Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


TÜRKİYE’DE TEKSTİL VE HAZIR GİYİM SEKTÖRÜNÜN ULUSLARARASI REKABET GÜCÜ: AKÜ ENDEKSİ İLE KARŞILAŞTIRMALI BİR ANALİZ
(INTERNATİONAL COMPETITIVENESS OF TEXTILE AND APPAREL SECTOR IN TURKEY: A COMPARATIVE ANALYSIS WITH RCA INDEX )

Yazar : Ferhat PEHLİVANOĞLU  & Kadir GÖÇERİ  
Türü :
Baskı Yılı : 2018
Sayı : 28
Sayfa : 6523-6533
397    263


Özet

Günümüzde ülkelerin dış ekonomik ilişkilerinde üstünlüğünün temel belirleyicilerinden biri uluslararası rekabet gücüdür. Küreselleşmenin ivme kazanmasının bir sonucu olarak ülkeler arasında dış ticaret ilişkilerinin yoğunlaşması rekabetin giderek artmasına neden olmaktadır. Özellikle Türkiye ekonomisi gibi yüksek cari açık veren gelişmekte olan ülkelerin makro ekonomik programlarında, rekabet gücünün arttırılması temel hedef olarak belirlenmektedir. Bu noktada Türkiye’de ‘iktisadi büyümenin motoru’ olarak ifade edilen imalat sanayi sektörlerinin dış ekonomik performansı ve dolayısıyla rekabet gücü büyük önem arz etmektedir. Gerek GSYİH içinde aldığı yüksek pay gerekse ihracattaki olumlu performansı nedeniyle Türk tekstil ve hazır giyim sektörünün uluslararası rekabet gücü diğer sektörlere kıyasla daha stratejik bir konumdadır. Literatürde uluslararası rekabet gücünün ölçümüne ilişkin çok sayıda yöntem olmasına rağmen en yaygını ve en sık kullanılanı Balassa’nın geliştirdiği Açıklanmış Karşılaştırmalı Üstünlükler (AKÜ) endeksidir. AKÜ endeksi, ülkenin herhangi bir mal veya sektör ihracatının toplam ihracattaki payı ile aynı mal veya sektörün dünya ihracatının toplam dünya ihracatındaki payı kıyaslanarak hesaplanır. Bu anlamda AKÜ endeksi sayesinde bir ülkenin herhangi bir mal veya sektörde, dış dünyaya karşı karşılaştırmalı üstünlüğe sahip olup olmadığı rahatlıkla saptanır. Bu çalışmanın amacı, 1996-2015 döneminde Türk tekstil ve hazır giyim sektörünün uluslararası rekabet gücünü sektörün en yüksek 10 ihracatçı ülkesi ile karşılaştırarak analiz etmektir. Bu doğrultuda çalışmada, uluslararası rekabet gücü ölçümünde Balassa’nın Açıklanmış Karşılaştırmalı Üstünlükler (AKÜ) endeksi kullanılmıştır.Anahtar Kelimeler
Rekabet Gücü, Tekstil ve Hazır Giyim Sektörü, AKÜ Endeksi, Dış Ticaret.

Abstract

At the present time, one of the main determinant of countries’ superiority in foreign economic relations is international competitiveness. As a result of the acceleration of globalization, intensification of foreign trade relations among countries causes competition to gradually increase. Especially in the macro economic programs of developing countries, which give a high current account deficit such as the Turkish economy, increasing competitiveness is determined as the main target. At this point, the foreign economic performance of manufacturing industry sectors, which are referred to as "engine of economic growth" in Turkey, and hence the competitiveness, are of great importance. Due to its high share in GDP and its positive performance in exports, the international competitiveness of Turkish textile and apparel sector is more strategic in comparison to other sectors. In spite of there are many methods for measurement of international competitiveness in the literature, its the most widespread and the most frequent used is Revealed Comparative Advantages (RCA) index developed by Balassa. The RCA index is calculated by comparing the share of the country's any goods or sector export in total exports and the share of the same goods or sector’s world exports in total world exports. In this sense, by means of the RCA index, it can be easily determined whether a country has comparative advantage against the outside world in any goods or sectors. The aim of this study is to analyze the international competitiveness of Turkish textile and apparel sector in the period of 1996-2015 by comparing with top 10 exporters countries of sector. In this study, Balassa's RCA index was used to measure international competitiveness.Keywords
Competitiveness, Textile and Apperal Sector, RCA Index, Foreign Trade.

Gelişmiş Arama


Duyurular

  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi Cosmos Impact Factor tarafından indekslenmektedir


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi Science Library Index tarafından indekslenmektedir


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi OCLC WorldCat tarafından indekslenmektedir


  İndeks Taraması

  SSSjournal dergisi Active Search Results Engineer (ASR) tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

  SSSJournal dergisi I2OR Indexing Services & Evaluation of Publication Impact Factor (PIF) tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi Society of Economics and Development tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

  SSSJournal Scientific World Index ( SCIWIN) tarafından taranmaya başlamıştır


  İndeks Taraması

  SSSJournal, Directory of Research Journals Indexing (DRJI) tarafından indekslenmeye başlamıştır. 


  İndeks Taraması

  SSSJournal General Impact Factor (Universal Digital Object Information) tarafından indekslenmeye başlamıştır. 


  İndeks Taraması

  SSSJournal dergisi Scientific Indexing Services (SIS) tarafından indekslenmeye başlamıştır.


  İndeks Taraması

  SSSJournal dergisi International Index Copernicus tarafından indekslenmeye başlamıştır.

   


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi infoBase ındex tarafından indekslenmeye başlamıştır.

   


  İndeks Taraması

  SSSJournal Social Science Research Network (SSRN) tarafından taranmaya başlamıştır.


  İndeks Taraması

  SSSJournal Directory of Indexing and Impact Fact (DIIF) tarafından taranmaya başlamıştır.


  İndeks Taraması

  SSSJournal Advanced Science Index tarafından taranmaya başlamıştır.


  İndeks Taraması

  SSSJurnal ResearchBible (Academic Resource Index) tarafından taranmaya başlamıştır. 


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi Eurasian Scientific Journal Index (ESJI) tarafından indekslenmeye başlamıştır.


  2016 Yılı Sayısı Yayındadır

  SSSJournal dergisi 2016 Şubat sayısı yayındadır


  2015 Yılı Sayısı Yayındadır

  SSSJournal dergisinin 2015 Kasın Sayısı YayındadırAdres :Azerbaijan National Academy of Sciences Baku / Azerbaijan
Telefon :+90 507 823 22 47 (WhatsApp & GSM Turkey) Faks :
Eposta :sssjournal.info@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri