolu, Çankırı and Ankara, to be developed. Filyos Vadi Project area and its surrounding also nestle important natural and humane values. Filyos Delta is a home to many living beings. Said area is one of the stops of birds of passage. The delta area also contains lands that have agricultural potential. Furthermore, ancient city of Tios that has many Roman period ruins is located right to the west of Project area. At the implementation phase of the project, due care must definitely be taken in order to protect such natural and cultural assets. In this study, Filyos Vadi Project that is expected to create an employment areas that matters to Zonguldak area has been discussed from a geographic point of view; the matters such as the environmental effects of project, the scope of investment, the effects of regional development and employment as well as the expectations of locals are scrutinized.Keywords
Çaycuma, Filyos Vadisi, Filyos Vadi Projesi, Regional Development

Gelişmiş Arama


Duyurular

  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi Cosmos Impact Factor tarafından indekslenmektedir


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi Science Library Index tarafından indekslenmektedir


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi OCLC WorldCat tarafından indekslenmektedir


  İndeks Taraması

  SSSjournal dergisi Active Search Results Engineer (ASR) tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

  SSSJournal dergisi I2OR Indexing Services & Evaluation of Publication Impact Factor (PIF) tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi Society of Economics and Development tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

  SSSJournal Scientific World Index ( SCIWIN) tarafından taranmaya başlamıştır


  İndeks Taraması

  SSSJournal, Directory of Research Journals Indexing (DRJI) tarafından indekslenmeye başlamıştır. 


  İndeks Taraması

  SSSJournal General Impact Factor (Universal Digital Object Information) tarafından indekslenmeye başlamıştır. 


  İndeks Taraması

  SSSJournal dergisi Scientific Indexing Services (SIS) tarafından indekslenmeye başlamıştır.


  İndeks Taraması

  SSSJournal dergisi International Index Copernicus tarafından indekslenmeye başlamıştır.

   


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi infoBase ındex tarafından indekslenmeye başlamıştır.

   


  İndeks Taraması

  SSSJournal Social Science Research Network (SSRN) tarafından taranmaya başlamıştır.


  İndeks Taraması

  SSSJournal Directory of Indexing and Impact Fact (DIIF) tarafından taranmaya başlamıştır.


  İndeks Taraması

  SSSJournal Advanced Science Index tarafından taranmaya başlamıştır.


  İndeks Taraması

  SSSJurnal ResearchBible (Academic Resource Index) tarafından taranmaya başlamıştır. 


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi Eurasian Scientific Journal Index (ESJI) tarafından indekslenmeye başlamıştır.


  2016 Yılı Sayısı Yayındadır

  SSSJournal dergisi 2016 Şubat sayısı yayındadır


  2015 Yılı Sayısı Yayındadır

  SSSJournal dergisinin 2015 Kasın Sayısı YayındadırAdres :Azerbaijan National Academy of Sciences Baku / Azerbaijan
Telefon :+90 507 823 22 47 (WhatsApp & GSM Turkey) Faks :
Eposta :sssjournal.info@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri