Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


AZERBAYCAN’DA BEDEN DİLİNİN İŞE ALIM KARARINA ETKİSİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA
(AN INVESTIGATION ON THE EFFECT OF BODY LANGUAGE ON THE HIRING DECISION IN AZERBAIJAN )

Yazar : Farhad ORUJOV  & İbrahim Taha DURSUN  
Türü :
Baskı Yılı : 2019
Sayı : 29
Sayfa : 99-114
18    22


Özet

İşletmenin başarısı, karşısına koyduğu hedeflere ulaşması veya başarısızlığı işletmenin sahip olduğu insan kaynağına bağlıdır. İnsan kaynakları yönetiminin geçmiş olduğu tarihsel süreçler sonunda insana değer yaratan kaynak olarak bakılması, işletmenin insan kaynağına önem vermesi dolayısıyla işletmelerdeki işe alım sürecini de titiz kılmıştır. İşletmeler büyük çoğunlukla işe alım sürecine; adayların bilgi ve yeteneklerine uygun olarak seçilmesine, adaylara doğru test ve mülakat yöntemlerini uygulamaya, onların uygun pozisyonlara yerleştirilmesi ve adaptasyon süreçlerine, nihayetinde işe alınan personelin verimli olduğunu ve işletmeye değer kazandırmasını göre bilmek için işe alım sürecinin başarılı olmasına giderek daha çok önem vermektedirler. Araştırmanın konusu Azerbaycan’da iş görüşmelerine gelen adayların beden dillerinin onların işe alım kararlarına olan etkisini belirlemektir. Araştırmanın teorik kısmında insan kaynakları yönetiminde işe alım ve sözsüz iletişim kavramları incelenirken, uygulama kısmında Azerbaycan’da faaliyet gösteren işletmelerin insan kaynakları yönetimi yetkililerinin iş görüşmelerine gelen adaylarla ilgili karar alırken onların beden dillerinin işe alım kararına etkisi belirlenmeye çalışılmıştır. Bu doğrultuda yapılmış araştırmada insan kaynakları yetkililerinin iş görüşmesi sırasında adayların sergilediği beden dillerinin işe alım kararında etkisi belirlenmeye çalışılmıştır.Anahtar Kelimeler
sözsüz iletişim, beden dili, mimikler-jestler, ses tonu diksiyon, genel davranış biçimi, işe alım

Abstract

The success of business, achieving its goals and failure of the business depends on its human resources. At the end of the historical process human resources management is viewed as a source of human value and giving importance to the company's human resources where at the recruitment process in the business has been meticulous. Businesses are mostly in the recruitment process increasingly emphasize the success of the recruitment process in order to select candidates in accordance with their knowledge and abilities, apply appropriate test and interview methods to candidates, place them in the appropriate positions and adaptation processes, and ultimately value recruitment of staffed personnel and value to the business. The main subject of the research is to determine the effect of body language of candidates coming to interviews in Azerbaijan on their recruitment decisions. In the theoretical part of the research, while the concepts of recruitment in human resources management and non-verbal communication were examined, in the research part of the study, the human resources authorities in the recruitment processes of the companies operating in Azerbaijan were included and the effect of recruitment decisions of body language of the candidates on job interviews was examined. In this research, it has been tried to determine the effect of the body language of the candidates on the hiring decision of the human resources authorities during the job interview.Keywords
nonverbal communication, body language, mimics-gestures, voice tone diction, general behavior pattern, recruiting

Gelişmiş Arama


Duyurular

  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi Cosmos Impact Factor tarafından indekslenmektedir


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi Science Library Index tarafından indekslenmektedir


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi OCLC WorldCat tarafından indekslenmektedir


  İndeks Taraması

  SSSjournal dergisi Active Search Results Engineer (ASR) tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

  SSSJournal dergisi I2OR Indexing Services & Evaluation of Publication Impact Factor (PIF) tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi Society of Economics and Development tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

  SSSJournal Scientific World Index ( SCIWIN) tarafından taranmaya başlamıştır


  İndeks Taraması

  SSSJournal, Directory of Research Journals Indexing (DRJI) tarafından indekslenmeye başlamıştır. 


  İndeks Taraması

  SSSJournal General Impact Factor (Universal Digital Object Information) tarafından indekslenmeye başlamıştır. 


  İndeks Taraması

  SSSJournal dergisi Scientific Indexing Services (SIS) tarafından indekslenmeye başlamıştır.


  İndeks Taraması

  SSSJournal dergisi International Index Copernicus tarafından indekslenmeye başlamıştır.

   


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi infoBase ındex tarafından indekslenmeye başlamıştır.

   


  İndeks Taraması

  SSSJournal Social Science Research Network (SSRN) tarafından taranmaya başlamıştır.


  İndeks Taraması

  SSSJournal Directory of Indexing and Impact Fact (DIIF) tarafından taranmaya başlamıştır.


  İndeks Taraması

  SSSJournal Advanced Science Index tarafından taranmaya başlamıştır.


  İndeks Taraması

  SSSJurnal ResearchBible (Academic Resource Index) tarafından taranmaya başlamıştır. 


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi Eurasian Scientific Journal Index (ESJI) tarafından indekslenmeye başlamıştır.


  2016 Yılı Sayısı Yayındadır

  SSSJournal dergisi 2016 Şubat sayısı yayındadır


  2015 Yılı Sayısı Yayındadır

  SSSJournal dergisinin 2015 Kasın Sayısı YayındadırAdres :Azerbaijan National Academy of Sciences Baku / Azerbaijan
Telefon :+90 507 823 22 47 (WhatsApp & GSM Turkey) Faks :
Eposta :sssjournal.info@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri