Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


2007 GENEL SEÇİMİNDE SİYASİ PARTİLERİN TURİZM VAATLERİ VE SEÇİM SONRASI TURİZM ALANINDA YAŞANAN GELİŞMELER
(TOURISM PROMISES OF THE POLITICAL PARTIES IN THE 2007 GENERAL ELECTION AND DEVELOPMENTS TOURISM SECTOR IN THE POST-ELECTION )

Yazar : Ayşe ERKMEN    
Türü :
Baskı Yılı : 2019
Sayı : 29
Sayfa : 69-74
20    19


Özet

Çalışmanın amacı 2007 genel seçimine katılan ve seçim sonrası Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne (TBMM) girmeyi başaran partilerin turizm konusunda seçim beyannamelerinde veya parti programlarında belirttikleri vaatlerini tesbit etmek ve bu vaatleri değerlendirmektir. Çalışmada 2007 genel seçimine katılan ve seçim sonrası TBMM’ye girmeyi başaran Adalet ve Kalkınma Partisi, Cumhuriyet Halk Partisi ve Milliyetçi Hareket Partisi’nin seçim beyannamelerinde yer verdikleri turizm vaatleri incelenmiştir. Yapılan araştırmada turizmi uluslararası alanda üst seviyeye çıkarma planlarının yapıldığı tesbit edilmiştir. Turizm sektöründe bütün aktörleri aynı çatı altına toplayacak bir hukuki düzenleme yapılmasının ve turizm ihtisas fuarlarına yüksek oranda katılımı sağlamasının vaat edildiği sonucuna varılmıştır. Turizmi geliştirirken, tüketici isteklerine duyarlı, dinamik, rekabete dayalı etkin bir turizm ekonomisinin oluşumunun belirtildiği görülmüştür. Mevcut merkeziyetçi yapıdan belirli ölçülerde yerelleşmeye geçilmesinin sağlanacağının vaat edildiği, turizmin dışa bağımlılığının olumsuzluklarına karşı iç turizmin geliştirilmesi gerektiğinin vurgulandığı sonucuna varılmıştır. Turizmi çeşitlendirme ve böylece dört mevsime yayma, tanıtım ve pazarlama konularına etkinlik kazandırma sözü verildiği tesbit edilmiştir. Turizmin her alanında örgütlülüğün özendirileceğinin, turizm alanında hizmet verenlerin sayıca yeterli düzeye getirilmesi, bilgi ve becerilerinin eğitimle geliştirilmesinin sağlanacağının, turizmi bölgelere yayarak Türkiye’nin her bölgesinde etkin hale getirileceğinin vaat edildiği görülmüştür. Adalet ve Kalkınma Partisi Hükümeti’nin 2007-2011 yılları arasında turizmi geliştirme ve turizm gelirlerini artırma yönünde politikalar uyguladığı ve TBMM’nin 23. Döneminde turizmi geliştirme yönünde kanunlar kabul edildiği sonucuna varılmıştır.Anahtar Kelimeler
Turizm, Seçim Beyannamesi, Kanun, Parti Programı

Abstract

The aim of the study participated in the 2007 general election and after the election of the party managed to enter the Turkey Grand National Assembly is to determine the promises on tourism. In this study, the tourism promises of the Justice and Development Party, the Republican People's Party and the Nationalist Movement Party in their election declarations or party programs were examined. In the research, it is determined that plans to increase tourism to the upper level in the international arena have been made. It has been determined that a legal arrangement to bring all actors under the same roof in tourism sector and to ensure high participation in tourism specialization fairs. In developing tourism, it has been seen that promising a dynamic and competitive tourism economy that is sensitive to consumer demands. It is promised that the existing centralist structure will be left to localize in certain dimensions. It is stated that domestic tourism needs to be improved in order to save tourism from being dependent on foreign countries. It was promised to diversify tourism, to spread it to four seasons and to provide marketing efficiency. It was stated that organization will be encouraged in all areas of tourism. It has been promised that the number of employees in the field of tourism will be brought to a sufficient level and their knowledge and skills will be improved through education. It was promised to increase the number of tourism regions in order to improve tourism. The Government of the Justice and Development Party has worked to improve tourism and increase tourism revenues between 2007 and 2011.Keywords
Tourism, Election Declaration, Law, Party Program

Gelişmiş Arama


Duyurular

  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi Cosmos Impact Factor tarafından indekslenmektedir


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi Science Library Index tarafından indekslenmektedir


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi OCLC WorldCat tarafından indekslenmektedir


  İndeks Taraması

  SSSjournal dergisi Active Search Results Engineer (ASR) tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

  SSSJournal dergisi I2OR Indexing Services & Evaluation of Publication Impact Factor (PIF) tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi Society of Economics and Development tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

  SSSJournal Scientific World Index ( SCIWIN) tarafından taranmaya başlamıştır


  İndeks Taraması

  SSSJournal, Directory of Research Journals Indexing (DRJI) tarafından indekslenmeye başlamıştır. 


  İndeks Taraması

  SSSJournal General Impact Factor (Universal Digital Object Information) tarafından indekslenmeye başlamıştır. 


  İndeks Taraması

  SSSJournal dergisi Scientific Indexing Services (SIS) tarafından indekslenmeye başlamıştır.


  İndeks Taraması

  SSSJournal dergisi International Index Copernicus tarafından indekslenmeye başlamıştır.

   


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi infoBase ındex tarafından indekslenmeye başlamıştır.

   


  İndeks Taraması

  SSSJournal Social Science Research Network (SSRN) tarafından taranmaya başlamıştır.


  İndeks Taraması

  SSSJournal Directory of Indexing and Impact Fact (DIIF) tarafından taranmaya başlamıştır.


  İndeks Taraması

  SSSJournal Advanced Science Index tarafından taranmaya başlamıştır.


  İndeks Taraması

  SSSJurnal ResearchBible (Academic Resource Index) tarafından taranmaya başlamıştır. 


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi Eurasian Scientific Journal Index (ESJI) tarafından indekslenmeye başlamıştır.


  2016 Yılı Sayısı Yayındadır

  SSSJournal dergisi 2016 Şubat sayısı yayındadır


  2015 Yılı Sayısı Yayındadır

  SSSJournal dergisinin 2015 Kasın Sayısı YayındadırAdres :Azerbaijan National Academy of Sciences Baku / Azerbaijan
Telefon :+90 507 823 22 47 (WhatsApp & GSM Turkey) Faks :
Eposta :sssjournal.info@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri